qr kod na stranku

AKDENIZ - TR6

regióny EÚ: Turecko > AKDENIZ


mapka AKDENIZ TR6
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20203,1
podiel dlhodobo nezamestnaných202022,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202149
miera nezamestnanosti202013,7
miera zamestnanosti202046,5
počet obyvateľov202110 759 218
hustota obyvateľstva2019120,3
účasť na celoživotnom vzdelávaní20205,3
miera nezamestnanosti mladých202025,4
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202019,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202029,2
index demografickej závislosti202113,7
podiel zamestnanosti mužov a žien202045,84
demograficky strom TR6 AKDENIZ podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, AKDENIZ

nace_r2%
A660,820 %
B-E464,414 %
F1926 %
G-I905,527 %
J13,70 %
K36,41 %
L32,81 %
M_N156,25 %
O-Q728,522 %
R-U1314 %
TOTAL3321,2100 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, AKDENIZ, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, AKDENIZ

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom TR6 AKDENIZ demografická pyramída

ostatné: Turecko, BATI KARADENIZ, BATI MARMARA, DOGU MARMARA, BATI ANADOLU, ORTADOGU ANADOLU, Istanbul, KUZEYDOGU ANADOLU, EGE, ORTA ANADOLU, DOGU KARADENIZ, AKDENIZ, GUNEYDOGU ANADOLU

susedia: GUNEYDOGU ANADOLU, ORTADOGU ANADOLU, BATI ANADOLU, ORTA ANADOLU, EGE

podregióny: Antalya, Adana, Hatay

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - AKDENIZ - TR6, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR6


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR6
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .