Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Opolské vojvodstvo - PL52

regióny EÚ: Poľsko > POLUDNIOWO-ZACHODNI > Opolské vojvodstvo


mapka Opolské vojvodstvo PL52
vlajka Opolské vojvodstvo PL52 erb Opolské vojvodstvo PL52
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20152
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ201957
miera nezamestnanosti20202.9
miera zamestnanosti202068.7
počet obyvateľov2020942 233
hustota obyvateľstva2019101.4
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20193.25
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202011.38
účasť na celoživotnom vzdelávaní20202.8
miera nezamestnanosti mladých201516.6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním199946.5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20198.4
index demografickej závislosti202028.8
podiel zamestnanosti mužov a žien202076.15
podiel nezamestnanosti mužov a žien2019124.14

viac na wikipédii

Zamestnanosť podľa sektorov, Opolské vojvodstvo

nace_r2%
A34.59 %
R-U11.63 %
M_N18.55 %
TOTAL388.5100 %
F4010 %
O-Q80.621 %
B-E100.926 %
G-I88.423 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Opolské vojvodstvo, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Opolské vojvodstvo

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom PL52 Opolské vojvodstvo 1996 demografická pyramída demograficky strom PL52 Opolské vojvodstvo demografická pyramída

ostatné: POLUDNIOWO-ZACHODNI, Opolské vojvodstvo, Dolnosliezske vojvodstvo

susedia: Stredná morava, Moravskoslezsko, Veľkopoľské vojvodstvo, Dolnosliezske vojvodstvo, Lodžské vojvodstvo, Sliezske vojvodstvo

podregióny: Nyski, Opolski

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Opolské vojvodstvo - PL52, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL52


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL52