Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Dolné Sasko - DE9

regióny EÚ: Nemecko > Dolné Sasko


mapka Dolné Sasko DE9
vlajka Dolné Sasko DE9 erb Dolné Sasko DE9
ukazovateľobdobiehodnota
miera nezamestnanosti20203.8
miera zamestnanosti202074.9
počet obyvateľov20207 993 608
hustota obyvateľstva2019168.7
účasť na celoživotnom vzdelávaní20207.2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20207.5
index demografickej závislosti202034.5
podiel zamestnanosti mužov a žien202092.66

viac na wikipédii * viac na wikidata Q1197 * na OpenStreetMap * Dolné Sasko in English: DE9 * podregióny: Braunschweig, Hannover, Lüneburg, Weser-Ems

zamestnanosť podľa sektorov, Dolné Sasko

nace_r2%
NRP40.21 %
O-Q1131.528 %
A86.52 %
B-E836.821 %
F201.35 %
G-I836.721 %
J112.23 %
L311 %
K126.53 %
M_N347.49 %
R-U223.36 %
TOTAL3973.3100 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

zamestnanosť podľa sektorov, Dolné Sasko, 2020 demograficky strom DE9 Dolné Sasko 1996 demografická pyramída demograficky strom DE9 Dolné Sasko demografická pyramída

ostatné: Nemecko, Sasko-Anhaltsko, Durínsko, Meklenbursko-Predpomoransko, Horné Porýnie – Vestfálsko, Sasko, Bádensko-Württembersko, Brandenbursko, Porýnie-Falcko, Dolné Sasko, Bavorsko, Sársko, Šlezvicko-Holštajnsko, Brémy, Berlín, Hamburg, Hesensko

susedia: OOST-NEDERLAND, Brandenbursko, Hamburg, Horné Porýnie – Vestfálsko, Brémy, Hesensko, Šlezvicko-Holštajnsko, Meklenbursko-Predpomoransko, Sasko-Anhaltsko, NOORD-NEDERLAND, Durínsko

podregióny: Braunschweig, Hannover, Lüneburg, Weser-Ems


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE9