qr kod na stranku

POLNOCNY - PL6

regióny EÚ: Poľsko > POLNOCNY


mapka POLNOCNY PL6
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211
podiel dlhodobo nezamestnaných202128,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202165
miera nezamestnanosti20213,4
miera zamestnanosti202169,7
počet obyvateľov20215 752 444
hustota obyvateľstva201999
účasť na celoživotnom vzdelávaní20216,2
miera nezamestnanosti mladých202110,4
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201819,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20219,2
index demografickej závislosti202126,9
podiel zamestnanosti mužov a žien202181,17
demograficky strom PL6 POLNOCNY podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Poľska nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch powiatoch LAU Poľska akt/podiel-nezamestnanosti-polsko-powiaty-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, POLNOCNY

nace_r2%
A237,59 %
B-E57323 %
F211,68 %
G-I557,722 %
J53,92 %
K48,12 %
L22,21 %
M_N147,56 %
NRP17,11 %
O-Q545,322 %
R-U90,54 %
TOTAL2504,4100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, POLNOCNY, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, POLNOCNY

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom PL6 POLNOCNY 1996 demografická pyramída demograficky strom PL6 POLNOCNY demografická pyramída

ostatné: Poľsko, POLNOCNY, POLUDNIOWY, MAKROREGION CENTRALNY, MAKROREGION WSCHODNI, POLNOCNO-ZACHODNI, MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, POLUDNIOWO-ZACHODNI

susedia: POLNOCNO-ZACHODNI, MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, Litva, MAKROREGION CENTRALNY, MAKROREGION WSCHODNI

podregióny: Kujavsko-pomoranské vojvodstvo, Varmsko-mazurské vojvodstvo, Pomoranské vojvodstvo

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - POLNOCNY - PL6, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL6


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL6
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .