qr kod na stranku

Nemecko - DE

regióny EÚ: Nemecko


mapka Nemecko DE
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť2022q40,8
podiel dlhodobo nezamestnaných2022q428,4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2022117
miera nezamestnanosti2022q43
miera zamestnanosti2022q477,3
počet obyvateľov202283 237 124
hustota obyvateľstva2022235,5
výdavky na PTP ako percento HDP20201,944
výdavky na APTP20200,283
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2022q439,1
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu202214,7
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu20219,4
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20214,1
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2022q411,5
rozdiel v platoch mužov a žien202117,6
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202249
účasť na celoživotnom vzdelávaní20228,1
miera nezamestnanosti mladých2022q45,5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2022q47,6
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2022q43,8
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2004q27,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2022q48,7
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2022q46,2
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2022q42,5
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202021,6
miera náhrady miezd dôchodkami20220,47
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20220,52
index demografickej závislosti202234,7
podiel zamestnanosti mužov a žien2022q490,86
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022q490,63
podiel miezd na HDP2023q150,4
splátka verejného dlho ako % HDP20220,7
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202345,9
výška minimálnej mzdy v €2023q11987
výška minimálnej mzdy v PPS2023q11843,67
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202231 955

viac na wikipédii wikidata Q183 Nemecko in English: DE podregióny: Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Brandenbursko, Brémy, Hamburg, Hesensko, Meklenbursko-Predpomoransko, Dolné Sasko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Porýnie-Falcko, Sársko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Šlezvicko-Holštajnsko, Durínsko

demograficky strom DE Nemecko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Nemecko

nace_r2%
R-U2192,75 %
A527,31 %
B-E8796,121 %
F2626,66 %
G-I8800,821 %
J1670,54 %
K1311,43 %
L394,91 %
M_N4337,610 %
NRP13,90 %
O-Q11 85728 %
TOTAL42 529100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Nemecko, 2022

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Nemecko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 2145.2
E: 1401.1; U: 129.3; I: 614.8
P: 4999.2
E: 3803.3; U: 144.6; I: 1051.3
P: 2154.3
E: 1841.6; U: 55.2; I: 257.5
Y30-39P: 1786.1
E: 1162.7; U: 100.3; I: 523.1
P: 5028.4
E: 4376.8; U: 131.5; I: 520.1
P: 4211.7
E: 3812.2; U: 88.0; I: 311.5
Y40-49P: 1814.4
E: 1275.3; U: 78.7; I: 460.4
P: 5007.0
E: 4470.0; U: 106.7; I: 430.3
P: 3264.9
E: 3018.0; U: 53.3; I: 193.6
Y50-59P: 2089.6
E: 1425.4; U: 64.5; I: 599.7
P: 7170.3
E: 6096.7; U: 128.8; I: 944.8
P: 3688.7
E: 3382.6; U: 53.0; I: 253.1
Y60-69P: 1869.6
E: 643.3; U: 25.6; I: 1200.7
P: 6152.2
E: 2548.3; U: 78.0; I: 3525.9
P: 3087.9
E: 1620.6; U: 35.7; I: 1431.6

pozn: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DE Nemecko 1996 demografická pyramída demograficky strom DE Nemecko demografická pyramída

Z wikipédie:

Nemecko, dlhý tvar – Nemecká spolková republika, skr. – NSR (v textoch medzinárodných zmlúv s Nemeckom: Spolková republika Nemecko, skr. SRN , nem. Bundesrepublik Deutschland, BRD; v rokoch 1949 – 1990 skrátene neoficiálne, ale často aj Západné Nemecko) je spolkový stredoeurópsky štát. Na severe susedí s Dánskom, obmýva ho Severné more a Baltské more, na východe susedí s Poľskom a Českom, na juhu s Rakúskom a Švajčiarskom a na západe s Francúzskom, Luxemburskom, Belgickom a Holandskom. Rozloha Nemecka je 357 021 km², pričom územie štátu sa nachádza v miernom podnebnom pásme. Úmerne k výsledkom sčítania ľudu v roku 2011 malo Nemecko k 30. septembru 2014 81,084 miliónov obyvateľov, čo z neho robí najľudnatejší štát Európskej únie. Jeho populácia už v rokoch 2003 až 2010 klesla kvôli dlhodobej veľmi nízkej pôrodnosti o skoro 800 000 obyvateľov, čo z neho robí jednu z mála západoeurópskych krajín s negatívnym prírastkom obyvateľstva. Tento vývoj prebieha napriek tomu, že Nemecko je zároveň domovom tretej najväčšej populácie imigrantov na svete.

susedia: Holandsko, Poľsko, Dánsko, Rakúsko, Česko, Švajčiarsko, Belgicko, Francúzsko, Luxembursko

podregióny: Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Brandenbursko, Brémy, Hamburg, Hesensko, Meklenbursko-Predpomoransko, Dolné Sasko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Porýnie-Falcko, Sársko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Šlezvicko-Holštajnsko, Durínsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Nemecko - DE, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .