Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Nemecko - DE

regióny EÚ: Nemecko


mapka Nemecko DE
vlajka Nemecko DE erb Nemecko DE
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť2021q40,8
podiel dlhodobo nezamestnaných2021q431,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021119
miera nezamestnanosti2021q43,2
miera zamestnanosti2021q476,9
počet obyvateľov202183 155 031
hustota obyvateľstva2019235,2
výdavky na PTP ako percento HDP20191,318
výdavky na APTP20190,257
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2021q439,3
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu202117,2
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu20219,1
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2021q410,4
pracujúci na čiastočný úväzok2021q428,2
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2021q410,44
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2021q448,07
rozdiel v platoch mužov a žien202018,3
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202149,2
účasť na celoživotnom vzdelávaní20217,7
miera nezamestnanosti mladých2021q45,2
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2021q48,2
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2021q43,7
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2021q17,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2021q48,8
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2021q46,9
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2021q42,9
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202021,6
miera náhrady miezd dôchodkami20200,44
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20200,48
index demografickej závislosti202134,2
podiel zamestnanosti mužov a žien2021q491,53
podiel nezamestnanosti mužov a žien2021q475
splátka verejného dlho ako % HDP20210,6
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202241,9
výška minimálnej mzdy v €2022q11621
výška minimálnej mzdy v PPS2022q11516,4
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202130 616

viac na wikipédii

demograficky strom DE Nemecko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Nemecko

nace_r2%
K1251,43 %
L372,81 %
O-Q11 70528 %
NRP131,50 %
TOTAL41 500100 %
J15804 %
R-U22185 %
B-E8979,922 %
A517,31 %
M_N3861,49 %
F2445,66 %
G-I8436,720 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Nemecko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Nemecko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 1535.4
E: 894.1; U: 150.3; I: 491.0
P: 5684.5
E: 4200.6; U: 186.1; I: 1297.8
P: 2056.3
E: 1681.6; U: 81.1; I: 293.6
Y30-39P: 1457.3
E: 891.9; U: 111.3; I: 454.1
P: 5415.5
E: 4625.8; U: 180.6; I: 609.1
P: 3939.4
E: 3480.9; U: 103.6; I: 354.9
Y40-49P: 1531.6
E: 1032.1; U: 97.8; I: 401.7
P: 5450.9
E: 4805.2; U: 127.3; I: 518.4
P: 3101.6
E: 2837.0; U: 64.7; I: 199.9
Y50-59P: 1926.7
E: 1268.8; U: 80.1; I: 577.8
P: 7646.4
E: 6407.4; U: 175.0; I: 1064.0
P: 3743.6
E: 3410.6; U: 57.9; I: 275.1
Y60-69P: 1699.1
E: 510.2; U: 27.7; I: 1161.2
P: 6086.4
E: 2357.2; U: 75.0; I: 3654.2
P: 2953.2
E: 1462.7; U: 33.6; I: 1456.9

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DE Nemecko 1996 demografická pyramída demograficky strom DE Nemecko demografická pyramída

Z wikipédie:

Nemecko, dlhý tvar – Nemecká spolková republika, skr. – NSR (v textoch medzinárodných zmlúv s Nemeckom: Spolková republika Nemecko, skr. SRN , nem. Bundesrepublik Deutschland, BRD; v rokoch 1949 – 1990 skrátene neoficiálne, ale často aj Západné Nemecko) je spolkový stredoeurópsky štát. Na severe susedí s Dánskom, obmýva ho Severné more a Baltské more, na východe susedí s Poľskom a Českom, na juhu s Rakúskom a Švajčiarskom a na západe s Francúzskom, Luxemburskom, Belgickom a Holandskom. Rozloha Nemecka je 357 021 km², pričom územie štátu sa nachádza v miernom podnebnom pásme. Úmerne k výsledkom sčítania ľudu v roku 2011 malo Nemecko k 30. septembru 2014 81,084 miliónov obyvateľov, čo z neho robí najľudnatejší štát Európskej únie. Jeho populácia už v rokoch 2003 až 2010 klesla kvôli dlhodobej veľmi nízkej pôrodnosti o skoro 800 000 obyvateľov, čo z neho robí jednu z mála západoeurópskych krajín s negatívnym prírastkom obyvateľstva. Tento vývoj prebieha napriek tomu, že Nemecko je zároveň domovom tretej najväčšej populácie imigrantov na svete.

ostatné: Dánsko, Nemecko

susedia: Holandsko, Poľsko, Dánsko, Rakúsko, Česká republika, Švajčiarsko, Belgicko, Francúzsko, Luxemburg

podregióny: Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Brandenbursko, Brémy, Hamburg, Hesensko, Meklenbursko-Predpomoransko, Dolné Sasko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Porýnie-Falcko, Sársko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Šlezvicko-Holštajnsko, Durínsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Nemecko - DE, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska (a v budúcnosti aj ďalších krajín). Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počet a štruktúre nezamestnaných.. . .