qr kod na stranku

Nemecko – DE

regióny EÚ: Nemecko
mapka Nemecko DE
UkazovateľObdobieHodnota
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20211,764
výdavky na APTP20210,266
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20238,3
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu20239,3
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20234,6
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2024q110,8
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2024q138,8
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu202313,2
pracujúci na čiastočný úväzok2024q128,94
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2024q111,17
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2024q148,82
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2024q151,1
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202448,7
výška minimálnej mzdy v €2024q12054
výška minimálnej mzdy v PPS2024q11882,92
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202334 914
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien202217,7
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202349,3
podiel dožitia v zdraví mužov a žien2022103,55
podiel zamestnanosti mužov a žien202391,09
podiel nezamestnanosti mužov a žien202384,85
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2024q17,5
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2024q15
miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním2004q27,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20237,5
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2023115
HICP infláciaz júna 20242,5
splátka verejného dlho ako % HDP20230,9
Zamestnanosť
miera zamestnanosti2024q177,1
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202021,6
voľné pracovné miesta2024q13,5

Viac na wikipédii, Wikidata Q183, Nemecko in English: DE

Podregióny: Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Brandenbursko, Brémy, Hamburg, Hesensko, Meklenbursko-Predpomoransko, Dolné Sasko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Porýnie-Falcko, Sársko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Šlezvicko-Holštajnsko, Durínsko


demograficky strom DE Nemecko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20233,2
miera nezamestnanosti mladých20235,9
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2024q16,8
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20230,9
podiel dlhodobo nezamestnaných2024q124,3

Zamestnanosť podľa sektorov, Nemecko

NACE r2%NACE r2%
A515,81 %B-E861720 %
F27886 %G-I9103,521 %
J1748,74 %K1341,93 %
L403,21 %M_N4409,710 %
O-Q12 10828 %R-U2005,15 %
TOTAL43 041100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Nemecko, 2023

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Nemecko

Veková skupinaNízke vzdelanieStredné vzdelanieVysoké vzdelanie
Y20-29P: 2178.9
E: 1418.1; U: 133.5; I: 627.3
P: 4994.7
E: 3801.6; U: 144.3; I: 1048.8
P: 2130.2
E: 1820.4; U: 54.2; I: 255.6
Y30-39P: 1819.6
E: 1179.0; U: 102.9; I: 537.7
P: 5032.2
E: 4375.4; U: 132.8; I: 524.0
P: 4170.9
E: 3775.5; U: 86.1; I: 309.3
Y40-49P: 1843.3
E: 1292.8; U: 82.2; I: 468.3
P: 5006.6
E: 4462.8; U: 108.0; I: 435.8
P: 3237.4
E: 2989.6; U: 52.1; I: 195.7
Y50-59P: 2111.7
E: 1439.2; U: 64.3; I: 608.2
P: 7177.2
E: 6096.7; U: 131.9; I: 948.6
P: 3667.5
E: 3360.5; U: 53.2; I: 253.8
Y60-69P: 1882.2
E: 644.3; U: 25.0; I: 1212.9
P: 6146.7
E: 2542.8; U: 78.5; I: 3525.4
P: 3075.5
E: 1616.0; U: 34.9; I: 1424.6

Pozn.: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

Demografia

demograficky strom DE Nemecko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20238.435885e+07
hustota obyvateľstva2022237,2
index demografickej závislosti202334,7
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2024q12,4
miera náhrady miezd dôchodkami20230,49
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20230,54
doba dožitia 50‐ročného človeka202232,1
doba dožitia 50‐ročného v zdraví202217,2
demograficky strom DE Nemecko demografická pyramída

Z wikipédie: Nemecko, dlhý tvar – Nemecká spolková republika, skr. – NSR (v textoch medzinárodných zmlúv s Nemeckom: Spolková republika Nemecko, skr. SRN , nem. Bundesrepublik Deutschland, BRD; v rokoch 1949 – 1990 skrátene neoficiálne, ale často aj Západné Nemecko) je spolkový stredoeurópsky štát. Na severe susedí s Dánskom, obmýva ho Severné more a Baltské more, na východe susedí s Poľskom a Českom, na juhu s Rakúskom a Švajčiarskom a na západe s Francúzskom, Luxemburskom, Belgickom a Holandskom. Rozloha Nemecka je 357 021 km², pričom územie štátu sa nachádza v miernom podnebnom pásme. Úmerne k výsledkom sčítania ľudu v roku 2011 malo Nemecko k 30. septembru 2014 81,084 miliónov obyvateľov, čo z neho robí najľudnatejší štát Európskej únie. Jeho populácia už v rokoch 2003 až 2010 klesla kvôli dlhodobej veľmi nízkej pôrodnosti o skoro 800 000 obyvateľov, čo z neho robí jednu z mála západoeurópskych krajín s negatívnym prírastkom obyvateľstva. Tento vývoj prebieha napriek tomu, že Nemecko je zároveň domovom tretej najväčšej populácie imigrantov na svete.

Susedia: Holandsko, Poľsko, Dánsko, Rakúsko, Česko, Švajčiarsko, Belgicko, Francúzsko, Luxembursko

Podregióny: Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Brandenbursko, Brémy, Hamburg, Hesensko, Meklenbursko-Predpomoransko, Dolné Sasko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Porýnie-Falcko, Sársko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Šlezvicko-Holštajnsko, Durínsko

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Nemecko – DE, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RDE, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE