qr kod na stranku

Regionálne rozdiely v DHN

Pri meraní regionálnych rozdielov v počtoch poberateľov dávok v hmotnej núdzi vychádzame z údajov o poberateľoch DHN v porovnaní s počtom obyvateľov vo veku 16 – 64 rokov.

Použili sme rovnakú metodiku ako v prípade pozorovania miery nezamestnanosti.

Na kvantifikáciu regionálnych rozdielov používame ukazovateľ v danom okrese ako násobok priemeru Slovenska, čím odfiltrujeme trendovú zložku. Na kvantifikáciu používame počet obyvateľov daných okresov, čím zohľadníme rôzne veľkosti okresov. Pri výpočtoch neberieme do úvahy fakt, či okres je alebo nie je NRO v zmysle legislatívy.

vývoj regionálnych rozdielov v DHN iz-vyvoj-rodielov-v-dhn

Ako vidno, od roku 2007 kontinuálne stúpa počet veľmi zlých okresov, ako i veľmi dobrých okresov. Výrazne ubúda priemerných okresov.

Beta konvergencia

Beta konvergencia definuje známy fakt – chudobnejšie regióny dobehli bohatšie, musia rásť rýchlejšie. V prípade poberateľov DHN musí platiť, že v okresoch s väčším počtom poberateľov DHN musí ich počet klesať rýchlejšie. Inak menej rozvinuté regióny nedobehnú tie viac rozvinuté.

Nasledujúci graf ilustruje údaje k beta konvergencii. Na horizontálnej osi je podiel DHN v základnom roku (2014), na vertikálnej osi pokles počtu poberateľov DHN v percentách medzi súčasným a základným rokom. Body pred­stavujú jednotlivé okresy. Červené sú z krajov východného Slovenska a z Banskobystrického kraja, čierne sú z ostatných krajov.

V prípade beta konvergencie by okresy boli na diagonále, žiadne by neboli v pravom dolnom a ľavom hornom kvadrante, čo nie je pravda.

beta konvergencia v DHN iz-konvergencia-dhn

Ako vidno, na úrovni Slovenska je jasne viditeľná divergencia.

Vizualizácia regionálnej nezamestnanosti

Pohľad na údaje o počtu poberateľov DHN v porovnaní s priemerom celej ekonomiky vizualizujeme formou grafov, kde každý bod pred­stavuje jeden okres. Mierka je rovnaká pre všetky roky.

I z prvotného pohľadu vidno postupnú klasterizáciu časti okresov v dolnej časti a ťažký chvost smerom hore. Tento presun vizualizuje rastúce nerovnosti.

zmeny v dávkach v hmotnej núdzi akt/premenna-podiel_dhn2-kolaz

Zmena arbitrálnej hranice 1,6 násobku nemení celkovú vizualizáciu regionálnych rozdielov.

Záver

Na záver môžeme konštatovať, že regionálne rozdiely v poberateľoch dávok v hmotnej núdzi na počet obyvateľov rastú. Rozdiely sa zväčšujú najmä medzi okresmi východného Slovenska a Banskobystrického kraja.


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/reg/dhn
ikona Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy sú okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce Košice-okolie, Levoča, Snina, Stropkov Michalovce a Stará Ľubovňa.. . .