qr kod na stranku

Brémy - DE50

regióny EÚ: Nemecko > Brémy > Brémy


mapka Brémy DE50
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20191,7
podiel dlhodobo nezamestnaných201933,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021141
miera nezamestnanosti20225,6
miera zamestnanosti202270,2
počet obyvateľov2022676 463
hustota obyvateľstva20221734,8
účasť na celoživotnom vzdelávaní202211
miera nezamestnanosti mladých201115,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20199,3
index demografickej závislosti202232,9
podiel zamestnanosti mužov a žien202290,11

viac na wikipédii wikidata Q1209 Brémy in English: DE50 podregióny: Brémy, Bremerhaven

Zamestnanosť podľa sektorov, Brémy

nace_r2%
R-U17,35 %
B-E47,815 %
F13,44 %
G-I86,827 %
J14,24 %
M_N35,911 %
O-Q92,829 %
TOTAL316,8100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Brémy, 2022 demograficky strom DE50 Brémy 1996 demografická pyramída demograficky strom DE50 Brémy demografická pyramída

ostatné: Brémy, Brémy

susedia: Lüneburg, Weser-Ems, Hannover

podregióny: Brémy, Bremerhaven

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Brémy - DE50, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE50


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE50
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .