qr kod na stranku

Lodžské vojvodstvo - PL71

regióny EÚ: Poľsko > MAKROREGION CENTRALNY > Lodžské vojvodstvo


mapka Lodžské vojvodstvo PL71
vlajka Lodžské vojvodstvo PL71 erb Lodžské vojvodstvo PL71
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,1
podiel dlhodobo nezamestnaných202124
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202173
miera nezamestnanosti20214,5
miera zamestnanosti202170,9
počet obyvateľov20212 425 669
hustota obyvateľstva2019135,2
účasť na celoživotnom vzdelávaní20213,1
miera nezamestnanosti mladých201910,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201234,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20219,5
index demografickej závislosti202132
podiel zamestnanosti mužov a žien202183,81

viac na wikipédii

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Poľska nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch powiatoch LAU Poľska akt/podiel-nezamestnanosti-polsko-powiaty-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Lodžské vojvodstvo

nace_r2%
A101,89 %
B-E272,125 %
F79,47 %
G-I254,323 %
J27,83 %
K19,62 %
M_N73,87 %
O-Q217,420 %
R-U32,73 %
TOTAL1090100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Lodžské vojvodstvo, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Lodžské vojvodstvo

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom PL71 Lodžské vojvodstvo demografická pyramída

ostatné: MAKROREGION CENTRALNY, Svätokrížske vojvodstvo, Lodžské vojvodstvo

susedia: Veľkopoľské vojvodstvo, Kujavsko-pomoranské vojvodstvo, Opolské vojvodstvo, Svätokrížske vojvodstvo, Sliezske vojvodstvo, Mazowiecki regionalny

podregióny: Miasto Łódź, Łódzki, Piotrkowski, Sieradzki, Skierniewicki

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Lodžské vojvodstvo - PL71, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL71


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL71
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .