qr kod na stranku

Ankara - TR51

regióny EÚ: Turecko > BATI ANADOLU > Ankara


mapka Ankara TR51
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20204,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202032,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202185
miera nezamestnanosti202014,9
miera zamestnanosti202047,1
počet obyvateľov20215 663 322
hustota obyvateľstva2019224,7
účasť na celoživotnom vzdelávaní20207,9
miera nezamestnanosti mladých202029,9
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202023,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202022,6
index demografickej závislosti202112,9
podiel zamestnanosti mužov a žien202043,75
demograficky strom TR51 Ankara podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Ankara

nace_r2%
A59,73 %
B-E31717 %
F124,37 %
G-I449,724 %
J36,92 %
K362 %
L292 %
M_N199,611 %
O-Q549,929 %
R-U79,24 %
TOTAL1881,4100 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Ankara, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Ankara

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom TR51 Ankara demografická pyramída

ostatné: BATI ANADOLU, Ankara, Konya

susedia: Konya, Bursa, Kocaeli, Kirikkale, Kastamonu

podregióny: Ankara

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Ankara - TR51, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR51


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR51
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .