qr kod na stranku

Požiadavky na inkluzívny trh

Pri nastavovaní inkluzívneho trhu sme vychádzali z analýz terajšej politiky zamestnanosti tak, aby sme odstránili ich nedostatky. Požiadavky, ktoré na inkluzívny trh, ako nástroj politiky zamestnanosti, kladieme:

Reálne a viditeľné efekty na nezamestnanosť

Keďže na Slovensku je dlhodobá nezamestnanosť vysoká, riešenie musí mať značné efekty na nezamestnanosť. Tieto musia byť dostatočne viditeľné, viditeľnejšie ako štatistické diskrepancie merania nezamestnanosti.

  • Riešenie musí mať reálny potenciál zapojiť desaťtisíce dlhodobo nezamestnaných ročne a pôsobiť dlhodobo.

Funkčnosť aj v najmenej rozvinutých okresoch

Regionálne rozdiely sú na Slovensku najvyššie z Vyšehradskej štvorky, súčasná politika zamestnanosti je však nastavená na priemerné regióny.

  • Riešenie musí mať potenciál efektívne fungovať aj v tých regiónoch, kde je nezamestnanosť vysoká a chudoba je koncentrovaná.

Štandardné zmluvné vzťahy

Časť nástrojov sa vyznačovala neštandardnými zmluvnými vzťahmi. Práva a povinnosti neboli dostatočne jasné, typy zmlúv neboli bežne používané. Tak vznikali rôzne špeciálne situácie, na ktoré prax nepamätá.

  • Riešenie musí používať zmluvné vzťahy bežne používané v iných oblastiach ekonomiky.

Dlhodobá udržateľnosť

Väčšina nástrojov bola výrazne závislá od jedného zdroja príjmov, dotačné schémy museli každý rok bojovať o finančné prostriedky.

  • Riešenie musí vo svojom nastavení obsahovať dlhodobý primeraný tok financií, ktorých zastavenie by si vyžiadalo zásadné zmeny.

Dôveryhodnosť

Niektoré nástroje sa minuli svojmu účelu a stali sa synonymom plytvania a neefektívnosti, iné neboli príťažlivé pre účastníkov vzhľadom na nepredvídateľné správanie sa systému.

  • Riešenie musí mať dôveru nielen účastníkov, ale aj širokej verejnosti.

Jednoduchosť

Niektoré nástroje trpeli vysokou administratívnou náročnosťou a prebujnenou byrokraciou, ktorá bola náročnejšia ako práca samotná. Výsledkom bolo znechutenie účastníkov a ich odradenie od ďalšej práce.

  • Riešenie musí byť administratívne jednoduché a byrokraticky nenáročné.

Odstránenie monopolov

Ak má jeden človek, či už je to starosta alebo štátny úradník, monopol na rozhodovanie o osude človeka, existuje výrazné riziko osobných sporov alebo korupcie.

  • Riešenie musí dávať nezamestnanému šancu u viacerých poskytovateľov.

https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/poziadavky
ikona Inkluzívny trh

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie integrácie ľudí dlhodobo bez práce cez integračnú sumu ako sociálnych aspektov verejného obstarávania. Inkluzívne podniky sú druh integračných sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných.. . .