Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Región dolné Považie

obsahuje okresy:

mapa regiónu dolné Považie

Región Dolného Považia sa nachádza na západe Slovenska a rozprestiera sa na Podunajskej rovine, konkrétne na Podunajskej pahorkatine. Do vyčleneného územia sčasti zasahuje Považský Inovec na severovýchode, Biele Karpaty na severe a Malé Karpaty na západe. Región je časťou považského výbežku Podunajskej nížiny a rozprestiera sa na nive rieky Váh, ktorá je najdlhšou riekou Slovenska. Región sa nachádza v mierne teplej až teplej klimatickej oblasti, ktoré sú vhodné na pestovanie poľnohospodárskych plodín. Územie regiónu môžeme charakterizovať ako spádovú oblasť s dobrou komunikačnou náväznosťou na dôležité dopravné ťahy (diaľnica D1, železničné a letecké prepojenie). Rozvojovým jadrom skúmaného regiónu je mesto Trnava, vďaka svojej dobrej dopravnej prístupnosti po železnici (hlavný železničný koridor), diaľnici D1 (Bratislava – Senec – Trnava – Hlohovec – Piešťany – Horná Streda) a dôležitej dopravnej trase (cesta I/5). Táto dopravná infraštruktúra spája západ a východ Slovenska. Mesto Trnava tiež zohráva dôležitú úlohu sekundárneho jadra tzv. stredoeurópskeho regiónu. Stredoeurópsky región je súčasťou európskeho produkčného trojuholníka Paríž – Berlín – Viedeň, ktorý tvorí základňu európskeho hospodárstva.Ďalším dôležitým mestom regiónu sú Piešťany, ktoré sa nachádzajú na spojnici medzinárodných dopravných koridorov (vzdušného, diaľničného a železničného).Ekonomický rozvoj širšieho regiónu Dolného Považia zabezpečuje letecká doprava. Letisko s medzinárodným významom sa nachádza v Piešťanoch a má výborné predpoklady pre turistický a ekonomický rozvoj regiónu. Vyčlenený región možme charakterizovať ako región s nadpriemernou ekonomickou základňou s výraznou dopravnou ifraštruktúrou. Výnimku tvorí okres Galanta, ktorý dosahuje ukazovatele priemernej ekonomickej úrovne.

Región dolné Považie obsahuje mestá Galanta, Hlohovec, Leopoldov, Piešťany, Sereď, Sládkovičovo, Trnava, Vrbové a počet obcí 124.

základné ukazovatele

rok2012201320142015201620172018201920202021
počet obyvateľov331 689332 117332 481332 707333 377333 696334 096334 595334 690340 781
počet nezamest­naných14 33114 75313 21811 761876056314692476073507730
počet dlhodobo nezamest­naných4297480344903862224810126034667651740
počet poberateľov dávok9513927278135762463235502785227621752115
miera nezamest­nanosti8.28.67.775.13.22.72.84.34.5
miera dlhodobej nezamest­nanosti2.52.82.62.31.30.60.30.30.41.0
podielové dane69 178 47870 529 77772 810 37280 703 29088 367 34098 987 692108 964 831123 456 974128 272 108123 200 087
demo­grafická závislosť20.921.722.423.324.425.426.527.728.930.8
demo­grafická pyramída dolné Považie 2021 demo­grafická pyramída dolné Považie 2035

počet nezamest­naných

rok2012201320142015201620172018201920202021
menej ako 24 rokov29762939252220381324802586570940916
25 až 39 rokov5198540847524254324621291838185928102783
40 až 54 rokov4379447840633633275417521454153224112696
viac ako 55 rokov1734192918811836143794781479911881452

Ostatné regióny

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Región dolné Považie, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/dolne-povazie


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/dolne-povazie
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .