qr kod na stranku

Dolné Sasko - DE9

regióny EÚ: Nemecko > Dolné Sasko


mapka Dolné Sasko DE9
vlajka Dolné Sasko DE9 erb Dolné Sasko DE9
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211
podiel dlhodobo nezamestnaných202131,5
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020114
miera nezamestnanosti20213,3
miera zamestnanosti202175,6
počet obyvateľov20218 003 421
hustota obyvateľstva2019168,7
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202111,3
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202154,04
účasť na celoživotnom vzdelávaní20216,9
miera nezamestnanosti mladých20216,5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202110
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20217
index demografickej závislosti202135
podiel zamestnanosti mužov a žien202191,51

viac na wikipédii

Zamestnanosť podľa sektorov, Dolné Sasko

nace_r2%
J106,43 %
R-U234,76 %
F223,66 %
K120,73 %
O-Q1138,329 %
A93,42 %
B-E845,721 %
M_N347,89 %
TOTAL3977,5100 %
L30,71 %
G-I834,821 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Dolné Sasko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Dolné Sasko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DE9 Dolné Sasko 1996 demografická pyramída demograficky strom DE9 Dolné Sasko demografická pyramída

ostatné: Nemecko, Sársko, Meklenbursko-Predpomoransko, Bádensko-Württembersko, Hesensko, Brandenbursko, Dolné Sasko, Porýnie-Falcko, Berlín, Sasko-Anhaltsko, Bavorsko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Durínsko, Šlezvicko-Holštajnsko, Brémy, Hamburg, Sasko

susedia: OOST-NEDERLAND, Brandenbursko, Hamburg, Severné Porýnie-Vestfálsko, Brémy, Hesensko, Šlezvicko-Holštajnsko, Meklenbursko-Predpomoransko, Sasko-Anhaltsko, NOORD-NEDERLAND, Durínsko

podregióny: Braunschweig, Hannover, Lüneburg, Weser-Ems

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Dolné Sasko - DE9, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE9


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE9
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .