Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Brandenbursko - DE4

regióny EÚ: Nemecko > Brandenbursko


mapka Brandenbursko DE4
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20191.6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ201986
miera nezamestnanosti20204
miera zamestnanosti202077.5
počet obyvateľov20202 521 893
hustota obyvateľstva201986.7
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202010.6
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202035.91
účasť na celoživotnom vzdelávaní20204.9
miera nezamestnanosti mladých20197.3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201221.3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20196.4
index demografickej závislosti202040.2
podiel zamestnanosti mužov a žien202098.34
podiel nezamestnanosti mužov a žien201961.9

Zamestnanosť podľa sektorov, Brandenbursko

nace_r2%
K30.63 %
R-U64.55 %
M_N121.610 %
J36.83 %
TOTAL1221.1100 %
F90.17 %
O-Q380.931 %
B-E178.415 %
G-I275.523 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Brandenbursko, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Brandenbursko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DE4 Brandenbursko 1996 demografická pyramída demograficky strom DE4 Brandenbursko demografická pyramída

ostatné: Nemecko, Sársko, Sasko-Anhaltsko, Sasko, Berlín, Meklenbursko-Predpomoransko, Dolné Sasko, Bádensko-Württembersko, Porýnie-Falcko, Brandenbursko, Bavorsko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Durínsko, Šlezvicko-Holštajnsko, Brémy, Hamburg, Hesensko

susedia: POLNOCNO-ZACHODNI, Berlín, Dolné Sasko, Meklenbursko-Predpomoransko, Sasko-Anhaltsko, Sasko

podregióny: Brandenbursko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Brandenbursko - DE4, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE4


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE4