qr kod na stranku

Manisa - TR33

regióny EÚ: Turecko > EGE > Manisa


mapka Manisa TR33
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20201,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202019,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202053
miera nezamestnanosti20208,6
miera zamestnanosti202053,2
počet obyvateľov20213 133 649
hustota obyvateľstva201969,3
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20209,24
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202018,55
účasť na celoživotnom vzdelávaní20203,5
miera nezamestnanosti mladých202017,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202014,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202024,6
index demografickej závislosti202118
podiel zamestnanosti mužov a žien202048,73
demograficky strom TR33 Manisa podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Manisa

nace_r2%
J3,40 %
R-U28,13 %
F575 %
K61 %
O-Q169,115 %
A34030 %
B-E273,924 %
M_N35,33 %
TOTAL1123,1100 %
L3,30 %
G-I20718 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Manisa, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Manisa

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom TR33 Manisa demografická pyramída

ostatné: EGE, Aydin, Izmir, Manisa

susedia: Aydin, Izmir, Balikesir, Antalya, Konya, Bursa

podregióny: Manisa, Afyon, Kutahya, Usak

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Manisa - TR33, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR33


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR33
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .