qr kod na stranku

Србија - југ - RS2

regióny EÚ: Srbsko > Србија – југ


mapka Србија – југ RS2
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20216,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202151,2
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202028
miera nezamestnanosti202113,7
miera zamestnanosti202159,2
počet obyvateľov20213 344 349
hustota obyvateľstva201964,8
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20217,74
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202110,21
účasť na celoživotnom vzdelávaní20213,5
miera nezamestnanosti mladých202130,1
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202126,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202117,4
index demografickej závislosti202034,4
podiel zamestnanosti mužov a žien202177,21
demograficky strom RS2 Србија – југ podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Србија – југ

nace_r2%
J19,41 %
R-U41,43 %
F83,96 %
K12,11 %
O-Q222,617 %
A291,222 %
B-E342,326 %
M_N40,93 %
TOTAL1319,2100 %
L1,70 %
G-I263,720 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Србија – југ, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Србија – југ

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom RS2 Србија – југ demografická pyramída

ostatné: Srbsko, Србија – југ, Србија – север

susedia: Severné a východné Bulharsko, Macroregiunea patru, Juhozápadné a stredné Bulharsko, ЦРНА ГОРА, Србија – север, Macedónsko

podregióny: Регион Шумадије и Западне Србије, Регион Јужне и Источне Србије

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Србија - југ - RS2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RS2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RS2
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .