qr kod na stranku

BATI KARADENIZ - TR8

regióny EÚ: Turecko > BATI KARADENIZ


mapka BATI KARADENIZ TR8
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20202,2
podiel dlhodobo nezamestnaných202026,4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202042
miera nezamestnanosti20208,7
miera zamestnanosti202052,1
počet obyvateľov20214 638 622
hustota obyvateľstva201963,6
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202012,39
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202024,47
účasť na celoživotnom vzdelávaní20205,1
miera nezamestnanosti mladých202019,1
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202011,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202024,3
index demografickej závislosti202121,8
podiel zamestnanosti mužov a žien202052,79
demograficky strom TR8 BATI KARADENIZ podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, BATI KARADENIZ

nace_r2%
J5,50 %
R-U59,34 %
F825 %
K8,61 %
O-Q320,919 %
A586,335 %
B-E239,614 %
M_N52,13 %
TOTAL1656,2100 %
L6,30 %
G-I295,518 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, BATI KARADENIZ, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, BATI KARADENIZ

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom TR8 BATI KARADENIZ demografická pyramída

ostatné: Turecko, BATI MARMARA, DOGU MARMARA, AKDENIZ, BATI ANADOLU, ORTADOGU ANADOLU, Istanbul, KUZEYDOGU ANADOLU, EGE, ORTA ANADOLU, DOGU KARADENIZ, BATI KARADENIZ, GUNEYDOGU ANADOLU

susedia: BATI ANADOLU, DOGU MARMARA, ORTA ANADOLU, DOGU KARADENIZ

podregióny: Zonguldak, Kastamonu, Samsun

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - BATI KARADENIZ - TR8, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR8


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR8
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .