qr kod na stranku

ORTA ANADOLU - TR7

regióny EÚ: Turecko > ORTA ANADOLU


mapka ORTA ANADOLU TR7
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20203
podiel dlhodobo nezamestnaných202024,5
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202047
miera nezamestnanosti202012,7
miera zamestnanosti202045,5
počet obyvateľov20214 088 228
hustota obyvateľstva201944,8
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20209,87
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202028,6
účasť na celoživotnom vzdelávaní20204,8
miera nezamestnanosti mladých202024,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202016,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202027,7
index demografickej závislosti202116,6
podiel zamestnanosti mužov a žien202039,57
demograficky strom TR7 ORTA ANADOLU podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, ORTA ANADOLU

nace_r2%
J3,20 %
R-U33,43 %
F83,67 %
K7,21 %
O-Q27622 %
A298,824 %
B-E211,217 %
M_N46,44 %
TOTAL1228,2100 %
L11,51 %
G-I256,821 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, ORTA ANADOLU, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, ORTA ANADOLU

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom TR7 ORTA ANADOLU demografická pyramída

ostatné: Turecko, BATI MARMARA, DOGU MARMARA, AKDENIZ, BATI ANADOLU, ORTADOGU ANADOLU, Istanbul, KUZEYDOGU ANADOLU, EGE, ORTA ANADOLU, DOGU KARADENIZ, BATI KARADENIZ, GUNEYDOGU ANADOLU

susedia: DOGU KARADENIZ, BATI KARADENIZ, ORTADOGU ANADOLU, KUZEYDOGU ANADOLU, AKDENIZ, BATI ANADOLU

podregióny: Kirikkale, Kayseri

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - ORTA ANADOLU - TR7, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR7


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR7
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .