qr kod na stranku

Nemecko – DE

regióny EÚ: Nemecko


mapka Nemecko DE
UkazovateľObdobieHodnota
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20211,764
výdavky na APTP20210,266
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20228,1
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu20219,4
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20214,1
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2023q411,1
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2023q438,5
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu202214,7
pracujúci na čiastočný úväzok2023q428,65
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2023q410,85
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2023q448,54
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2023q455,7
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202448,7
výška minimálnej mzdy v €2024q12054
výška minimálnej mzdy v PPS2024q11882,92
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202231 955
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien202217,7
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202249
podiel dožitia v zdraví mužov a žien2021108,67
podiel zamestnanosti mužov a žien202290,69
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023q487,88
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2023q47,5
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2023q44,2
miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním2004q27,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20226,8
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2023115
splátka verejného dlho ako % HDP20220,7
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202276,9
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202021,6

Viac na wikipédii Wikidata Q183 OpenStreetMap 51477 Nemecko in English: DE

Podregióny: Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Brandenbursko, Brémy, Hamburg, Hesensko, Meklenbursko-Predpomoransko, Dolné Sasko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Porýnie-Falcko, Sársko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Šlezvicko-Holštajnsko, Durínsko


demograficky strom DE Nemecko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti2023q43,1
miera nezamestnanosti mladých2023q45,5
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2023q46,1
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť2023q41
podiel dlhodobo nezamestnaných2023q428

Zamestnanosť podľa sektorov, Nemecko

NACE r2%NACE r2%
A527,31 %B-E8796,121 %
F2626,66 %G-I8800,821 %
J1670,54 %K1311,43 %
L394,91 %M_N4337,610 %
NRP13,90 %O-Q11 85728 %
R-U2192,75 %TOTAL42 529100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Nemecko, 2022

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Nemecko

Veková skupinaNízke vzdelanieStredné vzdelanieVysoké vzdelanie
Y20-29P: 2145.2
E: 1401.1; U: 129.3; I: 614.8
P: 4999.2
E: 3803.3; U: 144.6; I: 1051.3
P: 2154.3
E: 1841.6; U: 55.2; I: 257.5
Y30-39P: 1786.1
E: 1162.7; U: 100.3; I: 523.1
P: 5028.4
E: 4376.8; U: 131.5; I: 520.1
P: 4211.7
E: 3812.2; U: 88.0; I: 311.5
Y40-49P: 1814.4
E: 1275.3; U: 78.7; I: 460.4
P: 5007.0
E: 4470.0; U: 106.7; I: 430.3
P: 3264.9
E: 3018.0; U: 53.3; I: 193.6
Y50-59P: 2089.6
E: 1425.4; U: 64.5; I: 599.7
P: 7170.3
E: 6096.7; U: 128.8; I: 944.8
P: 3688.7
E: 3382.6; U: 53.0; I: 253.1
Y60-69P: 1869.6
E: 643.3; U: 25.6; I: 1200.7
P: 6152.2
E: 2548.3; U: 78.0; I: 3525.9
P: 3087.9
E: 1620.6; U: 35.7; I: 1431.6

Pozn.: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

Demografia

demograficky strom DE Nemecko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20238.435885e+07
hustota obyvateľstva2022237,2
index demografickej závislosti202334,7
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2023q42,2
miera náhrady miezd dôchodkami20230,48
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20230,54
doba dožitia 50‐ročného človeka202132,3
doba dožitia 50‐ročného v zdraví202120,4
demograficky strom DE Nemecko demografická pyramída

Z wikipédie: Nemecko, dlhý tvar – Nemecká spolková republika, skr. – NSR (v textoch medzinárodných zmlúv s Nemeckom: Spolková republika Nemecko, skr. SRN , nem. Bundesrepublik Deutschland, BRD; v rokoch 1949 – 1990 skrátene neoficiálne, ale často aj Západné Nemecko) je spolkový stredoeurópsky štát. Na severe susedí s Dánskom, obmýva ho Severné more a Baltské more, na východe susedí s Poľskom a Českom, na juhu s Rakúskom a Švajčiarskom a na západe s Francúzskom, Luxemburskom, Belgickom a Holandskom. Rozloha Nemecka je 357 021 km², pričom územie štátu sa nachádza v miernom podnebnom pásme. Úmerne k výsledkom sčítania ľudu v roku 2011 malo Nemecko k 30. septembru 2014 81,084 miliónov obyvateľov, čo z neho robí najľudnatejší štát Európskej únie. Jeho populácia už v rokoch 2003 až 2010 klesla kvôli dlhodobej veľmi nízkej pôrodnosti o skoro 800 000 obyvateľov, čo z neho robí jednu z mála západoeurópskych krajín s negatívnym prírastkom obyvateľstva. Tento vývoj prebieha napriek tomu, že Nemecko je zároveň domovom tretej najväčšej populácie imigrantov na svete.

Susedia: Holandsko, Poľsko, Dánsko, Rakúsko, Česko, Švajčiarsko, Belgicko, Francúzsko, Luxembursko

Podregióny: Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Brandenbursko, Brémy, Hamburg, Hesensko, Meklenbursko-Predpomoransko, Dolné Sasko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Porýnie-Falcko, Sársko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Šlezvicko-Holštajnsko, Durínsko

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Nemecko – DE, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RDE, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE