Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Región dolné Považie

obsahuje okresy:

mapa regiónu dolné Považie

Región dolného Považia sa nachádza na západe Slovenska a rozprestiera sa na Podunajskej rovine, konkrétne na Podunajskej pahorkatine. Do vyčleneného územia sčasti zasahuje Považský Inovec na severovýchode, Biele Karpaty na severe a Malé Karpaty na západe. Región je časťou považského výbežku Podunajskej nížiny a rozprestiera sa na nive rieky Váh, ktorá je najdlhšou riekou Slovenska. Región sa nachádza v mierne teplej až teplej klimatickej oblasti, ktoré sú vhodné na pestovanie poľnohospodárskych plodín.

Územie regiónu môžeme charakterizovať ako spádovú oblasť s dobrou komunikačnou nadväznosťou na dôležité dopravné ťahy (diaľnica D1, železničné a letecké prepojenie). Rozvojovým jadrom skúmaného regiónu je mesto Trnava, vďaka svojej dobrej dopravnej prístupnosti po železnici (hlavný železničný koridor), diaľnici D1 (Bratislava – Senec – Trnava – Hlohovec – Piešťany – Horná Streda) a dôležitej dopravnej trase (cesta I/5). Táto dopravná infraštruktúra spája západ a východ Slovenska. Mesto Trnava tiež zohráva dôležitú úlohu sekundárneho jadra tzv. stredoeurópskeho regiónu. Stredoeurópsky región je súčasťou európskeho produkčného trojuholníka Paríž – Berlín – Viedeň, ktorý tvorí základňu európskeho hospodárstva.

Ďalším dôležitým mestom regiónu sú Piešťany, ktoré sa nachádzajú na spojnici medzinárodných dopravných koridorov (vzdušného, diaľničného a železničného).

Ekonomický rozvoj širšieho regiónu dolného Považia zabezpečuje letecká doprava. Letisko s medzinárodným významom sa nachádza v Piešťanoch a má výborné predpoklady pre turistický a ekonomický rozvoj regiónu.

Vyčlenený región môžeme charakterizovať ako región s nadpriemernou ekonomickou základňou s výraznou dopravnou ifraštruktúrou. Výnimku tvorí okres Galanta, ktorý dosahuje ukazovatele priemernej ekonomickej úrovne.

Región dolné Považie obsahuje mestá Galanta, Hlohovec, Leopoldov, Piešťany, Sereď, Sládkovičovo, Trnava, Vrbové a počet obcí 124.

základné ukazovatele

rok201220132014201520162017201820192020
počet obyvateľov331 696332 128332 491332 671333 335333 649334 035334 523336 046
počet nezamestnaných14 33114 75313 21811 76187605631469247605516
počet dlhodobo nezamestnaných429748034490386222481012603466496
počet poberateľov dávok951392727813576246323550278522762130
miera nezamestnanosti8.28.67.775.13.22.72.83.3
miera dlhodobej nezamestnanosti2.52.82.62.31.30.60.30.30.3
podielove dane69 178 47870 529 77772 810 37280 703 29088 367 34098 987 692108 964 831123 456 974
demografická závislosť20.921.722.423.324.425.426.427.728.3
demografická pyramída dolné Považie 2020 demografická pyramída dolné Považie 2035

počet nezamestnaných

rok201220132014201520162017201820192020
menej ako 24 rokov29762939252220381324802586570640
25 až 39 rokov519854084752425432462129183818592104
40 až 54 rokov437944784063363327541752145415321841
viac ako 55 rokov17341929188118361437947814799930

Ostatné regióny


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/dolne-povazie
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .