Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Nemecko - DE

regióny EÚ: Nemecko


mapka Nemecko DE
vlajka Nemecko DE erb Nemecko DE
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť2021q30.9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2019120
miera nezamestnanosti2021q33.3
miera zamestnanosti2021q376.7
počet obyvateľov202083 166 711
hustota obyvateľstva2019235.2
výdavky na PTP ako percento HDP20191.318
výdavky na APTP20190.257
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2021q340
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu202013.7
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu20209.8
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2021q310.3
pracujúci na čiastočný úväzok2021q327.78
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2021q310.04
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2021q347.75
rozdiel v platoch mužov a žien201919.2
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202049.3
účasť na celoživotnom vzdelávaní20207.7
miera nezamestnanosti mladých20207
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2021q311.4
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2021q34.5
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2021q25.8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2021q39.1
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2021q37.8
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2021q32.6
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202024
miera náhrady miezd dôchodkami20200.45
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20200.5
index demografickej závislosti202033.7
podiel zamestnanosti mužov a žien2021q391.02
podiel nezamestnanosti mužov a žien2021q380.56
splátka verejného dlho ako % HDP20200.6
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202142
výška minimálnej mzdy v €2021q31585
výška minimálnej mzdy v PPS2021q31464.73
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202029 653

viac na wikipédii

demograficky strom DE Nemecko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Nemecko

nace_r2%
K1316.93 %
A502.71 %
R-U2193.95 %
M_N39569 %
J1650.64 %
L363.51 %
TOTAL41 862100 %
F2329.56 %
O-Q11 57828 %
B-E8987.621 %
NRP498.61 %
G-I8484.420 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Nemecko, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Nemecko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 1550.3
E: 919.1; U: 146.4; I: 484.8
P: 5701.1
E: 4255.3; U: 184.2; I: 1261.6
P: 2043.8
E: 1684.4; U: 78.8; I: 280.6
Y30-39P: 1481.2
E: 918.8; U: 113.9; I: 448.5
P: 5411.8
E: 4745.9; U: 179.2; I: 486.7
P: 3920.9
E: 3557.5; U: 101.3; I: 262.1
Y40-49P: 1542.6
E: 1044.4; U: 98.3; I: 399.9
P: 5473.4
E: 4840.3; U: 128.1; I: 505.0
P: 3146.9
E: 2895.5; U: 65.3; I: 186.1
Y50-59P: 1914.0
E: 1267.0; U: 81.7; I: 565.3
P: 7637.7
E: 6408.0; U: 175.3; I: 1054.4
P: 3776.2
E: 3440.2; U: 59.5; I: 276.5
Y60-69P: 1653.3
E: 500.7; U: 27.2; I: 1125.4
P: 5938.8
E: 2320.3; U: 75.1; I: 3543.4
P: 2891.4
E: 1431.5; U: 32.5; I: 1427.4

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DE Nemecko 1996 demografická pyramída demograficky strom DE Nemecko demografická pyramída

Z wikipédie:

Nemecko, dlhý tvar – Nemecká spolková republika, skr. – NSR (v textoch medzinárodných zmlúv s Nemeckom: Spolková republika Nemecko, skr. SRN , nem. Bundesrepublik Deutschland, BRD; v rokoch 1949 – 1990 skrátene neoficiálne, ale často aj Západné Nemecko) je spolkový stredoeurópsky štát. Na severe susedí s Dánskom, obmýva ho Severné more a Baltské more, na východe susedí s Poľskom a Českom, na juhu s Rakúskom a Švajčiarskom a na západe s Francúzskom, Luxemburskom, Belgickom a Holandskom. Rozloha Nemecka je 357 021 km², pričom územie štátu sa nachádza v miernom podnebnom pásme. Úmerne k výsledkom sčítania ľudu v roku 2011 malo Nemecko k 30. septembru 2014 81,084 miliónov obyvateľov, čo z neho robí najľudnatejší štát Európskej únie. Jeho populácia už v rokoch 2003 až 2010 klesla kvôli dlhodobej veľmi nízkej pôrodnosti o skoro 800 000 obyvateľov, čo z neho robí jednu z mála západoeurópskych krajín s negatívnym prírastkom obyvateľstva. Tento vývoj prebieha napriek tomu, že Nemecko je zároveň domovom tretej najväčšej populácie imigrantov na svete.

ostatné: Dánsko, Nemecko

susedia: Holandsko, Poľsko, Dánsko, Rakúsko, Česká republika, Švajčiarsko, Belgicko, Francúzsko, Luxemburg

podregióny: Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Brandenbursko, Brémy, Hamburg, Hesensko, Meklenbursko-Predpomoransko, Dolné Sasko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Porýnie-Falcko, Sársko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Šlezvicko-Holštajnsko, Durínsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Nemecko - DE, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE