Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Bádensko-Württembersko - DE1

regióny EÚ: Nemecko > Bádensko-Württembersko


mapka Bádensko-Württembersko DE1
vlajka Bádensko-Württembersko DE1 erb Bádensko-Württembersko DE1
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20200.8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2019137
miera nezamestnanosti20203.3
miera zamestnanosti202078.4
počet obyvateľov202011 100 394
hustota obyvateľstva2019313.5
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20209.6
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202053.51
účasť na celoživotnom vzdelávaní20208.2
miera nezamestnanosti mladých20206.8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním20196.4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20206.3
index demografickej závislosti202031
podiel zamestnanosti mužov a žien202091.22
podiel nezamestnanosti mužov a žien202090.91

viac na wikipédii

Zamestnanosť podľa sektorov, Bádensko-Württembersko

nace_r2%
K167.63 %
A56.31 %
R-U2885 %
M_N494.38 %
J243.94 %
L37.11 %
TOTAL5890.9100 %
F316.15 %
O-Q144825 %
B-E1714.929 %
NRP701 %
G-I1054.718 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Bádensko-Württembersko, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Bádensko-Württembersko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DE1 Bádensko-Württembersko 1996 demografická pyramída demograficky strom DE1 Bádensko-Württembersko demografická pyramída

Z wikipédie:

Bádensko-Württembersko (nem. Baden-Württemberg) je tretia najväčšia (podľa veľkosti a aj počtu obyvateľov) spolková krajina na juhozápade Nemecka. Vznikla v roku 1952 zlúčením bývalých historických území Württembersko-Bádensko, (Južné) Bádensko a Württembersko-Hohenzollernsko. Hlavné mesto krajiny je Stuttgart.

Dejiny

Bádensko-Württembersko pozostáva z bývalých historických území Bádensko, Hohenzollernsko, Württembersko a časti regiónu Švábsko.

Po druhej svetovej vojne Spojenecké vojská ustanovili tri krajiny: Württembersko-Hohenzollernsko, (Južné) Bádensko (obe okupované Francúzkom), a Württembersko-Bádensko (okupované Spojenými štátmi). V roku 1949 sa tieto tri krajiny stali časťami Nemeckej spolkovej republiky. Článok 118 novej Nemeckej ústavy však jednako dovoľuje tieto krajiny zlúčiť. Po hlasovaní konanom 9. decembra 1951 boli tieto štáty zlúčené a to 25.

ostatné: Nemecko, Sársko, Sasko-Anhaltsko, Sasko, Berlín, Meklenbursko-Predpomoransko, Dolné Sasko, Bádensko-Württembersko, Porýnie-Falcko, Brandenbursko, Bavorsko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Durínsko, Šlezvicko-Holštajnsko, Brémy, Hamburg, Hesensko

susedia: Alsasko-Champagne-Ardenne-Lotrinsko, Západné Rakúsko, Hesensko, Bavorsko, Švajčiarsko, Porýnie-Falcko

podregióny: Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg, Tübingen

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Bádensko-Württembersko - DE1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE1