qr kod na stranku

Juhozápadné a stredné Bulharsko – BG4

regióny EÚ: Bulharsko > Juhozápadné a stredné Bulharsko


mapka Juhozápadné a stredné Bulharsko BG4
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20231,5
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20231,29
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20231,11
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20231,48
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202393,47
podiel nezamestnanosti mužov a žien202383,33
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201440,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20237,8
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202276
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202372,6
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202027,6
voľné pracovné miesta2023q20,8

Wikidata Q67123139 OpenStreetMap 3159967 Juhozápadné a stredné Bulharsko in English: BG4

Podregióny: Yugozapaden, Yuzhen tsentralen


demograficky strom BG4 Juhozápadné a stredné Bulharsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20233,4
miera nezamestnanosti mladých20239,3
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20231,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202347

Zamestnanosť podľa sektorov, Juhozápadné a stredné Bulharsko

NACE r2%NACE r2%
A64,14 %B-E303,419 %
F130,58 %G-I450,428 %
J101,76 %K40,63 %
L8,81 %M_N131,78 %
O-Q28918 %R-U61,94 %
TOTAL1582,3100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Juhozápadné a stredné Bulharsko, 2023

Demografia

demograficky strom BG4 Juhozápadné a stredné Bulharsko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20233.31758e+06
hustota obyvateľstva202280
index demografickej závislosti202334,7
demograficky strom BG4 Juhozápadné a stredné Bulharsko demografická pyramída

Ostatné: Bulharsko, Severné a východné Bulharsko, Juhozápadné a stredné Bulharsko

Susedia: Severné a východné Bulharsko, BATI MARMARA, Severné Macedónsko, Južné Srbsko, Severné Grécko

Podregióny: Yugozapaden, Yuzhen tsentralen

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Juhozápadné a stredné Bulharsko – BG4, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RBG4, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BG4