qr kod na stranku

Brandenbursko - DE4

regióny EÚ: Nemecko > Brandenbursko


mapka Brandenbursko DE4
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202146,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202090
miera nezamestnanosti20213
miera zamestnanosti202177,6
počet obyvateľov20212 531 071
hustota obyvateľstva201986,7
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202111,67
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202137,6
účasť na celoživotnom vzdelávaní20215,7
miera nezamestnanosti mladých20197,3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201221,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20217,8
index demografickej závislosti202141,1
podiel zamestnanosti mužov a žien202197,08

Zamestnanosť podľa sektorov, Brandenbursko

nace_r2%
J30,42 %
R-U62,25 %
F108,39 %
K27,92 %
O-Q420,334 %
A21,92 %
B-E17514 %
M_N112,39 %
TOTAL1220,3100 %
L141 %
G-I247,920 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Brandenbursko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Brandenbursko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DE4 Brandenbursko 1996 demografická pyramída demograficky strom DE4 Brandenbursko demografická pyramída

ostatné: Nemecko, Sársko, Meklenbursko-Predpomoransko, Bádensko-Württembersko, Hesensko, Brandenbursko, Dolné Sasko, Porýnie-Falcko, Berlín, Sasko-Anhaltsko, Bavorsko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Durínsko, Šlezvicko-Holštajnsko, Brémy, Hamburg, Sasko

susedia: POLNOCNO-ZACHODNI, Berlín, Dolné Sasko, Meklenbursko-Predpomoransko, Sasko-Anhaltsko, Sasko

podregióny: Brandenbursko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Brandenbursko - DE4, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE4


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE4
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .