qr kod na stranku

Bádensko-Württembersko – DE1

regióny EÚ: Nemecko > Bádensko-Württembersko
mapka Bádensko-Württembersko DE1
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20238,5
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok202330,8
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202311,6
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202352,92
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202390,29
podiel nezamestnanosti mužov a žien202396,3
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním20236,4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20236,6
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2022129
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202379,4

Viac na wikipédii, Wikidata Q985, Bádensko-Württembersko in English: DE1

Podregióny: Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg, Tübingen


demograficky strom DE1 Bádensko-Württembersko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20232,7
miera nezamestnanosti mladých20235
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20230,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202324,6

Zamestnanosť podľa sektorov, Bádensko-Württembersko

NACE r2%NACE r2%
A55,11 %B-E1694,728 %
F350,96 %G-I1206,120 %
J260,84 %K174,13 %
L41,71 %M_N524,99 %
O-Q1511,725 %R-U250,34 %
TOTAL6070,3100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Bádensko-Württembersko, 2023

Demografia

demograficky strom DE1 Bádensko-Württembersko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.1280257e+07
hustota obyvateľstva2022316,8
index demografickej závislosti202332,3
demograficky strom DE1 Bádensko-Württembersko demografická pyramída

Z wikipédie: Bádensko-Württembersko (nem. Baden-Württemberg) je tretia najväčšia (podľa veľkosti a aj počtu obyvateľov) spolková krajina na juhozápade Nemecka. Vznikla v roku 1952 zlúčením bývalých historických území Württembersko-Bádensko, (Južné) Bádensko a Württembersko-Hohenzollernsko. Hlavné mesto krajiny je Stuttgart.

Dejiny

Bádensko-Württembersko pozostáva z bývalých historických území Bádensko, Hohenzollernsko, Württembersko a časti regiónu Švábsko.

Po druhej svetovej vojne Spojenecké vojská ustanovili tri krajiny: Württembersko-Hohenzollernsko, (Južné) Bádensko (obe okupované Francúzkom), a Württembersko-Bádensko (okupované Spojenými štátmi). V roku 1949 sa tieto tri krajiny stali časťami Nemeckej spolkovej republiky. Článok 118 novej Nemeckej ústavy však jednako dovoľuje tieto krajiny zlúčiť. Po hlasovaní konanom 9. decembra 1951 boli tieto štáty zlúčené a to 25.

Ostatné: Nemecko, Hamburg, Sasko-Anhaltsko, Meklenbursko-Predpomoransko, Šlezvicko-Holštajnsko, Hesensko, Sasko, Bavorsko, Durínsko, Sársko, Berlín, Porýnie-Falcko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Brandenbursko, Brémy, Bádensko-Württembersko, Dolné Sasko

Susedia: Grand Est, Západné Rakúsko, Hesensko, Bavorsko, Švajčiarsko, Porýnie-Falcko

Podregióny: Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg, Tübingen

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Bádensko-Württembersko – DE1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RDE1, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE1