qr kod na stranku

POLNOCNO-ZACHODNI - PL4

regióny EÚ: Poľsko > POLNOCNO-ZACHODNI


mapka POLNOCNO-ZACHODNI PL4
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20210,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202124,5
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202174
miera nezamestnanosti20212,5
miera zamestnanosti202171,5
počet obyvateľov20216 138 518
hustota obyvateľstva201994,4
účasť na celoživotnom vzdelávaní20213,7
miera nezamestnanosti mladých20217,9
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201619,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202110,2
index demografickej závislosti202127,3
podiel zamestnanosti mužov a žien202181,58

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Poľska nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch powiatoch LAU Poľska akt/podiel-nezamestnanosti-polsko-powiaty-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, POLNOCNO-ZACHODNI

nace_r2%
A224,58 %
B-E71526 %
F220,78 %
G-I693,925 %
J52,92 %
K48,52 %
L23,91 %
M_N165,46 %
O-Q525,319 %
R-U89,73 %
TOTAL2767,4100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, POLNOCNO-ZACHODNI, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, POLNOCNO-ZACHODNI

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom PL4 POLNOCNO-ZACHODNI 1996 demografická pyramída demograficky strom PL4 POLNOCNO-ZACHODNI demografická pyramída

ostatné: Poľsko, POLNOCNY, POLUDNIOWY, MAKROREGION CENTRALNY, MAKROREGION WSCHODNI, POLNOCNO-ZACHODNI, MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, POLUDNIOWO-ZACHODNI

susedia: POLNOCNY, MAKROREGION CENTRALNY, Meklenbursko-Predpomoransko, POLUDNIOWO-ZACHODNI, Brandenbursko, Sasko

podregióny: Veľkopoľské vojvodstvo, Západopomoranské vojvodstvo, Lubuské vojvodstvo

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - POLNOCNO-ZACHODNI - PL4, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL4


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL4
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .