qr kod na stranku

Kastamonu - TR82

regióny EÚ: Turecko > BATI KARADENIZ > Kastamonu


mapka Kastamonu TR82
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20201,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202026,4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202146
miera nezamestnanosti20207
miera zamestnanosti202056,1
počet obyvateľov2021785 265
hustota obyvateľstva201930,5
účasť na celoživotnom vzdelávaní20205,2
miera nezamestnanosti mladých202015,5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202011,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202020,3
index demografickej závislosti202128,6
podiel zamestnanosti mužov a žien202059,46
demograficky strom TR82 Kastamonu podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Kastamonu

nace_r2%
A117,539 %
B-E40,213 %
F13,34 %
G-I52,117 %
J0,80 %
K1,61 %
L10 %
M_N6,62 %
O-Q58,620 %
R-U8,23 %
TOTAL299,9100 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Kastamonu, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Kastamonu

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom TR82 Kastamonu demografická pyramída

ostatné: BATI KARADENIZ, Kastamonu, Zonguldak, Samsun

susedia: Ankara, Samsun, Zonguldak, Kocaeli, Kirikkale

podregióny: Kastamonu, Cankiri, Sinop

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Kastamonu - TR82, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR82


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR82
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .