qr kod na stranku

Hannover - DE92

regióny EÚ: Nemecko > Dolné Sasko > Hannover


mapka Hannover DE92
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20191,4
podiel dlhodobo nezamestnaných201939
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021114
miera nezamestnanosti20212,9
miera zamestnanosti202176
počet obyvateľov20212 147 704
hustota obyvateľstva2019239
účasť na celoživotnom vzdelávaní20217,7
miera nezamestnanosti mladých20197,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201914,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20216,4
index demografickej závislosti202135,5
podiel zamestnanosti mužov a žien202192,41

Zamestnanosť podľa sektorov, Hannover

nace_r2%
A18,82 %
B-E209,219 %
F51,55 %
G-I22921 %
J36,33 %
K44,54 %
M_N105,19 %
O-Q333,730 %
R-U68,66 %
TOTAL1107,4100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Hannover, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Hannover

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DE92 Hannover 1996 demografická pyramída demograficky strom DE92 Hannover demografická pyramída

ostatné: Dolné Sasko, Braunschweig, Weser-Ems, Lüneburg, Hannover

susedia: Brémy, Detmold, Lüneburg, Weser-Ems, Braunschweig

podregióny: Diepholz, Hameln-Pyrmont, Hildesheim, Holzminden, Nienburg (Weser), Schaumburg, Region Hannover

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Hannover - DE92, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE92


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE92
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .