qr kod na stranku

Opolské vojvodstvo – PL52

regióny EÚ: Poľsko > Juhozápadný markoregión > Opolské vojvodstvo


mapka Opolské vojvodstvo PL52
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20235,3
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20237,84
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20193,14
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202312,89
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202384,56
podiel nezamestnanosti mužov a žien2019124,14
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním199946,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20198,3
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202263
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202371,8
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202016,3

Viac na wikipédii Wikidata Q54171 OpenStreetMap 224460 Opolské vojvodstvo in English: PL52

Podregióny: Nyski, Opolski

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20232,8
miera nezamestnanosti mladých201516,6
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20152
podiel dlhodobo nezamestnaných201530,7
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz apríla 202419 786
počet nezamestnaných žienz apríla 202410 621
počet dlhodobo nezamestnanýchz apríla 20247974

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Opolské vojvodstvo na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Opolské vojvodstvo akt/podiel-nezamestnanosti-PL52-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Opolské vojvodstvo

NACE r2%NACE r2%
A36,79 %B-E117,428 %
F40,910 %G-I86,721 %
M_N21,85 %O-Q85,920 %
R-U14,33 %TOTAL419,4100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Opolské vojvodstvo, 2023

Demografia

demograficky strom PL52 Opolské vojvodstvo 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov2023896 370
hustota obyvateľstva202297,9
index demografickej závislosti202332,4
demograficky strom PL52 Opolské vojvodstvo demografická pyramída

Ostatné: Juhozápadný markoregión, Opolské vojvodstvo, Dolnosliezske vojvodstvo

Susedia: Stredná Morava, Moravskoslezsko, Veľkopoľské vojvodstvo, Dolnosliezske vojvodstvo, Lodžské vojvodstvo, Sliezske vojvodstvo

Podregióny: Nyski, Opolski

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Opolské vojvodstvo – PL52, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RPL52, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL52
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .