qr kod na stranku

Lodžské vojvodstvo – PL71

regióny EÚ: Poľsko > Makroregión stredné Poľsko > Lodžské vojvodstvo


mapka Lodžské vojvodstvo PL71
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20233,8
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20237,1
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20235,19
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20239,33
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202386,48
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023126,47
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201234,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20239,5
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202275
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202373,1
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202017

Viac na wikipédii Wikidata Q54158 OpenStreetMap 224458 Lodžské vojvodstvo in English: PL71

Podregióny: Miasto Łódź, Łódzki, Piotrkowski, Sieradzki, Skierniewicki


demograficky strom PL71 Lodžské vojvodstvo podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20233,9
miera nezamestnanosti mladých202313,1
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20231,3
podiel dlhodobo nezamestnaných202333,4
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz marca 202455 835
počet nezamestnaných žienz marca 202427 822
počet dlhodobo nezamestnanýchz marca 202421 426

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Lodžské vojvodstvo na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Lodžské vojvodstvo akt/podiel-nezamestnanosti-PL71-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Lodžské vojvodstvo

NACE r2%NACE r2%
A99,39 %B-E252,123 %
F70,46 %G-I262,624 %
J34,13 %K25,72 %
M_N777 %O-Q233,321 %
R-U303 %TOTAL1096,3100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Lodžské vojvodstvo, 2023

Demografia

UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20232.343021e+06
hustota obyvateľstva2021134,4
index demografickej závislosti202334,6
demograficky strom PL71 Lodžské vojvodstvo demografická pyramída

Ostatné: Makroregión stredné Poľsko, Lodžské vojvodstvo, Svätokrížske vojvodstvo

Susedia: Veľkopoľské vojvodstvo, Kujavsko-pomoranské vojvodstvo, Opolské vojvodstvo, Svätokrížske vojvodstvo, Sliezske vojvodstvo, Mazowiecki regionalny

Podregióny: Miasto Łódź, Łódzki, Piotrkowski, Sieradzki, Skierniewicki

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Lodžské vojvodstvo – PL71, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RPL71, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL71
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .