qr kod na stranku

Stravovanie zamestnancov

Zamestnanec má nárok na stravu počas zamestnania. Zamest­návateľ mu túto stravu môže zabezpečiť:

  • vo vlastnej závodnej jedálni,
  • v hotovosti alebo prevodom na účet (do marca 2021 to nebolo možné),
  • vo forme stravovacích poukážok/gastrolístkov.

Nárok na stravu je počas dní, keď pracovník odpracuje viac ako 4 hodiny (nárok na prestávku v práci je po šiestich hodinách v práci). Nárok má aj zamestnanec, aj dohodár, aj študent počas výkonu produktívnej práce. Pracovník pracujúci na živnosť nárok nemá, môže si však stravné platiť sám zo svojich nákladov (avšak vzhľadom na existenciu paušálnych nákladov to zväčša finančný zmysel nemá).

Zamestnanec nedostane stravu počas choroby, ošetrovania člena domácnosti, dovolenky, víkendu či inokedy, keď nie je v práci. Počas služobnej cesty dostane stravné podľa dĺžky služobnej cesty. Počas homeofficu, telepráce či práce z domu nárok na stravné má.

Stravné musí byť poskytované vopred. Spravidla zamest­návatelia posielajú stravné na bankový účet pred začiatkom mesiaca. Môže však byť poskytované aj na týždennej báze alebo aj v hotovosti.

typ stravnéhovýška stravného
služobná cesta5-12 hodín7,30 €
12-18 hodín10,90 €
nad 18 hodín16,40 €
stravné na bežný deň5,48 €

Stravné nepodlieha exekúcii ani daniam (bez ohľadu na to, či je poskytnuté v hotovosti, na účet alebo poukážkou).

Na stravu počas bežného dňa vo výške 5,48 € prispieva zamest­návateľ vo výške aspoň 55 % (prípadne viac, ak je dohodnuté v kolektívnej zmluve). Zvyšok dopláca zamestnanec, zväčša je to strhnuté priamo z výplaty, takže to je viditeľné na výplatnej páske. Časť môže byť dopĺňaná zo sociálneho fondu.

Vývoj výšky stravného

vývoj výšky stravného v SR kalkulacka/vyvoj-stravne

Stravné bolo valorizované nepravidelne, čo vidno aj v nasledujúcej tabuľke.

Platí odStravné na deňPri ceste
5-12 hodín
nad 18 hodín
Opatrenie
1. 10. 20235,85 €7,80 €
17,40 €
Opatrenie 368/2023 o sumách stravného z 20. septembra 2023
1. 6. 20235,48 €7,30 €
16,40 €
Opatrenie 171/2023 o sumách stravného zo 17. mája 2023
1. 1. 20235,10 €6,80 €
15,30 €
Opatrenie 432/2022 o sumách stravného z 30. novembra 2022
1. 9. 20224,80 €6,40 €
14,50 €
Opatrenie 281/2022 o sumách stravného z 25. júla 2022
1. 5. 20224,50 €6 €
13,70 €
Opatrenie 116/2022 o sumách stravného z 31. marca 2022
1. 7. 20193,83 €5,10 €
11,60 €
Opatrenie 176/2019 o sumách stravného zo 4. júna 2019
1. 6. 20183,60 €4,80 €
10,90 €
Opatrenie 148/2018 o sumách stravného zo 16. mája 2018
1. 12. 20163,38 €4,50 €
10,30 €
Opatrenie 309/2016 o sumách stravného z 9. novembra 2016
1. 11. 20143,15 €4,20 €
9,80 €
Opatrenie 296/2014 o sumách stravného z 24. októbra 2014
24. 8. 20123 €4 €
9,30 €
Opatrenie 248/2012 o sumách stravného z 20. augusta 2012
29. 12. 20102,85 €3,80 €
8,80 €
Opatrenie 533/2010 o sumách stravného z 21. decembra 2010
25. 3. 20092,70 €3,60 €
8,30 €
Opatrenie 110/2009 o sumách stravného zo 16. marca 2009
1. 1. 20092,48 €3,30 €
7,70 €
Opatrenie 621/2008 o sumách stravného z 18. decembra 2008
24. 5. 200874 Sk98 Sk
230 Sk
Opatrenie 180/2008 o sumách stravného z 13. mája 2008
24. 12. 200567 Sk89 Sk
208 Sk
Opatrenie 615/2005 o sumách stravného z 19. decembra 2005
1. 7. 200254 Sk72 Sk
170 Sk
Opatrenie 338/2002 o sumách stravného z 24. júna 2002
28. 12. 200154 Sk72 Sk
170 Sk
Opatrenie 573/2001 o úprave výšky sadzieb náhrad stravného z 20. decembra 2001
23. 6. 200153 Sk70 Sk
166 Sk
Opatrenie 231/2001 o úprave výšky sadzieb náhrad stravného zo 14. júna 2001
21. 3. 200151 Sk68 Sk
162 Sk
Opatrenie 98/2001 o úprave výšky sadzieb náhrad stravného z 5. marca 2001
13. 7. 200050 Sk66 Sk
158 Sk
Opatrenie 217/2000 o úprave výšky sadzieb náhrad stravného zo 4. júla 2000

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Učebnica mzdovej kalkulačky, kapitola 2.7, Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, ISBN: 978-80-223-5147-8, doi:10.5281/​zenodo.6090202, strana 41.

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/sk/projekty/data/stravne
ikona Politiky zamestnanosti

Projekt Politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Politiky zamestnanosti.. . .

ikona Knižnica dát

Knižnica dát

IZ prináša štatistické údaje o jednotlivých častiach trhu práce.. . .

ikona Aktuálne údaje

Priebežne aktualizované

Na stránke ponúkame priebežne dopĺňané a aktualizované údaje, napríklad o miere nezamestnanosti, dávkach v hmotnej núdzi, či o regionálnych údajov.. . .

ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti dávkového, daňového a odvodového systém na Slovensku a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona Dobrá práca

Dobrá práca

Pracovná dôstojnosť človeka by mala pred­stavovať základný determinant pracovnoprávnej regulácie. Skúsenosti z prostredia slovenského trhu práce ale naznačujú, že sa postupne vytvára významný kontrast medzi deklarovaným a skutočným. Prinášame Vám informácie o výhodách a nevýhodách (ne)štandardných foriem pracovného pomeru.. . .

ikona O mzdovej kalkulačke

O mzdovej kalkulačke

Viac informácií o  mzdovej kalkulačke. Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí pred­tým boli nezamestnaní a na dávkach v hmotnej núdzi. Mzdová kalkulačka vám vyráta čistú mzdu, dane, odvody, daňový bonus na deti, osobitný príspevok, stravné. Teda všetko čo vplýva na váš čistý príjem. Zistite, či sa vám oplatí pracovať.. . .