Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Sársko - DEC

regióny EÚ: Nemecko > Sársko


mapka Sársko DEC
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20191.5
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2019107
miera nezamestnanosti20193.8
miera zamestnanosti202073.4
počet obyvateľov2020986 887
hustota obyvateľstva2019385.5
pracujúci na čiastočný úväzok, muži201910.46
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202051.99
účasť na celoživotnom vzdelávaní20205.3
miera nezamestnanosti mladých201610.1
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200922.2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20195.6
index demografickej závislosti202037.9
podiel zamestnanosti mužov a žien202092.15
podiel nezamestnanosti mužov a žien201975.61

Zamestnanosť podľa sektorov, Sársko

nace_r2%
M_N40.38 %
TOTAL476.3100 %
F27.56 %
O-Q156.633 %
B-E99.421 %
G-I91.219 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Sársko, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Sársko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DEC Sársko 1996 demografická pyramída demograficky strom DEC Sársko demografická pyramída

ostatné: Nemecko, Sársko, Sasko-Anhaltsko, Sasko, Berlín, Meklenbursko-Predpomoransko, Dolné Sasko, Bádensko-Württembersko, Porýnie-Falcko, Brandenbursko, Bavorsko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Durínsko, Šlezvicko-Holštajnsko, Brémy, Hamburg, Hesensko

susedia: Luxemburg, Porýnie-Falcko, Alsasko-Champagne-Ardenne-Lotrinsko

podregióny: Sársko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Sársko - DEC, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DEC


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DEC