Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Durínsko - DEG

regióny EÚ: Nemecko > Durínsko


mapka Durínsko DEG
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20191.6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ201987
miera nezamestnanosti20204.3
miera zamestnanosti202077.4
počet obyvateľov20202 133 378
hustota obyvateľstva2019132.4
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20209.11
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202041.07
účasť na celoživotnom vzdelávaní20206
miera nezamestnanosti mladých20197.7
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200811
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20195.7
index demografickej závislosti202043
podiel zamestnanosti mužov a žien202095.94
podiel nezamestnanosti mužov a žien201982.93

Zamestnanosť podľa sektorov, Durínsko

nace_r2%
R-U44.54 %
M_N81.98 %
TOTAL1017.4100 %
F75.77 %
O-Q292.529 %
B-E244.224 %
G-I202.220 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Durínsko, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Durínsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DEG Durínsko 1996 demografická pyramída demograficky strom DEG Durínsko demografická pyramída

ostatné: Nemecko, Sársko, Sasko-Anhaltsko, Sasko, Berlín, Meklenbursko-Predpomoransko, Dolné Sasko, Bádensko-Württembersko, Porýnie-Falcko, Brandenbursko, Bavorsko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Durínsko, Šlezvicko-Holštajnsko, Brémy, Hamburg, Hesensko

susedia: Dolné Sasko, Sasko-Anhaltsko, Sasko, Hesensko, Bavorsko

podregióny: Durínsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Durínsko - DEG, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DEG


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DEG