qr kod na stranku

Severný makroregión – PL6

regióny EÚ: Poľsko > Severný makroregión


mapka Severný makroregión PL6
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20228,4
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20225,29
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20223,5
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20227,44
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202283,96
podiel nezamestnanosti mužov a žien202296,67
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201819,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20229,5
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202165
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202271,1
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202018

Wikidata Q107010885 Severný makroregión in English: PL6

Podregióny: Kujavsko-pomoranské vojvodstvo, Varmsko-mazurské vojvodstvo, Pomoranské vojvodstvo

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20223
miera nezamestnanosti mladých202212
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20221
podiel dlhodobo nezamestnaných202234,4
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz decembra 2023136 500
počet nezamestnaných žienz decembra 202377 830
počet dlhodobo nezamestnanýchz decembra 202349 669

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Severný makroregión na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Severný makroregión akt/podiel-nezamestnanosti-PL6-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Severný makroregión

NACE r2%NACE r2%
A227,99 %B-E558,522 %
F2088 %G-I568,423 %
J60,12 %K48,32 %
L24,51 %M_N164,16 %
NRP141 %O-Q555,822 %
R-U96,54 %TOTAL2526100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Severný makroregión, 2022

Demografia

demograficky strom PL6 Severný makroregión 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20235.542322e+06
hustota obyvateľstva202298,6
index demografickej závislosti202329,7
demograficky strom PL6 Severný makroregión demografická pyramída

Ostatné: Poľsko, Severný makroregión, Juhozápadný markoregión, Južný makroregión, Severozápadný makroregión, Východný makroregión, Makroregión Mazowiecke vojvodstvo, Makroregión stredné Poľsko

Susedia: Severozápadný makroregión, Makroregión Mazowiecke vojvodstvo, Litva, Makroregión stredné Poľsko, Východný makroregión

Podregióny: Kujavsko-pomoranské vojvodstvo, Varmsko-mazurské vojvodstvo, Pomoranské vojvodstvo

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Severný makroregión – PL6, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RPL6, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL6
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .