qr kod na stranku

Meklenbursko-Predpomoransko - DE8

regióny EÚ: Nemecko > Meklenbursko-Predpomoransko


mapka Meklenbursko-Predpomoransko DE8
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20223,8
miera nezamestnanosti mladých20189,3
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20221,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202243,3
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20225,4
Demografia
počet obyvateľov20221 611 160
hustota obyvateľstva202271,4
index demografickej závislosti202243,2
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202296,12
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200912,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20219,2
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202185
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202275,9

Meklenbursko-Predpomoransko in English: DE8 podregióny: Meklenbursko-Predpomoransko, Rostock, Schwerin, Mecklenburgische Seenplatte, Landkreis Rostock, Vorpommern-Rügen, Nordwestmecklenburg, Vorpommern-Greifswald, Ludwigslust-Parchim

demograficky strom DE8 Meklenbursko-Predpomoransko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Meklenbursko-Predpomoransko

nace_r2%
A26,23 %
B-E100,313 %
F64,78 %
G-I171,622 %
J14,62 %
K12,12 %
M_N79,910 %
O-Q253,933 %
R-U37,55 %
TOTAL767,8100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Meklenbursko-Predpomoransko, 2022 demograficky strom DE8 Meklenbursko-Predpomoransko 1996 demografická pyramída demograficky strom DE8 Meklenbursko-Predpomoransko demografická pyramída

ostatné: Nemecko, Dolné Sasko, Bádensko-Württembersko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Hesensko, Brémy, Porýnie-Falcko, Sasko, Šlezvicko-Holštajnsko, Hamburg, Sársko, Berlín, Meklenbursko-Predpomoransko, Brandenbursko, Sasko-Anhaltsko, Durínsko, Bavorsko

susedia: POLNOCNO-ZACHODNI, Šlezvicko-Holštajnsko, Dolné Sasko, Brandenbursko

podregióny: Meklenbursko-Predpomoransko, Rostock, Schwerin, Mecklenburgische Seenplatte, Landkreis Rostock, Vorpommern-Rügen, Nordwestmecklenburg, Vorpommern-Greifswald, Ludwigslust-Parchim

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Meklenbursko-Predpomoransko - DE8, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE8


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE8
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .