qr kod na stranku

Nemecko - DE

regióny EÚ: Nemecko


mapka Nemecko DE
vlajka Nemecko DE erb Nemecko DE
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť2022q30,8
podiel dlhodobo nezamestnaných2022q330,1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021120
miera nezamestnanosti2022q33,2
miera zamestnanosti2022q377,3
počet obyvateľov202183 155 031
hustota obyvateľstva2019235,2
výdavky na PTP ako percento HDP20201,944
výdavky na APTP20200,283
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2022q339,8
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu202117,2
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu20219,1
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2022q311,1
pracujúci na čiastočný úväzok2022q327,84
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2022q310,24
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2022q347,55
rozdiel v platoch mužov a žien202018,3
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202149,2
účasť na celoživotnom vzdelávaní20217,7
miera nezamestnanosti mladých2022q37
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2022q39,8
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2022q35,1
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2004q27,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2022q38
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2022q36,8
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2022q32,5
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202021,6
miera náhrady miezd dôchodkami20210,47
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20210,53
index demografickej závislosti202134,2
podiel zamestnanosti mužov a žien2022q390,85
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022q388,24
podiel miezd na HDP2022q351,4
splátka verejného dlho ako % HDP20210,6
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202345,9
výška minimálnej mzdy v €2023q11987
výška minimálnej mzdy v PPS2023q11843,67
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202130 734

viac na wikipédii

demograficky strom DE Nemecko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Nemecko

nace_r2%
NRP131,50 %
J15804 %
R-U22185 %
F2445,66 %
K1251,43 %
O-Q11 70528 %
A517,31 %
B-E8979,922 %
M_N3861,49 %
TOTAL41 500100 %
L372,81 %
G-I8436,720 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Nemecko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Nemecko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 1535.4
E: 894.1; U: 150.3; I: 491.0
P: 5684.5
E: 4200.6; U: 186.1; I: 1297.8
P: 2056.3
E: 1681.6; U: 81.1; I: 293.6
Y30-39P: 1457.3
E: 891.9; U: 111.3; I: 454.1
P: 5415.5
E: 4625.8; U: 180.6; I: 609.1
P: 3939.4
E: 3480.9; U: 103.6; I: 354.9
Y40-49P: 1531.6
E: 1032.1; U: 97.8; I: 401.7
P: 5450.9
E: 4805.2; U: 127.3; I: 518.4
P: 3101.6
E: 2837.0; U: 64.7; I: 199.9
Y50-59P: 1926.7
E: 1268.8; U: 80.1; I: 577.8
P: 7646.4
E: 6407.4; U: 175.0; I: 1064.0
P: 3743.6
E: 3410.6; U: 57.9; I: 275.1
Y60-69P: 1699.1
E: 510.2; U: 27.7; I: 1161.2
P: 6086.4
E: 2357.2; U: 75.0; I: 3654.2
P: 2953.2
E: 1462.7; U: 33.6; I: 1456.9

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DE Nemecko 1996 demografická pyramída demograficky strom DE Nemecko demografická pyramída

Z wikipédie:

Nemecko, dlhý tvar – Nemecká spolková republika, skr. – NSR (v textoch medzinárodných zmlúv s Nemeckom: Spolková republika Nemecko, skr. SRN , nem. Bundesrepublik Deutschland, BRD; v rokoch 1949 – 1990 skrátene neoficiálne, ale často aj Západné Nemecko) je spolkový stredoeurópsky štát. Na severe susedí s Dánskom, obmýva ho Severné more a Baltské more, na východe susedí s Poľskom a Českom, na juhu s Rakúskom a Švajčiarskom a na západe s Francúzskom, Luxemburskom, Belgickom a Holandskom. Rozloha Nemecka je 357 021 km², pričom územie štátu sa nachádza v miernom podnebnom pásme. Úmerne k výsledkom sčítania ľudu v roku 2011 malo Nemecko k 30. septembru 2014 81,084 miliónov obyvateľov, čo z neho robí najľudnatejší štát Európskej únie. Jeho populácia už v rokoch 2003 až 2010 klesla kvôli dlhodobej veľmi nízkej pôrodnosti o skoro 800 000 obyvateľov, čo z neho robí jednu z mála západoeurópskych krajín s negatívnym prírastkom obyvateľstva. Tento vývoj prebieha napriek tomu, že Nemecko je zároveň domovom tretej najväčšej populácie imigrantov na svete.

ostatné: Dánsko, Nemecko

susedia: Holandsko, Poľsko, Dánsko, Rakúsko, Česká republika, Švajčiarsko, Belgicko, Francúzsko, Luxemburg

podregióny: Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Brandenbursko, Brémy, Hamburg, Hesensko, Meklenbursko-Predpomoransko, Dolné Sasko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Porýnie-Falcko, Sársko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Šlezvicko-Holštajnsko, Durínsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Nemecko - DE, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .