qr kod na stranku

BATI MARMARA - TR2

regióny EÚ: Turecko > BATI MARMARA


mapka BATI MARMARA TR2
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20202,3
podiel dlhodobo nezamestnaných202026,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202067
miera nezamestnanosti20208,7
miera zamestnanosti202054,8
počet obyvateľov20213 632 398
hustota obyvateľstva201984,4
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20209,21
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202020,45
účasť na celoživotnom vzdelávaní20205,4
miera nezamestnanosti mladých202020,1
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202016,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202025,4
index demografickej závislosti202119,8
podiel zamestnanosti mužov a žien202051,6
demograficky strom TR2 BATI MARMARA podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, BATI MARMARA

nace_r2%
J5,70 %
R-U44,43 %
F67,95 %
K10,81 %
O-Q26820 %
A274,220 %
B-E332,524 %
M_N56,24 %
TOTAL1367,2100 %
L111 %
G-I296,522 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, BATI MARMARA, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, BATI MARMARA

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom TR2 BATI MARMARA demografická pyramída

ostatné: Turecko, BATI MARMARA, DOGU MARMARA, AKDENIZ, BATI ANADOLU, ORTADOGU ANADOLU, Istanbul, KUZEYDOGU ANADOLU, EGE, ORTA ANADOLU, DOGU KARADENIZ, BATI KARADENIZ, GUNEYDOGU ANADOLU

susedia: VOREIA ELLADA, Istanbul, Severné a východné Bulharsko, Juhozápadné a stredné Bulharsko, DOGU MARMARA, EGE

podregióny: Tekirdag, Balikesir

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - BATI MARMARA - TR2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR2
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .