qr kod na stranku

Dolné Sasko – DE9

regióny EÚ: Nemecko > Dolné Sasko


mapka Dolné Sasko DE9
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20237,7
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok202332,43
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202312,47
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202354,91
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202390,59
podiel nezamestnanosti mužov a žien202383,33
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním20238
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20238,2
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2022106
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202377,1

Viac na wikipédii Wikidata Q1197 OpenStreetMap 62771 Dolné Sasko in English: DE9

Podregióny: Braunschweig, Hannover, Lüneburg, Weser-Ems


demograficky strom DE9 Dolné Sasko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20232,9
miera nezamestnanosti mladých20235,8
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20230,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202330,5

Zamestnanosť podľa sektorov, Dolné Sasko

NACE r2%NACE r2%
A95,42 %B-E811,320 %
F279,47 %G-I918,322 %
J117,73 %K121,73 %
L32,31 %M_N377,89 %
O-Q1201,329 %R-U182,24 %
TOTAL4137,4100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Dolné Sasko, 2023

Demografia

demograficky strom DE9 Dolné Sasko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20238.140242e+06
hustota obyvateľstva2022170,7
index demografickej závislosti202335,5
demograficky strom DE9 Dolné Sasko demografická pyramída

Ostatné: Nemecko, Hamburg, Sasko-Anhaltsko, Meklenbursko-Predpomoransko, Hesensko, Sasko, Bavorsko, Durínsko, Sársko, Berlín, Porýnie-Falcko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Brandenbursko, Šlezvicko-Holštajnsko, Brémy, Bádensko-Württembersko, Dolné Sasko

Susedia: Východné Holandsko, Brandenbursko, Hamburg, Severné Porýnie-Vestfálsko, Brémy, Hesensko, Šlezvicko-Holštajnsko, Meklenbursko-Predpomoransko, Sasko-Anhaltsko, Severné Holandsko, Durínsko

Podregióny: Braunschweig, Hannover, Lüneburg, Weser-Ems

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Dolné Sasko – DE9, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RDE9, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE9