Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo
slovensky / english

Nemecko - DE

DE mapa DE vlajka
ukazovateľrok
počet obyvateľovrok 201281 843 743
rozloha v km štvorcovýchrok 2012357 137
HDP na obyvateľa v PPSrok 201029 000
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚrok 2012122
miera nezamestnanosti2 kvartál 20145,00
miera nezamestnanosti mužovrok 20125,70
miera nezamestnanosti žienrok 20125,20
Rozdiel v nezamestnanosti mužov a žienrok 20120,50
miera zamestnanosti2 kvartál 201464,40
miera zamestnanosti mužovrok 201364,70
miera zamestnanosti žienrok 201352,80
Rozdiel v zamestnanosti mužov a žienrok 201310,70
Priemerná hrubá ročná mzda v Eurorok 200841 200
HICP infláciarok 20122,10
Vzdialenosť z Bratislavy578 km
Vzdialenosť z Košíc822 km

Nezamestnanosť mladých

Miere nezamestnanosti mladých2 kvartál 20147,80100%
Miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelanímrok 201211,90153%
demografická pyramída Nemecko,

GIF

Štruktúra zamestnaných podľa vzdelania

Zamestnanosť podľa vzdelaniarok 201235 060100%

Zdroj: Eurostat; tu uvádzaný skrátený názov premennej nemusí presne popisovať jej obsah.

Informácie z wikipédie

Nemecko, dlhý tvar Nemecká spolková republika#tag:ref|Na výslovnú žiadosť nemeckej strany sa v medzinárodných dohodách, zmluvách a podobných dokumentoch medzi Nemeckou spolkovou republikou a Slovenskou republikou používa podoba Spolková republika Nemecko (skr. SRN), v ostatných prípadoch podoba Nemecká spolková republika (skr. NSR).Citácia elektronického dokumentu viac ...

podregióny Nemecko : Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Brandenbursko, Brémy, Hamburg, Hesensko, Meklenbursko-Predpomoransko, Dolné Sasko, Horné Porýnie - Vestfálsko, Porýnie-Falcko, Sársko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Šlezvicko-HolštajnskoDurínsko

Susedné regióny: Rakúsko, Belgicko, Švajčiarsko, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Luxemburg, HolandskoPoľsko

Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde

apríl 2018: počet UoZ na úradoch práce: 183518, z toho 78819 dlhodobo, miera 6.7% (2.9% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 21.5% (13.0%), Revúca 20.4% (10.9%), Kežmarok 17.5% (9.3%), Rožňava 17.1% (9.8%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.4%, Trnava 2.4%, Trenčín 2.6%, Hlohovec 2.6%, Galanta 2.6%

titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko