qr kod na stranku

Dolné Sasko – DE9

regióny EÚ: Nemecko > Dolné Sasko


mapka Dolné Sasko DE9
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20228,1
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok202231,63
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202211,82
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202253,68
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202292,38
podiel nezamestnanosti mužov a žien202280,65
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním20226,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20227,3
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021110
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202277

Viac na wikipédii Wikidata Q1197 OpenStreetMap 62771 Dolné Sasko in English: DE9

Podregióny: Braunschweig, Hannover, Lüneburg, Weser-Ems


demograficky strom DE9 Dolné Sasko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20222,9
miera nezamestnanosti mladých20225,6
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20220,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202230,7

Zamestnanosť podľa sektorov, Dolné Sasko

NACE r2%NACE r2%
A94,12 %B-E813,920 %
F248,66 %G-I900,922 %
J110,13 %K1203 %
L29,11 %M_N388,19 %
O-Q1175,129 %R-U217,85 %
TOTAL4098,5100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Dolné Sasko, 2022

Demografia

demograficky strom DE9 Dolné Sasko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20228 027 031
hustota obyvateľstva2022169,2
index demografickej závislosti202235,5
demograficky strom DE9 Dolné Sasko demografická pyramída

Ostatné: Nemecko, Sasko-Anhaltsko, Bavorsko, Šlezvicko-Holštajnsko, Hesensko, Brandenbursko, Durínsko, Berlín, Bádensko-Württembersko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Dolné Sasko, Hamburg, Meklenbursko-Predpomoransko, Brémy, Porýnie-Falcko, Sársko, Sasko

Susedia: Východné Holandsko, Brandenbursko, Hamburg, Severné Porýnie-Vestfálsko, Brémy, Hesensko, Šlezvicko-Holštajnsko, Meklenbursko-Predpomoransko, Sasko-Anhaltsko, Severné Holandsko, Durínsko

Podregióny: Braunschweig, Hannover, Lüneburg, Weser-Ems

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Dolné Sasko – DE9, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/DE9


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE9