qr kod na stranku

Tübingen - DE14

regióny EÚ: Nemecko > Bádensko-Württembersko > Tübingen


mapka Tübingen DE14
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20222,2
miera nezamestnanosti mladých20164,6
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20180,5
podiel dlhodobo nezamestnaných201827,8
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20228,4
Demografia
počet obyvateľov20221 876 055
hustota obyvateľstva2022215,6
index demografickej závislosti202231,9
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202293,16
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním20079
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20215,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021131
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202280,5

viac na wikipédii wikidata Q8170 OpenStreetMap 2811874 Tübingen in English: DE14 podregióny: Reutlingen, Tübingen, Zollernalb, Ulm, Alb-Donau, Biberach, Bodensee, Ravensburg, Sigmaringen

Zamestnanosť podľa sektorov, Tübingen

nace_r2%
A12,41 %
B-E329,331 %
F69,16 %
G-I185,317 %
J31,83 %
K21,42 %
M_N81,88 %
O-Q285,427 %
R-U40,74 %
TOTAL1065,7100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Tübingen, 2022 demograficky strom DE14 Tübingen 1996 demografická pyramída demograficky strom DE14 Tübingen demografická pyramída

ostatné: Bádensko-Württembersko, Karlsruhe, Freiburg, Tübingen, Stuttgart

susedia: Švábsko, Ostschweiz, Vorarlbersko, Karlsruhe, Freiburg, Stuttgart

podregióny: Reutlingen, Tübingen, Zollernalb, Ulm, Alb-Donau, Biberach, Bodensee, Ravensburg, Sigmaringen

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Tübingen - DE14, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE14


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE14
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .