qr kod na stranku

Durínsko - DEG

regióny EÚ: Nemecko > Durínsko


mapka Durínsko DEG
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20191,6
podiel dlhodobo nezamestnaných201942
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202187
miera nezamestnanosti20213,3
miera zamestnanosti202177,8
počet obyvateľov20212 120 237
hustota obyvateľstva2019132,4
účasť na celoživotnom vzdelávaní20216,3
miera nezamestnanosti mladých20197,7
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200811
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20195,7
index demografickej závislosti202144,2
podiel zamestnanosti mužov a žien202194,74

Zamestnanosť podľa sektorov, Durínsko

nace_r2%
A15,92 %
B-E241,724 %
F81,18 %
G-I205,420 %
J22,72 %
K212 %
M_N71,27 %
O-Q297,829 %
R-U48,65 %
TOTAL1010,9100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Durínsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Durínsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DEG Durínsko 1996 demografická pyramída demograficky strom DEG Durínsko demografická pyramída

ostatné: Nemecko, Berlín, Brémy, Meklenbursko-Predpomoransko, Bádensko-Württembersko, Hesensko, Brandenbursko, Dolné Sasko, Sársko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Bavorsko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Durínsko, Šlezvicko-Holštajnsko, Hamburg, Porýnie-Falcko

susedia: Dolné Sasko, Sasko-Anhaltsko, Sasko, Hesensko, Bavorsko

podregióny: Durínsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Durínsko - DEG, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DEG


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DEG
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .