Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Brémy - DE5

regióny EÚ: Nemecko > Brémy


mapka Brémy DE5
ukazovateľobdobiehodnota
miera nezamestnanosti20195.1
miera zamestnanosti201971.9
počet obyvateľov2020681 202
hustota obyvateľstva20191744.5
účasť na celoživotnom vzdelávaní201910.3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20199.3
index demografickej závislosti202032.4
podiel zamestnanosti mužov a žien201989.56

* Brémy in English: DE5 * podregióny: Brémy

zamestnanosť podľa sektorov, Brémy

nace_r2%
B-E52.116 %
F18.46 %
G-I88.427 %
J10.43 %
M_N41.412 %
O-Q96.329 %
R-U19.26 %
TOTAL332.7100 %

za 2019, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

zamestnanosť podľa sektorov, Brémy, 2019 demograficky strom DE5 Brémy 1996 demografická pyramída demograficky strom DE5 Brémy demografická pyramída

ostatné: Nemecko, Brandenbursko, Horné Porýnie – Vestfálsko, Meklenbursko-Predpomoransko, Sasko, Durínsko, Hesensko, Porýnie-Falcko, Dolné Sasko, Bavorsko, Sársko, Šlezvicko-Holštajnsko, Brémy, Berlín, Hamburg, Sasko-Anhaltsko, Bádensko-Württembersko

susedia: Dolné Sasko

podregióny: Brémy


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE5