qr kod na stranku

Lodžské vojvodstvo – PL71

regióny EÚ: Poľsko > Makroregión stredné Poľsko > Lodžské vojvodstvo


mapka Lodžské vojvodstvo PL71
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20223,6
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20227,41
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20225,76
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20229,34
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202285,71
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022112,12
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201234,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20228,5
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202173
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202273,4

Viac na wikipédii Wikidata Q54158 OpenStreetMap 224458 Lodžské vojvodstvo in English: PL71

Podregióny: Miasto Łódź, Łódzki, Piotrkowski, Sieradzki, Skierniewicki


demograficky strom PL71 Lodžské vojvodstvo podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20223,5
miera nezamestnanosti mladých201910,6
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20211,1
podiel dlhodobo nezamestnaných202124
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz júla 202354 732
počet nezamestnaných žienz júla 202328 021
počet dlhodobo nezamestnanýchz júla 202321 710

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Lodžské vojvodstvo na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Lodžské vojvodstvo akt/podiel-nezamestnanosti-PL71-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Lodžské vojvodstvo

NACE r2%NACE r2%
A108,410 %B-E278,625 %
F73,37 %G-I259,823 %
J31,33 %K22,52 %
M_N70,56 %O-Q223,620 %
R-U383 %TOTAL1117,5100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Lodžské vojvodstvo, 2022

Demografia

UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20222 404 078
hustota obyvateľstva2022133,3
index demografickej závislosti202132
demograficky strom PL71 Lodžské vojvodstvo demografická pyramída

Ostatné: Makroregión stredné Poľsko, Lodžské vojvodstvo, Svätokrížske vojvodstvo

Susedia: Veľkopoľské vojvodstvo, Kujavsko-pomoranské vojvodstvo, Opolské vojvodstvo, Svätokrížske vojvodstvo, Sliezske vojvodstvo, Mazowiecki regionalny

Podregióny: Miasto Łódź, Łódzki, Piotrkowski, Sieradzki, Skierniewicki

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Lodžské vojvodstvo – PL71, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/PL71


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL71
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .