qr kod na stranku

Београдски регион - RS11

regióny EÚ: Srbsko > Србија – север > Београдски регион


mapka Београдски регион RS11
vlajka Београдски регион RS11 erb Београдски регион RS11
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20213,2
podiel dlhodobo nezamestnaných202136,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202172
miera nezamestnanosti20219
miera zamestnanosti202167,4
počet obyvateľov20211 692 768
hustota obyvateľstva2019536,4
účasť na celoživotnom vzdelávaní20217,4
miera nezamestnanosti mladých202122,7
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202134,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202113,4
index demografickej závislosti202030,5
podiel zamestnanosti mužov a žien202185,58
demograficky strom RS11 Београдски регион podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Београдски регион

nace_r2%
A22,53 %
B-E120,616 %
F43,16 %
G-I220,429 %
J62,98 %
K17,12 %
L1,80 %
M_N8111 %
O-Q145,119 %
R-U40,75 %
TOTAL755,2100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Београдски регион, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Београдски регион

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom RS11 Београдски регион demografická pyramída

ostatné: Србија – север, Београдски регион, Регион Војводине

susedia: Регион Јужне и Источне Србије, Регион Шумадије и Западне Србије, Регион Војводине

podregióny: Београдска област

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Београдски регион - RS11, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RS11


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RS11
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .