qr kod na stranku

Bursa - TR41

regióny EÚ: Turecko > DOGU MARMARA > Bursa


mapka Bursa TR41
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20201,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202014,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202170
miera nezamestnanosti20209,9
miera zamestnanosti202050,5
počet obyvateľov20214 209 378
hustota obyvateľstva2019144,2
účasť na celoživotnom vzdelávaní20205,4
miera nezamestnanosti mladých202023
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202019,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202026,7
index demografickej závislosti202114,8
podiel zamestnanosti mužov a žien202046,71
demograficky strom TR41 Bursa podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Bursa

nace_r2%
A148,110 %
B-E526,136 %
F61,64 %
G-I315,222 %
J91 %
K16,41 %
L16,51 %
M_N84,26 %
O-Q235,816 %
R-U40,83 %
TOTAL1453,6100 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Bursa, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Bursa

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom TR41 Bursa demografická pyramída

ostatné: DOGU MARMARA, Kocaeli, Bursa

susedia: Ankara, Balikesir, Konya, Manisa, Kocaeli

podregióny: Bursa, Eskisehir, Bilecik

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Bursa - TR41, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR41


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR41
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .