qr kod na stranku

Tübingen - DE14

regióny EÚ: Nemecko > Bádensko-Württembersko > Tübingen


mapka Tübingen DE14
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20180,5
podiel dlhodobo nezamestnaných201827,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020131
miera nezamestnanosti20212,9
miera zamestnanosti202178,4
počet obyvateľov20211 867 424
hustota obyvateľstva2019214,2
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202110,15
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202155,31
účasť na celoživotnom vzdelávaní20217,9
miera nezamestnanosti mladých20164,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním20079
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20215,6
index demografickej závislosti202131,3
podiel zamestnanosti mužov a žien202193,1

viac na wikipédii

Zamestnanosť podľa sektorov, Tübingen

nace_r2%
J29,73 %
R-U42,44 %
F69,47 %
K24,72 %
O-Q278,126 %
A13,41 %
B-E325,731 %
M_N76,67 %
TOTAL1051,6100 %
G-I186,518 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Tübingen, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Tübingen

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DE14 Tübingen 1996 demografická pyramída demograficky strom DE14 Tübingen demografická pyramída

ostatné: Bádensko-Württembersko, Stuttgart, Tübingen, Freiburg, Karlsruhe

susedia: Švábsko, Ostschweiz, Vorarlbersko, Karlsruhe, Freiburg, Stuttgart

podregióny: Reutlingen, Tübingen, Zollernalb, Ulm, Alb-Donau, Biberach, Bodensee, Ravensburg, Sigmaringen

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Tübingen - DE14, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE14


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE14
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .