qr kod na stranku

Juhozápadné a stredné Bulharsko - BG4

regióny EÚ: Bulharsko > Juhozápadné a stredné Bulharsko


mapka Juhozápadné a stredné Bulharsko BG4
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202142,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202173
miera nezamestnanosti20213,7
miera zamestnanosti202170,7
počet obyvateľov20213 489 062
hustota obyvateľstva201982,8
účasť na celoživotnom vzdelávaní20212,2
miera nezamestnanosti mladých202112,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201440,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20219,9
index demografickej závislosti202131,5
podiel zamestnanosti mužov a žien202191,34
demograficky strom BG4 Juhozápadné a stredné Bulharsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Juhozápadné a stredné Bulharsko

nace_r2%
A765 %
B-E335,120 %
F135,38 %
G-I444,727 %
J83,75 %
K412 %
L6,60 %
M_N143,59 %
O-Q302,618 %
R-U73,14 %
TOTAL1641,5100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Juhozápadné a stredné Bulharsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Juhozápadné a stredné Bulharsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom BG4 Juhozápadné a stredné Bulharsko 1996 demografická pyramída demograficky strom BG4 Juhozápadné a stredné Bulharsko demografická pyramída

ostatné: Bulharsko, Juhozápadné a stredné Bulharsko, Severné a východné Bulharsko

susedia: Severné a východné Bulharsko, BATI MARMARA, Macedónsko, Србија – југ, VOREIA ELLADA

podregióny: Yugozapaden, Yuzhen tsentralen

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Juhozápadné a stredné Bulharsko - BG4, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BG4


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BG4
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .