qr kod na stranku

Severozápadný makroregión – PL4

regióny EÚ: Poľsko > Severozápadný makroregión


mapka Severozápadný makroregión PL4
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20225,5
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20224,87
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20222,62
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20227,55
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202283,93
podiel nezamestnanosti mužov a žien202273,91
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201619,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20227,1
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202276
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202272,1
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202016,7

Wikidata Q107010880 Severozápadný makroregión in English: PL4

Podregióny: Veľkopoľské vojvodstvo, Západopomoranské vojvodstvo, Lubuské vojvodstvo


demograficky strom PL4 Severozápadný makroregión podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20222
miera nezamestnanosti mladých20226,7
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20220,5
podiel dlhodobo nezamestnaných202225,3
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz decembra 2023101 619
počet nezamestnaných žienz decembra 202357 082
počet dlhodobo nezamestnanýchz decembra 202332 867

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Severozápadný makroregión na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Severozápadný makroregión akt/podiel-nezamestnanosti-PL4-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Severozápadný makroregión

NACE r2%NACE r2%
A244,89 %B-E72726 %
F216,38 %G-I663,524 %
J52,82 %K47,82 %
L28,61 %M_N161,86 %
O-Q542,219 %R-U883 %
TOTAL2780,6100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Severozápadný makroregión, 2022

Demografia

demograficky strom PL4 Severozápadný makroregión 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20235.98607e+06
hustota obyvateľstva202294
index demografickej závislosti202329,8
demograficky strom PL4 Severozápadný makroregión demografická pyramída

Ostatné: Poľsko, Severný makroregión, Juhozápadný markoregión, Južný makroregión, Severozápadný makroregión, Východný makroregión, Makroregión Mazowiecke vojvodstvo, Makroregión stredné Poľsko

Susedia: Severný makroregión, Makroregión stredné Poľsko, Meklenbursko-Predpomoransko, Juhozápadný markoregión, Brandenbursko, Sasko

Podregióny: Veľkopoľské vojvodstvo, Západopomoranské vojvodstvo, Lubuské vojvodstvo

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Severozápadný makroregión – PL4, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RPL4, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL4
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .