qr kod na stranku

Balikesir - TR22

regióny EÚ: Turecko > BATI MARMARA > Balikesir


mapka Balikesir TR22
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20202,3
podiel dlhodobo nezamestnaných202029,4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202156
miera nezamestnanosti20208
miera zamestnanosti202052,2
počet obyvateľov20211 781 833
hustota obyvateľstva201974,4
účasť na celoživotnom vzdelávaní20204,6
miera nezamestnanosti mladých202019,1
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202013,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202026,6
index demografickej závislosti202123,2
podiel zamestnanosti mužov a žien202050,65
demograficky strom TR22 Balikesir podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Balikesir

nace_r2%
A157,325 %
B-E100,116 %
F31,65 %
G-I152,724 %
J1,60 %
K4,71 %
L4,21 %
M_N24,24 %
O-Q126,720 %
R-U224 %
TOTAL625,4100 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Balikesir, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Balikesir

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom TR22 Balikesir demografická pyramída

ostatné: BATI MARMARA, Balikesir, Tekirdag

susedia: Manisa, Tekirdag, Bursa, Izmir

podregióny: Balikesir, Canakkale

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Balikesir - TR22, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR22


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR22
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .