qr kod na stranku

Lüneburg - DE93

regióny EÚ: Nemecko > Dolné Sasko > Lüneburg


mapka Lüneburg DE93
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20190,9
podiel dlhodobo nezamestnaných201935,2
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202184
miera nezamestnanosti20213,1
miera zamestnanosti202177,5
počet obyvateľov20211 722 474
hustota obyvateľstva2019111,4
účasť na celoživotnom vzdelávaní20215,6
miera nezamestnanosti mladých20177,2
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201112,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20196,2
index demografickej závislosti202136,8
podiel zamestnanosti mužov a žien202190,54

Zamestnanosť podľa sektorov, Lüneburg

nace_r2%
A31,24 %
B-E143,817 %
F50,76 %
G-I199,924 %
J20,42 %
K26,93 %
M_N73,39 %
O-Q242,729 %
R-U50,86 %
TOTAL845,9100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Lüneburg, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Lüneburg

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DE93 Lüneburg 1996 demografická pyramída demograficky strom DE93 Lüneburg demografická pyramída

ostatné: Dolné Sasko, Braunschweig, Weser-Ems, Lüneburg, Hannover

susedia: Brandenbursko, Meklenbursko-Predpomoransko, Šlezvicko-Holštajnsko, Braunschweig, Hamburg, Hannover, Weser-Ems, Sasko-Anhaltsko, Brémy

podregióny: Celle, Cuxhaven, Harburg, Lüchow-Dannenberg, Lüneburg, Landkreis, Osterholz, Rotenburg (Wümme), Soltau-Fallingbostel, Stade, Uelzen, Verden

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Lüneburg - DE93, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE93


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE93
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .