Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

Dolné Sasko - DE9

DE9 mapa DE9 vlajka
ukazovateľrok
počet obyvateľovrok 20127 913 502
rozloha v km štvorcovýchrok 201247 614
HDP na obyvateľa v PPSrok 201026 000
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚrok 2010106
miera nezamestnanostirok 20125,00
miera nezamestnanosti mužovrok 20125,30
miera nezamestnanosti žienrok 20124,60
Rozdiel v nezamestnanosti mužov a žienrok 20120,70
miera zamestnanostirok 201358,30
miera zamestnanosti mužovrok 201364,40
miera zamestnanosti žienrok 201352,60
Rozdiel v zamestnanosti mužov a žienrok 201310,80
Vzdialenosť z Bratislavy751 km
Vzdialenosť z Košíc962 km
demografická pyramída Dolné Sasko,

GIF

Štruktúra zamestnaných podľa vzdelania

Zamestnanosť podľa vzdelaniarok 20123 333100%

Zdroj: Eurostat; tu uvádzaný skrátený názov premennej nemusí presne popisovať jej obsah.

podregióny Dolné Sasko : Braunschweig, Hannover, LüneburgWeser-Ems

ostatné regióny v Nemecko : Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Brandenbursko, Brémy, Hamburg, Hesensko, Meklenbursko-Predpomoransko, Dolné Sasko, Horné Porýnie - Vestfálsko, Porýnie-Falcko, Sársko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Šlezvicko-HolštajnskoDurínsko

Susedné regióny: Brandenbursko, Brémy, Hamburg, Hesensko, Meklenbursko-Predpomoransko, Horné Porýnie - Vestfálsko, Sasko-Anhaltsko, Šlezvicko-Holštajnsko, Durínsko, NOORD-NEDERLANDOOST-NEDERLAND

Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE9
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde
titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko