Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Dolné Sasko - DE9

regióny EÚ: Nemecko > Dolné Sasko


mapka Dolné Sasko DE9
vlajka Dolné Sasko DE9 erb Dolné Sasko DE9
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20201
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2019112
miera nezamestnanosti20203.8
miera zamestnanosti202074.9
počet obyvateľov20207 993 608
hustota obyvateľstva2019168.7
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202011.77
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202054.16
účasť na celoživotnom vzdelávaní20207.2
miera nezamestnanosti mladých20208
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201910.4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20207.5
index demografickej závislosti202034.5
podiel zamestnanosti mužov a žien202092.66
podiel nezamestnanosti mužov a žien202072.09

viac na wikipédii

Zamestnanosť podľa sektorov, Dolné Sasko

nace_r2%
K126.53 %
A86.52 %
R-U223.36 %
M_N347.49 %
J112.23 %
L311 %
TOTAL3973.3100 %
F201.35 %
O-Q1131.528 %
B-E836.821 %
NRP40.21 %
G-I836.721 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Dolné Sasko, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Dolné Sasko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DE9 Dolné Sasko 1996 demografická pyramída demograficky strom DE9 Dolné Sasko demografická pyramída

ostatné: Nemecko, Sasko-Anhaltsko, Sársko, Sasko, Berlín, Meklenbursko-Predpomoransko, Dolné Sasko, Bádensko-Württembersko, Porýnie-Falcko, Brandenbursko, Bavorsko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Durínsko, Šlezvicko-Holštajnsko, Brémy, Hamburg, Hesensko

susedia: OOST-NEDERLAND, Brandenbursko, Hamburg, Severné Porýnie-Vestfálsko, Brémy, Hesensko, Šlezvicko-Holštajnsko, Meklenbursko-Predpomoransko, Sasko-Anhaltsko, NOORD-NEDERLAND, Durínsko

podregióny: Braunschweig, Hannover, Lüneburg, Weser-Ems

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Dolné Sasko - DE9, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE9


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE9