qr kod na stranku

Krátka reakčná doba

Aby bol systém pružný a pripravený čo najskôr poskytnúť pomoc tým, ktorí ju potrebujú a zároveň schopný prepúšťať neoprávnených poberateľov spod svojej ochrany, je nevyhnutné vytvoriť podmienky pre rýchle reakcie. K spružneniu reakčných časov by vo veľkej miere prispelo posilnenie kompetencií (terénnych) sociálnych pracovníkov, ktorí poznajú individuálnu a konkrétnu situáciu svojich klientov.

V procese priznávania, resp. prehodnocovania výšky pomoci by sa nemala posudzovať iba výška príjmu a situácia, v ktorej sa domácnosť nachádza, ale aj miera plnenia si občianskych a rodičovských povinností, postoj k hľadaniu práce a do úvahy by sa mali brať aj prípadné priestupky a miera vlastného zavinenia vzniku stavu núdze. Samozrejme, nastavenie konkrétnych kritérií si zaslúži hlbšiu diskusiu.

Najlepším príkladom, ako by to vyzerať nemalo, je súčasné nastavenie štipendií pre žiakov základných a stredných škôl, kde je reakčná doba takmer polročná. Cieľom nového sociálneho systému je, aby k zmene výšky, resp. k jej úplnému odobratiu (v prípade ťažkého zneužívania systému, viď Zrušenie priestupkovej imunity) alebo k priznaniu a vyplateniu pomoci dochádzalo po pár týždňoch, nie mesiacoch. Častejšou kontrolou a prehodnocovaním jednotlivých prípadov sa včas zachytia tie, pri ktorých nárok na pomoc zanikol, pričom ušetrené prostriedky môžu byť použité efektívnejším spôsobom. Zároveň, ak sa domácnosť dostane do stavu hmotnej núdze, potrebnú pomoc dostane skôr. Vzhľadom na zásadu pracovať sa oplatí je mesačné prehodnocovanie výšky dávok nutnosťou.


https://www.iz.sk/sk/projekty/socialny-system/kratka-reakcna-doba
ikona Sociálny systém

Sociálny systém – skutočnosť a vízia

Cieľom aktivity je zviditeľniť ucelený obraz o problematike sociálneho systému v podmienkach Slovenska. Hlavným cieľom je začať odbornú diskusiu na tému zásad, cieľov a aktivít sociálneho systému, z ktorého potom môžu vychádzať jednotlivé vykonávacie zákony. Aktivitu realizujeme prostredníctvom projektu Verejné politiky zamestnanosti.. . .

ikona Verejné politiky zamestnanosti

Projekt Verejné politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte.. . .