qr kod na stranku

Opolské vojvodstvo - PL52

regióny EÚ: Poľsko > POLUDNIOWO-ZACHODNI > Opolské vojvodstvo


mapka Opolské vojvodstvo PL52
vlajka Opolské vojvodstvo PL52 erb Opolské vojvodstvo PL52
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20152
podiel dlhodobo nezamestnaných201530,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202060
miera nezamestnanosti20212,8
miera zamestnanosti202172,4
počet obyvateľov2021936 000
hustota obyvateľstva2019101,4
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20193,25
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202110,41
účasť na celoživotnom vzdelávaní20213,9
miera nezamestnanosti mladých201516,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním199946,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20198,4
index demografickej závislosti202129,8
podiel zamestnanosti mužov a žien202180,65

viac na wikipédii

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Poľska nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch powiatoch LAU Poľska akt/podiel-nezamestnanosti-polsko-powiaty-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Opolské vojvodstvo

nace_r2%
R-U123 %
F38,810 %
O-Q81,320 %
A39,210 %
B-E105,726 %
M_N21,65 %
TOTAL404,2100 %
G-I89,322 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Opolské vojvodstvo, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Opolské vojvodstvo

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom PL52 Opolské vojvodstvo 1996 demografická pyramída demograficky strom PL52 Opolské vojvodstvo demografická pyramída

ostatné: POLUDNIOWO-ZACHODNI, Dolnosliezske vojvodstvo, Opolské vojvodstvo

susedia: Stredná morava, Moravskoslezsko, Veľkopoľské vojvodstvo, Dolnosliezske vojvodstvo, Lodžské vojvodstvo, Sliezske vojvodstvo

podregióny: Nyski, Opolski

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Opolské vojvodstvo - PL52, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL52


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL52
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .