Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Sasko-Anhaltsko - DEE

regióny EÚ: Nemecko > Sasko-Anhaltsko


mapka Sasko-Anhaltsko DEE
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20202.4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ201984
miera nezamestnanosti20204.9
miera zamestnanosti202076.6
počet obyvateľov20202 194 782
hustota obyvateľstva2019108.7
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20208.19
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202036.13
účasť na celoživotnom vzdelávaní20205.2
miera nezamestnanosti mladých20196.7
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201521.7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20197.1
index demografickej závislosti202044.4
podiel zamestnanosti mužov a žien202095.28
podiel nezamestnanosti mužov a žien201984

Zamestnanosť podľa sektorov, Sasko-Anhaltsko

nace_r2%
R-U54.85 %
M_N84.48 %
TOTAL1019.7100 %
F89.19 %
O-Q308.530 %
B-E195.519 %
G-I216.221 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Sasko-Anhaltsko, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Sasko-Anhaltsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DEE Sasko-Anhaltsko 1996 demografická pyramída demograficky strom DEE Sasko-Anhaltsko demografická pyramída

ostatné: Nemecko, Sársko, Sasko-Anhaltsko, Sasko, Berlín, Meklenbursko-Predpomoransko, Dolné Sasko, Bádensko-Württembersko, Porýnie-Falcko, Brandenbursko, Bavorsko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Durínsko, Šlezvicko-Holštajnsko, Brémy, Hamburg, Hesensko

susedia: Dolné Sasko, Brandenbursko, Sasko, Durínsko

podregióny: Sasko-Anhaltsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Sasko-Anhaltsko - DEE, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DEE


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DEE