Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

Sársko - DEC

DEC mapa DEC vlajka
ukazovateľrok
počet obyvateľovrok 20121 013 352
rozloha v km štvorcovýchrok 20122 569
HDP na obyvateľa v PPSrok 201027 300
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚrok 2010112
miera nezamestnanostirok 20126,40
miera nezamestnanosti mužovrok 20126,40
miera nezamestnanosti žienrok 20126,40
Rozdiel v nezamestnanosti mužov a žienrok 20110,80
miera zamestnanostirok 201354,30
miera zamestnanosti mužovrok 201361,70
miera zamestnanosti žienrok 201347,40
Rozdiel v zamestnanosti mužov a žienrok 201312,90
Vzdialenosť z Bratislavy757 km
Vzdialenosť z Košíc1044 km
demografická pyramída Sársko,

GIF

Štruktúra zamestnaných podľa vzdelania

Zamestnanosť podľa vzdelaniarok 2012408100%

Zdroj: Eurostat; tu uvádzaný skrátený názov premennej nemusí presne popisovať jej obsah.

Informácie z wikipédie

viac ...

podregióny Sársko : Saarland

ostatné regióny v Nemecko : Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Brandenbursko, Brémy, Hamburg, Hesensko, Meklenbursko-Predpomoransko, Dolné Sasko, Horné Porýnie - Vestfálsko, Porýnie-Falcko, Sársko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Šlezvicko-HolštajnskoDurínsko

Susedné regióny: Porýnie-Falcko, ESTLuxemburg

Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DEC
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde
titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko