qr kod na stranku

Macedónsko - MK0

regióny EÚ: Macedónsko > Macedónsko


mapka Macedónsko MK0
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť202012,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202075,4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202038
miera nezamestnanosti202016,6
miera zamestnanosti202054,7
počet obyvateľov20221 837 114
hustota obyvateľstva201983,4
účasť na celoživotnom vzdelávaní20202,6
miera nezamestnanosti mladých202035,7
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202045,4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202019,6
index demografickej závislosti202225,9
podiel zamestnanosti mužov a žien202071,11
demograficky strom MK0 Macedónsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Macedónsko

nace_r2%
A95,512 %
B-E190,124 %
F55,27 %
G-I194,124 %
J18,52 %
K11,81 %
L2,20 %
M_N38,65 %
O-Q153,519 %
R-U35,44 %
TOTAL794,9100 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Macedónsko, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Macedónsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom MK0 Macedónsko 1996 demografická pyramída demograficky strom MK0 Macedónsko demografická pyramída

ostatné: Macedónsko, Macedónsko

susedia: Juhozápadné a stredné Bulharsko, Albánsko, Србија – југ, VOREIA ELLADA

podregióny: Severné Macedónsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Macedónsko - MK0, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/MK0


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/MK0
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .