qr kod na stranku

Dolné Sasko – DE9

regióny EÚ: Nemecko > Dolné Sasko


mapka Dolné Sasko DE9
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20228,1
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok202231,63
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202211,82
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202253,68
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202292,38
podiel nezamestnanosti mužov a žien202280,65
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním20226,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20227,3
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021110
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202277

Viac na wikipédii Wikidata Q1197 OpenStreetMap 62771 Dolné Sasko in English: DE9

Podregióny: Braunschweig, Hannover, Lüneburg, Weser-Ems


demograficky strom DE9 Dolné Sasko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20222,9
miera nezamestnanosti mladých20225,6
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20220,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202230,7

Zamestnanosť podľa sektorov, Dolné Sasko

NACE r2%NACE r2%
A94,12 %B-E813,920 %
F248,66 %G-I900,922 %
J110,13 %K1203 %
L29,11 %M_N388,19 %
O-Q1175,129 %R-U217,85 %
TOTAL4098,5100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Dolné Sasko, 2022

Demografia

demograficky strom DE9 Dolné Sasko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20238.140242e+06
hustota obyvateľstva2022169,2
index demografickej závislosti202335,5
demograficky strom DE9 Dolné Sasko demografická pyramída

Ostatné: Nemecko, Berlín, Brémy, Šlezvicko-Holštajnsko, Sársko, Bavorsko, Porýnie-Falcko, Sasko-Anhaltsko, Hesensko, Meklenbursko-Predpomoransko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Brandenbursko, Bádensko-Württembersko, Durínsko, Sasko, Hamburg, Dolné Sasko

Susedia: Východné Holandsko, Brandenbursko, Hamburg, Severné Porýnie-Vestfálsko, Brémy, Hesensko, Šlezvicko-Holštajnsko, Meklenbursko-Predpomoransko, Sasko-Anhaltsko, Severné Holandsko, Durínsko

Podregióny: Braunschweig, Hannover, Lüneburg, Weser-Ems

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Dolné Sasko – DE9, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RDE9, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE9