Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Nemecko - DE

regióny EÚ: Nemecko


mapka Nemecko DE
vlajka Nemecko DE erb Nemecko DE

ukazovateľ obdobie hodnota dlhodobá nezamestnanosť 2019q1 1.1 HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ 2017 124 miera nezamestnanosti 2019q1 3.4 miera zamestnanosti 2019q1 76.3 počet obyvateľov 2018 82792351 hustota obyvateľstva 2017 234 odpracované hodiny u osôb na plný úväzok 2019q1 40.7 percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu 2018 5.3 percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu 2018 12.9 percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú 2019q1 11 rozdiel v platoch mužov a žien 2017 21 zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi 2018 44.7 účasť na celoživotnom vzdelávaní 2018 8.2 miera nezamestnanosti mladých 2018 6.2 nezamestnaní mladí ktorí sa nezvdelávajú 2019q1 5.4 miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním 2019q1 8.4 ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia 2017 19 index demografickej závislosti 2018 32.8 podiel zamestnanosti mužov a žien 2019q1 90.5

ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť2019q11.1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2017124
miera nezamestnanosti2019q13.4
miera zamestnanosti2019q176.3
počet obyvateľov201882 792 351
hustota obyvateľstva2017234
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2019q140.7
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20185.3
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu201812.9
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2019q111
rozdiel v platoch mužov a žien201721
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi201844.7
účasť na celoživotnom vzdelávaní20188.2
miera nezamestnanosti mladých20186.2
nezamestnaní mladí ktorí sa nezvdelávajú2019q15.4
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2019q18.4
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia201719
index demografickej závislosti201832.8
podiel zamestnanosti mužov a žien2019q190.5

viac na wikipédii * viac na wikidata Q183 * na OpenStreetMap * DEUTSCHLAND in English: DE

demograficky strom DE Nemecko demografická pyramída

Z wikipédie:

Nemecko, dlhý tvar – Nemecká spolková republika, skr. – NSR (v textoch medzinárodných zmlúv s Nemeckom: Spolková republika Nemecko, skr. SRN , nem. Bundesrepublik Deutschland, BRD; v rokoch 1949 – 1990 skrátene neoficiálne, ale často aj Západné Nemecko) je spolkový stredoeurópsky štát. Na severe susedí s Dánskom, obmýva ho Severné more a Baltské more, na východe susedí s Poľskom a Českom, na juhu s Rakúskom a Švajčiarskom a na západe s Francúzskom, Luxemburskom, Belgickom a Holandskom. Rozloha Nemecka je 357 021 km², pričom územie štátu sa nachádza v miernom podnebnom pásme. Úmerne k výsledkom sčítania ľudu v roku 2011 malo Nemecko k 30. septembru 2014 81,084 miliónov obyvateľov, čo z neho robí najľudnatejší štát Európskej únie. Jeho populácia už v rokoch 2003 až 2010 klesla kvôli dlhodobej veľmi nízkej pôrodnosti o skoro 800 000 obyvateľov, čo z neho robí jednu z mála západoeurópskych krajín s negatívnym prírastkom obyvateľstva. Tento vývoj prebieha napriek tomu, že Nemecko je zároveň domovom tretej najväčšej populácie imigrantov na svete.

ostatné: DANMARK, Nemecko

susedia: DANMARK, LUXEMBOURG, Francúzsko, Rakúsko, Belgicko, Švajčiarsko, Česko, Poľsko, Holandsko

podregióny: Severné Porýnie-Vestfálsko, Porýnie-Falcko, SAARLAND, Sasko, SACHSEN-ANHALT, SCHLESWIG-HOLSTEIN, THÜRINGEN, Bádensko-Württembersko, Bavorsko, BERLIN, BRANDENBURG, BREMEN, HAMBURG, Hesensko, MECKLENBURG-VORPOMMERN, Dolné Sasko


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE