qr kod na stranku

Sársko - DEC

regióny EÚ: Nemecko > Sársko


mapka Sársko DEC
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20191,5
podiel dlhodobo nezamestnaných201941,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021102
miera nezamestnanosti20213
miera zamestnanosti202175
počet obyvateľov2021983 991
hustota obyvateľstva2019385,5
účasť na celoživotnom vzdelávaní20216,8
miera nezamestnanosti mladých201610,1
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200922,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20195,6
index demografickej závislosti202138,6
podiel zamestnanosti mužov a žien202189,99

Zamestnanosť podľa sektorov, Sársko

nace_r2%
B-E99,121 %
F31,57 %
G-I93,219 %
J13,63 %
K17,34 %
M_N41,89 %
O-Q152,132 %
R-U23,65 %
TOTAL478,9100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Sársko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Sársko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DEC Sársko 1996 demografická pyramída demograficky strom DEC Sársko demografická pyramída

ostatné: Nemecko, Berlín, Sársko, Bádensko-Württembersko, Hesensko, Brandenbursko, Dolné Sasko, Porýnie-Falcko, Meklenbursko-Predpomoransko, Sasko-Anhaltsko, Bavorsko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Durínsko, Šlezvicko-Holštajnsko, Brémy, Hamburg, Sasko

susedia: Luxemburg, Porýnie-Falcko, Alsasko-Champagne-Ardenne-Lotrinsko

podregióny: Sársko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Sársko - DEC, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DEC


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DEC
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .