qr kod na stranku

ORTA ANADOLU - TR7

regióny EÚ: Turecko > ORTA ANADOLU


mapka ORTA ANADOLU TR7
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti202012,7
miera nezamestnanosti mladých202024,8
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20203
podiel dlhodobo nezamestnaných202024,5
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20204,8
Demografia
počet obyvateľov20214 088 228
hustota obyvateľstva202144,9
index demografickej závislosti202116,6
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202039,57
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202016,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202027,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202146
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202045,5

wikidata Q19839493 ORTA ANADOLU in English: TR7 podregióny: Kirikkale, Kayseri

Zamestnanosť podľa sektorov, ORTA ANADOLU

nace_r2%
A298,824 %
B-E211,217 %
F83,67 %
G-I256,821 %
J3,20 %
K7,21 %
L11,51 %
M_N46,44 %
O-Q27622 %
R-U33,43 %
TOTAL1228,2100 %

za 2020, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, ORTA ANADOLU, 2020 demograficky strom TR7 ORTA ANADOLU demografická pyramída

ostatné: Turecko, Istanbul, EGE, DOGU MARMARA, BATI ANADOLU, AKDENIZ, ORTA ANADOLU, ORTADOGU ANADOLU, GUNEYDOGU ANADOLU, BATI KARADENIZ, BATI MARMARA, KUZEYDOGU ANADOLU, DOGU KARADENIZ

susedia: DOGU KARADENIZ, BATI KARADENIZ, ORTADOGU ANADOLU, KUZEYDOGU ANADOLU, AKDENIZ, BATI ANADOLU

podregióny: Kirikkale, Kayseri

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - ORTA ANADOLU - TR7, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR7


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR7
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .