qr kod na stranku

BATI ANADOLU - TR5

regióny EÚ: Turecko > BATI ANADOLU


mapka BATI ANADOLU TR5
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20203,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202029,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202174
miera nezamestnanosti202012,9
miera zamestnanosti202047,7
počet obyvateľov20218 168 261
hustota obyvateľstva2019110,3
účasť na celoživotnom vzdelávaní20207,2
miera nezamestnanosti mladých202024,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202017,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202022,9
index demografickej závislosti202113,6
podiel zamestnanosti mužov a žien202042,69
demograficky strom TR5 BATI ANADOLU podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, BATI ANADOLU

nace_r2%
A264,810 %
B-E500,919 %
F168,36 %
G-I603,422 %
J39,31 %
K41,42 %
L37,71 %
M_N238,49 %
O-Q703,526 %
R-U103,74 %
TOTAL2701,3100 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, BATI ANADOLU, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, BATI ANADOLU

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom TR5 BATI ANADOLU demografická pyramída

ostatné: Turecko, BATI KARADENIZ, DOGU MARMARA, BATI MARMARA, BATI ANADOLU, ORTADOGU ANADOLU, Istanbul, KUZEYDOGU ANADOLU, EGE, ORTA ANADOLU, DOGU KARADENIZ, AKDENIZ, GUNEYDOGU ANADOLU

susedia: BATI KARADENIZ, AKDENIZ, DOGU MARMARA, ORTA ANADOLU, EGE

podregióny: Ankara, Konya

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - BATI ANADOLU - TR5, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR5


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR5
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .