qr kod na stranku

Aydin - TR32

regióny EÚ: Turecko > EGE > Aydin


mapka Aydin TR32
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20202,2
podiel dlhodobo nezamestnaných202023,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202153
miera nezamestnanosti20209,9
miera zamestnanosti202053,5
počet obyvateľov20213 160 772
hustota obyvateľstva201998,2
účasť na celoživotnom vzdelávaní20205,2
miera nezamestnanosti mladých202019,5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202015,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202022,4
index demografickej závislosti202118,6
podiel zamestnanosti mužov a žien202054,51
demograficky strom TR32 Aydin podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Aydin

nace_r2%
A264,523 %
B-E191,217 %
F65,16 %
G-I276,224 %
J5,81 %
K14,91 %
L17,52 %
M_N56,95 %
O-Q211,118 %
R-U48,54 %
TOTAL1151,6100 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Aydin, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Aydin

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom TR32 Aydin demografická pyramída

ostatné: EGE, Aydin, Izmir, Manisa

susedia: Antalya, Manisa, Izmir

podregióny: Aydın, Denizli, Mugla

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Aydin - TR32, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR32


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR32
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .