qr kod na stranku

Регион Шумадије и Западне Србије - RS21

regióny EÚ: Srbsko > Србија – југ > Регион Шумадије и Западне Србије


mapka Регион Шумадије и Западне Србије RS21
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20216,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202151,1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202028
miera nezamestnanosti202113,4
miera zamestnanosti202161,3
počet obyvateľov20211 880 467
hustota obyvateľstva201972,4
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20217,59
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202110,65
účasť na celoživotnom vzdelávaní20213,1
miera nezamestnanosti mladých202128,9
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202118,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202116
index demografickej závislosti202033,9
podiel zamestnanosti mužov a žien202177,28
demograficky strom RS21 Регион Шумадије и Западне Србије podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Регион Шумадије и Западне Србије

nace_r2%
J12,52 %
R-U23,63 %
F456 %
K6,71 %
O-Q119,615 %
A203,926 %
B-E197,725 %
M_N22,73 %
TOTAL786,4100 %
L10 %
G-I153,620 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Регион Шумадије и Западне Србије, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Регион Шумадије и Западне Србије

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom RS21 Регион Шумадије и Западне Србије demografická pyramída

ostatné: Србија – југ, Регион Шумадије и Западне Србије, Регион Јужне и Источне Србије

susedia: Београдски регион, Црна Гора, Регион Јужне и Источне Србије, Регион Војводине

podregióny: Златиборска област, Колубарска област, Мачванска област, Моравичка област, Поморавска област, Расинска област, Рашка област, Шумадијска област

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Регион Шумадије и Западне Србије - RS21, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RS21


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RS21
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .