Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

POLNOCNY - PL6

regióny EÚ: Poľsko > POLNOCNY


mapka POLNOCNY PL6
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20200.6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ201961
miera nezamestnanosti20203.2
miera zamestnanosti202067.6
počet obyvateľov20205 766 149
hustota obyvateľstva201999
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20203.06
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20209.14
účasť na celoživotnom vzdelávaní20203.5
miera nezamestnanosti mladých202010.6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201819.3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20209
index demografickej závislosti202025.9
podiel zamestnanosti mužov a žien202078
podiel nezamestnanosti mužov a žien2020125
demograficky strom PL6 POLNOCNY podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, POLNOCNY

nace_r2%
K49.72 %
A247.910 %
R-U81.73 %
M_N142.96 %
J53.52 %
L23.41 %
TOTAL2458.2100 %
F226.49 %
O-Q518.721 %
B-E549.222 %
NRP12.81 %
G-I551.922 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, POLNOCNY, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, POLNOCNY

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom PL6 POLNOCNY 1996 demografická pyramída demograficky strom PL6 POLNOCNY demografická pyramída

ostatné: Poľsko, POLNOCNY, POLUDNIOWY, MAKROREGION CENTRALNY, MAKROREGION WSCHODNI, POLNOCNO-ZACHODNI, MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, POLUDNIOWO-ZACHODNI

susedia: POLNOCNO-ZACHODNI, MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, Litva, MAKROREGION CENTRALNY, MAKROREGION WSCHODNI

podregióny: Kujavsko-pomoranské vojvodstvo, Varmsko-mazurské vojvodstvo, Pomoranské vojvodstvo

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - POLNOCNY - PL6, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL6


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL6