qr kod na stranku

BATI MARMARA - TR2

regióny EÚ: Turecko > BATI MARMARA


mapka BATI MARMARA TR2
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20208,7
miera nezamestnanosti mladých202020,1
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20202,3
podiel dlhodobo nezamestnaných202026,9
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20205,4
Demografia
počet obyvateľov20213 632 398
hustota obyvateľstva202185,1
index demografickej závislosti202119,8
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202051,6
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202016,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202025,4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202169
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202054,8

wikidata Q19839480 BATI MARMARA in English: TR2 podregióny: Tekirdag, Balikesir

Zamestnanosť podľa sektorov, BATI MARMARA

nace_r2%
A274,220 %
B-E332,524 %
F67,95 %
G-I296,522 %
J5,70 %
K10,81 %
L111 %
M_N56,24 %
O-Q26820 %
R-U44,43 %
TOTAL1367,2100 %

za 2020, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, BATI MARMARA, 2020 demograficky strom TR2 BATI MARMARA demografická pyramída

ostatné: Turecko, Istanbul, EGE, DOGU MARMARA, BATI ANADOLU, AKDENIZ, ORTA ANADOLU, ORTADOGU ANADOLU, GUNEYDOGU ANADOLU, BATI KARADENIZ, BATI MARMARA, KUZEYDOGU ANADOLU, DOGU KARADENIZ

susedia: VOREIA ELLADA, Istanbul, Severné a východné Bulharsko, Juhozápadné a stredné Bulharsko, DOGU MARMARA, EGE

podregióny: Tekirdag, Balikesir

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - BATI MARMARA - TR2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR2
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .