Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Brémy - DE5

regióny EÚ: Nemecko > Brémy


mapka Brémy DE5
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20191.7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2019144
miera nezamestnanosti20195.1
miera zamestnanosti202071
počet obyvateľov2020681 202
hustota obyvateľstva20191744.5
pracujúci na čiastočný úväzok, muži201916.35
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202051.49
účasť na celoživotnom vzdelávaní20209.4
miera nezamestnanosti mladých201115.3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20199.3
index demografickej závislosti202032.4
podiel zamestnanosti mužov a žien202093.85
podiel nezamestnanosti mužov a žien201763.46

Zamestnanosť podľa sektorov, Brémy

nace_r2%
M_N37.111 %
TOTAL324.2100 %
O-Q9630 %
B-E48.615 %
G-I77.624 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Brémy, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Brémy

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DE5 Brémy 1996 demografická pyramída demograficky strom DE5 Brémy demografická pyramída

ostatné: Nemecko, Sársko, Sasko-Anhaltsko, Sasko, Berlín, Meklenbursko-Predpomoransko, Dolné Sasko, Bádensko-Württembersko, Porýnie-Falcko, Brandenbursko, Bavorsko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Durínsko, Šlezvicko-Holštajnsko, Brémy, Hamburg, Hesensko

susedia: Dolné Sasko

podregióny: Brémy

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Brémy - DE5, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE5


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE5