qr kod na stranku

Opolské vojvodstvo – PL52

regióny EÚ: Poľsko > Juhozápadný markoregión > Opolské vojvodstvo


mapka Opolské vojvodstvo PL52
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20226,7
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20227,46
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20193,25
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202211,43
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202283,59
podiel nezamestnanosti mužov a žien2019124,14
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním199946,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20198,4
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202162
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202271,1

Viac na wikipédii Wikidata Q54171 OpenStreetMap 224460 Opolské vojvodstvo in English: PL52

Podregióny: Nyski, Opolski

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20222,7
miera nezamestnanosti mladých201516,6
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20152
podiel dlhodobo nezamestnaných201530,7
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz júla 202320 618
počet nezamestnaných žienz júla 202311 555
počet dlhodobo nezamestnanýchz júla 20238134

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Opolské vojvodstvo na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Opolské vojvodstvo akt/podiel-nezamestnanosti-PL52-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Opolské vojvodstvo

NACE r2%NACE r2%
A38,310 %B-E106,327 %
F35,69 %G-I84,522 %
M_N20,15 %O-Q81,121 %
R-U12,33 %TOTAL392,8100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Opolské vojvodstvo, 2022

Demografia

demograficky strom PL52 Opolské vojvodstvo 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov2022928 070
hustota obyvateľstva2022100,1
index demografickej závislosti202129,8
demograficky strom PL52 Opolské vojvodstvo demografická pyramída

Ostatné: Juhozápadný markoregión, Dolnosliezske vojvodstvo, Opolské vojvodstvo

Susedia: Stredná morava, Moravskoslezsko, Veľkopoľské vojvodstvo, Dolnosliezske vojvodstvo, Lodžské vojvodstvo, Sliezske vojvodstvo

Podregióny: Nyski, Opolski

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Opolské vojvodstvo – PL52, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/PL52


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL52
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .