qr kod na stranku

Bádensko-Württembersko - DE1

regióny EÚ: Nemecko > Bádensko-Württembersko


mapka Bádensko-Württembersko DE1
vlajka Bádensko-Württembersko DE1 erb Bádensko-Württembersko DE1
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20210,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202128,2
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021136
miera nezamestnanosti20213,1
miera zamestnanosti202177,9
počet obyvateľov202111 103 043
hustota obyvateľstva2019313,5
účasť na celoživotnom vzdelávaní20218,3
miera nezamestnanosti mladých20215,7
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním20219,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20216
index demografickej závislosti202131,6
podiel zamestnanosti mužov a žien202189,76

viac na wikipédii

Zamestnanosť podľa sektorov, Bádensko-Württembersko

nace_r2%
A50,21 %
B-E1730,130 %
F333,26 %
G-I1064,518 %
J229,14 %
K163,53 %
L41,61 %
M_N500,59 %
O-Q1461,325 %
R-U260,34 %
TOTAL5835,3100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Bádensko-Württembersko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Bádensko-Württembersko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DE1 Bádensko-Württembersko 1996 demografická pyramída demograficky strom DE1 Bádensko-Württembersko demografická pyramída

Z wikipédie:

Bádensko-Württembersko (nem. Baden-Württemberg) je tretia najväčšia (podľa veľkosti a aj počtu obyvateľov) spolková krajina na juhozápade Nemecka. Vznikla v roku 1952 zlúčením bývalých historických území Württembersko-Bádensko, (Južné) Bádensko a Württembersko-Hohenzollernsko. Hlavné mesto krajiny je Stuttgart.

Dejiny

Bádensko-Württembersko pozostáva z bývalých historických území Bádensko, Hohenzollernsko, Württembersko a časti regiónu Švábsko.

Po druhej svetovej vojne Spojenecké vojská ustanovili tri krajiny: Württembersko-Hohenzollernsko, (Južné) Bádensko (obe okupované Francúzkom), a Württembersko-Bádensko (okupované Spojenými štátmi). V roku 1949 sa tieto tri krajiny stali časťami Nemeckej spolkovej republiky. Článok 118 novej Nemeckej ústavy však jednako dovoľuje tieto krajiny zlúčiť. Po hlasovaní konanom 9. decembra 1951 boli tieto štáty zlúčené a to 25.

ostatné: Nemecko, Sársko, Berlín, Bádensko-Württembersko, Hesensko, Brandenbursko, Dolné Sasko, Porýnie-Falcko, Meklenbursko-Predpomoransko, Sasko-Anhaltsko, Bavorsko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Durínsko, Šlezvicko-Holštajnsko, Brémy, Hamburg, Sasko

susedia: Alsasko-Champagne-Ardenne-Lotrinsko, Západné Rakúsko, Hesensko, Bavorsko, Švajčiarsko, Porýnie-Falcko

podregióny: Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg, Tübingen

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Bádensko-Württembersko - DE1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE1
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .