qr kod na stranku

EGE - TR3

regióny EÚ: Turecko > EGE


mapka EGE TR3
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20203,1
podiel dlhodobo nezamestnaných202025,4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202163
miera nezamestnanosti202012,6
miera zamestnanosti202051,4
počet obyvateľov202110 689 115
hustota obyvateľstva2019119,6
účasť na celoživotnom vzdelávaní20204,7
miera nezamestnanosti mladých202023,3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202019,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202024,5
index demografickej závislosti202117,7
podiel zamestnanosti mužov a žien202050,07
demograficky strom TR3 EGE podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, EGE

nace_r2%
A726,919 %
B-E864,623 %
F220,36 %
G-I88824 %
J26,11 %
K36,91 %
L38,11 %
M_N195,25 %
O-Q627,917 %
R-U141,34 %
TOTAL3765,4100 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, EGE, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, EGE

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom TR3 EGE demografická pyramída

ostatné: Turecko, BATI KARADENIZ, BATI MARMARA, DOGU MARMARA, BATI ANADOLU, ORTADOGU ANADOLU, Istanbul, KUZEYDOGU ANADOLU, EGE, ORTA ANADOLU, DOGU KARADENIZ, AKDENIZ, GUNEYDOGU ANADOLU

susedia: AKDENIZ, BATI MARMARA, BATI ANADOLU, DOGU MARMARA

podregióny: Izmir, Aydin, Manisa

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - EGE - TR3, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR3


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR3
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .