qr kod na stranku

Región dolné Považie

obsahuje okresy:

mapa regiónu dolné Považie

Región dolného Považia sa nachádza na západe Slovenska a rozprestiera sa na Podunajskej rovine, konkrétne na Podunajskej pahorkatine. Do vyčleneného územia sčasti zasahuje Považský Inovec na severovýchode, Biele Karpaty na severe a Malé Karpaty na západe. Región je časťou považského výbežku Podunajskej nížiny a rozprestiera sa na nive rieky Váh, ktorá je najdlhšou riekou Slovenska. Región sa nachádza v mierne teplej až teplej klimatickej oblasti, ktoré sú vhodné na pestovanie poľnohospodárskych plodín.

Územie regiónu môžeme charakterizovať ako spádovú oblasť s dobrou komunikačnou nadväznosťou na dôležité dopravné ťahy (diaľnica D1, železničné a letecké prepojenie). Rozvojovým jadrom skúmaného regiónu je mesto Trnava, vďaka svojej dobrej dopravnej prístupnosti po železnici (hlavný železničný koridor), diaľnici D1 (Bratislava – Senec – Trnava – Hlohovec – Piešťany – Horná Streda) a dôležitej dopravnej trase (cesta I/5). Táto dopravná infraštruktúra spája západ a východ Slovenska. Mesto Trnava tiež zohráva dôležitú úlohu sekundárneho jadra tzv. stredoeurópskeho regiónu. Stredoeurópsky región je súčasťou európskeho produkčného trojuholníka Paríž – Berlín – Viedeň, ktorý tvorí základňu európskeho hospodárstva.

Ďalším dôležitým mestom regiónu sú Piešťany, ktoré sa nachádzajú na spojnici medzinárodných dopravných koridorov (vzdušného, diaľničného a železničného).

Ekonomický rozvoj širšieho regiónu dolného Považia zabezpečuje letecká doprava. Letisko s medzinárodným významom sa nachádza v Piešťanoch a má výborné predpoklady pre turistický a ekonomický rozvoj regiónu.

Vyčlenený región môžeme charakterizovať ako región s nadpriemernou ekonomickou základňou s výraznou dopravnou ifraštruktúrou. Výnimku tvorí okres Galanta, ktorý dosahuje ukazovatele priemernej ekonomickej úrovne.

Región dolné Považie obsahuje mestá Galanta, Hlohovec, Leopoldov, Piešťany, Sereď, Sládkovičovo, Trnava, Vrbové a 124 obcí. Viac aj na oma.sk.

Nezamestnanosť v obciach dolné Považie LAU2

Základné ukazovatele

rok20122013201420152016201720182019202020212022
počet obyvateľov331 689332 117332 481332 707333 377333 696334 096334 599334 696333 398341 286
počet nezamest­naných14 33114 75313 21811 7618760563146924760735077306235
počet dlhodobo nezamest­naných42974803449038622248101260346676517401358
počet poberateľov dávok95139272781357624632356327852276217521152618
počet aktivačných pracovníkov13510914211173,122,510,44,53,33,23
miera nezamest­nanosti8,28,67,775,13,22,72,84,34,53,7
miera dlhodobej nezamest­nanosti2,52,82,62,31,30,60,30,30,41,00,8
podielové dane69 178 47870 529 77772 810 37280 703 29088 367 34098 987 692108 964 831123 456 974128 272 108123 200 087136 397 218
demo­grafická závislosť20,921,722,423,324,425,426,527,728,929,531,9
demo­grafická pyramída dolné Považie 2022 demo­grafická pyramída dolné Považie 2035

Počet nezamest­naných

rok20122013201420152016201720182019202020212022
menej ako 24 rokov34362939252220381324800586570940902735
25 až 39 rokov59335408475242543246212918381859281027332233
40 až 54 rokov49954478406336332754175314541532241126602120
viac ako 55 rokov19761929188118361437948814799118814351147
počet obyvateľov – dolné Považie

Ostatné regióny

dolné Považie počet obyvateľov, nezamest­naní dlhšie ako 48 mesiacov, nízkovzdelaní nezamest­naní

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Región dolné Považie, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/dolne-povazie


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/dolne-povazie
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .