Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

Región dolné Považie

obsahuje okresy:

mapa regiónu dolné Považie

Región Dolného Považia sa nachádza na západe Slovenska a rozprestiera sa na Podunajskej rovine, konkrétne na Podunajskej pahorkatine. Do vyčleneného územia sčasti zasahuje Považský Inovec na severovýchode, Biele Karpaty na severe a Malé Karpaty na západe. Región je časťou považského výbežku Podunajskej nížiny a rozprestiera sa na nive rieky Váh, ktorá je najdlhšou riekou Slovenska. Región sa nachádza v mierne teplej až teplej klimatickej oblasti, ktoré sú vhodné na pestovanie poľnohospodárskych plodín. Územie regiónu môžeme charakterizovať ako spádovú oblasť s dobrou komunikačnou náväznosťou na dôležité dopravné ťahy (diaľnica D1, železničné a letecké prepojenie). Rozvojovým jadrom skúmaného regiónu je mesto Trnava, vďaka svojej dobrej dopravnej prístupnosti po železnici (hlavný železničný koridor), diaľnici D1 (Bratislava - Senec - Trnava - Hlohovec - Piešťany - Horná Streda) a dôležitej dopravnej trase (cesta I/5). Táto dopravná infraštruktúra spája západ a východ Slovenska. Mesto Trnava tiež zohráva dôležitú úlohu sekundárneho jadra tzv. stredoeurópskeho regiónu. Stredoeurópsky región je súčasťou európskeho produkčného trojuholníka Paríž – Berlín – Viedeň, ktorý tvorí základňu európskeho hospodárstva.Ďalším dôležitým mestom regiónu sú Piešťany, ktoré sa nachádzajú na spojnici medzinárodných dopravných koridorov (vzdušného, diaľničného a železničného).Ekonomický rozvoj širšieho regiónu Dolného Považia zabezpečuje letecká doprava. Letisko s medzinárodným významom sa nachádza v Piešťanoch a má výborné predpoklady pre turistický a ekonomický rozvoj regiónu. Vyčlenený región možme charakterizovať ako región s nadpriemernou ekonomickou základňou s výraznou dopravnou ifraštruktúrou. Výnimku tvorí okres Galanta, ktorý dosahuje ukazovatele priemernej ekonomickej úrovne.

Región dolné Považie obsahuje mestá Galanta, Hlohovec, Leopoldov, Piešťany, Sereď, Sládkovičovo, Trnava, Vrbové a počet obcí 124.

základné ukazovatele

rok201220132014201520162017
počet obyvateľov331 689332 117332 481335 489336 625337 647
počet nezamestnaných14 33114 75313 21811 76187605817
počet dlhodobo nezamestnaných429748034490386222481073
miera nezamestnanosti8.28.67.775.13.3
miera nezamestnanosti ako násobok SR0.540.550.530.510.410.39
miera dlhodobej nezamestnanosti2.52.82.62.31.30.6
miera dlhodobej nezamestnanosti ako násobok SR0.350.350.330.290.180.13
demografická pyramída dolné Považie 2017 demografická pyramída dolné Považie 2025

Ostatné regióny


podobné správy: Dolný Zemplín , Kopanice , Spišské mestá , Banské mestá , horná Nitra


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/dolne-povazie
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde
titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko