qr kod na stranku

Poradenstvo s oddlžovaním

Znižovanie dlžôb je administratívne náročná činnosť. Spravidla zahŕňa zistenie, či všetky dlžoby sú naozaj oprávnené (napríklad pokuty za predčasné ukončenie zmlúv, ak sú tieto pokuty rovnaké bez ohľadu na to, či bola zmluva ukončená deň pred koncom viazanosti alebo deň po podpise zmluvy; alebo iné položky spadajúce pod § 53a Občianskeho zákonníka: neprijateľná zmluvná podmienka), taktiež preskúmanie, či dlžoby neboli už medzitým splatené a kontrolu, či pôžičky neprekračujú maximálnu povolenú ročnú percentnú mieru nákladov (RPMN). V poslednom kroku je potrebné dohodnúť spôsob platenia relevantných dlžôb, či už splátkovým kalendárom alebo iným alternatívnym spôsobom. Je ťažké si pred­staviť, ako všetky tieto činnosti vykonáva sám poberateľ dávok, najmä, ak stojí oproti presile právnikov. Preto je nutná poradenská činnosť za účelom oddlženia poberateľov dávok.

V súvislosti s nízkou finančnou gramotnosťou a s cieľom zabraňovať neprimeranému zadlžovaniu osôb v núdzi bolo v Českej republike vytvorené dlhové poradenstvo – ide o spotrebiteľské združenie, ktoré financujú banky. Na Slovensku takýto typ poradenstva nemáme, resp. akási jeho vzdialená obdoba funguje v podobe centier právnej pomoci. Tieto poskytujú poradenstvo len relatívne úzkej skupine a ich finančné zdroje sú obmedzené.


https://www.iz.sk/sk/projekty/socialny-system/poradenstvo-s-oddlzovanim
ikona Exekučná kalkulačka

Exekučná kalkulačka

Výpočet čistej mzdy, maximálnych exekúcií a zrážok zo mzdy od Inštitútu zamestnanosti. Exekútor naozaj nemôže zobrať všetko!. . .

ikona Sociálny systém

Sociálny systém – skutočnosť a vízia

Cieľom aktivity je zviditeľniť ucelený obraz o problematike sociálneho systému v podmienkach Slovenska. Hlavným cieľom je začať odbornú diskusiu na tému zásad, cieľov a aktivít sociálneho systému, z ktorého potom môžu vychádzať jednotlivé vykonávacie zákony. Aktivitu realizujeme prostredníctvom projektu Verejné politiky zamestnanosti.. . .

ikona Verejné politiky zamestnanosti

Projekt Verejné politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte.. . .