qr kod na stranku

Brémy – DE5

regióny EÚ: Nemecko > Brémy


mapka Brémy DE5
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20239,3
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok202333,44
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202316,47
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202353,52
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202388,44
podiel nezamestnanosti mužov a žien201763,46
Absolventi a mladí ľudia
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20199,3
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2022144
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202371,8

Viac na wikipédii Wikidata Q1209 OpenStreetMap 2833343 Brémy in English: DE5

Podregióny: Brémy, Brémy, Bremerhaven

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20234,6
miera nezamestnanosti mladých201115,3
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20191,7
podiel dlhodobo nezamestnaných201933,9

Zamestnanosť podľa sektorov, Brémy

NACE r2%NACE r2%
B-E48,915 %F16,15 %
G-I89,127 %J12,34 %
M_N37,711 %O-Q97,930 %
R-U16,15 %TOTAL328,2100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Brémy, 2023

Demografia

demograficky strom DE5 Brémy 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov2023684 864
hustota obyvateľstva20221740,8
index demografickej závislosti202332,7
demograficky strom DE5 Brémy demografická pyramída

Ostatné: Nemecko, Hamburg, Berlín, Bavorsko, Meklenbursko-Predpomoransko, Sársko, Hesensko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Porýnie-Falcko, Brandenbursko, Bádensko-Württembersko, Durínsko, Sasko, Brémy, Dolné Sasko, Sasko-Anhaltsko, Šlezvicko-Holštajnsko

Susedia: Dolné Sasko

Podregióny: Brémy, Brémy, Bremerhaven

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Brémy – DE5, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RDE5, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE5