qr kod na stranku

Sasko-Anhaltsko - DEE

regióny EÚ: Nemecko > Sasko-Anhaltsko


mapka Sasko-Anhaltsko DEE
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20212,3
podiel dlhodobo nezamestnaných202151,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202186
miera nezamestnanosti20214,4
miera zamestnanosti202175,7
počet obyvateľov20212 180 684
hustota obyvateľstva2019108,7
účasť na celoživotnom vzdelávaní20215,2
miera nezamestnanosti mladých20196,7
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201521,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202112,7
index demografickej závislosti202145,6
podiel zamestnanosti mužov a žien202190,54

Zamestnanosť podľa sektorov, Sasko-Anhaltsko

nace_r2%
A17,72 %
B-E192,819 %
F84,69 %
G-I221,622 %
J19,32 %
K18,22 %
M_N80,28 %
O-Q297,430 %
R-U49,95 %
TOTAL994,6100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Sasko-Anhaltsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Sasko-Anhaltsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DEE Sasko-Anhaltsko 1996 demografická pyramída demograficky strom DEE Sasko-Anhaltsko demografická pyramída

ostatné: Nemecko, Berlín, Brémy, Meklenbursko-Predpomoransko, Bádensko-Württembersko, Hesensko, Brandenbursko, Dolné Sasko, Sársko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Bavorsko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Durínsko, Šlezvicko-Holštajnsko, Hamburg, Porýnie-Falcko

susedia: Dolné Sasko, Brandenbursko, Sasko, Durínsko

podregióny: Sasko-Anhaltsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Sasko-Anhaltsko - DEE, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DEE


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DEE
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .