qr kod na stranku

Konya - TR52

regióny EÚ: Turecko > BATI ANADOLU > Konya


mapka Konya TR52
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20201,3
podiel dlhodobo nezamestnaných202016,2
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202148
miera nezamestnanosti20208
miera zamestnanosti202049,3
počet obyvateľov20212 504 939
hustota obyvateľstva201951,4
účasť na celoživotnom vzdelávaní20205,1
miera nezamestnanosti mladých202015,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202011,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202023,6
index demografickej závislosti202115
podiel zamestnanosti mužov a žien202039,89
demograficky strom TR52 Konya podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Konya

nace_r2%
A20525 %
B-E183,922 %
F445 %
G-I153,719 %
J2,30 %
K5,41 %
L8,71 %
M_N38,85 %
O-Q153,619 %
R-U24,43 %
TOTAL819,9100 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Konya, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Konya

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom TR52 Konya demografická pyramída

ostatné: BATI ANADOLU, Ankara, Konya

susedia: Adana, Ankara, Antalya, Manisa, Bursa, Kirikkale

podregióny: Konya, Karaman

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Konya - TR52, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR52


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR52
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .