qr kod na stranku

Brémy - DE5

regióny EÚ: Nemecko > Brémy


mapka Brémy DE5
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20191,7
podiel dlhodobo nezamestnaných201933,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021141
miera nezamestnanosti20217,1
miera zamestnanosti202169,4
počet obyvateľov2021680 130
hustota obyvateľstva20191744,5
účasť na celoživotnom vzdelávaní20219,7
miera nezamestnanosti mladých201115,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20199,3
index demografickej závislosti202132,7
podiel zamestnanosti mužov a žien202194,26

Zamestnanosť podľa sektorov, Brémy

nace_r2%
B-E47,415 %
F12,44 %
G-I85,427 %
M_N3912 %
O-Q89,328 %
R-U18,96 %
TOTAL313,5100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Brémy, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Brémy

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DE5 Brémy 1996 demografická pyramída demograficky strom DE5 Brémy demografická pyramída

ostatné: Nemecko, Sársko, Berlín, Bádensko-Württembersko, Hesensko, Brandenbursko, Dolné Sasko, Porýnie-Falcko, Meklenbursko-Predpomoransko, Sasko-Anhaltsko, Bavorsko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Durínsko, Šlezvicko-Holštajnsko, Brémy, Hamburg, Sasko

susedia: Dolné Sasko

podregióny: Brémy

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Brémy - DE5, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE5


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE5
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .