qr kod na stranku

Meklenbursko-Predpomoransko - DE8

regióny EÚ: Nemecko > Meklenbursko-Predpomoransko


mapka Meklenbursko-Predpomoransko DE8
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20191,8
podiel dlhodobo nezamestnaných201945,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202088
miera nezamestnanosti20213,8
miera zamestnanosti202177
počet obyvateľov20211 610 774
hustota obyvateľstva201971,3
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202113,16
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202145,56
účasť na celoživotnom vzdelávaní20215,8
miera nezamestnanosti mladých20189,3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200912,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20219,3
index demografickej závislosti202142,1
podiel zamestnanosti mužov a žien202197,69

Zamestnanosť podľa sektorov, Meklenbursko-Predpomoransko

nace_r2%
J15,42 %
R-U35,25 %
F62,38 %
K13,22 %
O-Q265,535 %
A19,63 %
B-E93,312 %
M_N80,310 %
TOTAL768,9100 %
G-I175,723 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Meklenbursko-Predpomoransko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Meklenbursko-Predpomoransko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DE8 Meklenbursko-Predpomoransko 1996 demografická pyramída demograficky strom DE8 Meklenbursko-Predpomoransko demografická pyramída

ostatné: Nemecko, Sársko, Meklenbursko-Predpomoransko, Bádensko-Württembersko, Hesensko, Brandenbursko, Dolné Sasko, Porýnie-Falcko, Berlín, Sasko-Anhaltsko, Bavorsko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Durínsko, Šlezvicko-Holštajnsko, Brémy, Hamburg, Sasko

susedia: POLNOCNO-ZACHODNI, Šlezvicko-Holštajnsko, Dolné Sasko, Brandenbursko

podregióny: Meklenbursko-Predpomoransko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Meklenbursko-Predpomoransko - DE8, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE8


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE8
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .