Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Brémy - DE5

regióny EÚ: Nemecko > Brémy


mapka Brémy DE5
ukazovateľobdobiehodnota
miera nezamestnanosti20195.1
miera zamestnanosti202071
počet obyvateľov2020681 202
hustota obyvateľstva20191744.5
účasť na celoživotnom vzdelávaní20209.4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20199.3
index demografickej závislosti202032.4
podiel zamestnanosti mužov a žien202093.85

* Brémy in English: DE5 * podregióny: Brémy

zamestnanosť podľa sektorov, Brémy

nace_r2%
O-Q9630 %
B-E48.615 %
G-I77.624 %
M_N37.111 %
TOTAL324.2100 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

zamestnanosť podľa sektorov, Brémy, 2020 demograficky strom DE5 Brémy 1996 demografická pyramída demograficky strom DE5 Brémy demografická pyramída

ostatné: Nemecko, Meklenbursko-Predpomoransko, Horné Porýnie – Vestfálsko, Sasko-Anhaltsko, Durínsko, Sasko, Bádensko-Württembersko, Brandenbursko, Porýnie-Falcko, Dolné Sasko, Bavorsko, Sársko, Šlezvicko-Holštajnsko, Brémy, Berlín, Hamburg, Hesensko

susedia: Dolné Sasko

podregióny: Brémy


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE5