qr kod na stranku

Severný makroregión – PL6

regióny EÚ: Poľsko > Severný makroregión


mapka Severný makroregión PL6
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20239,7
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20235,61
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20233,62
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20237,97
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202385,66
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023124
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201819,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20237
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202269
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202371,9
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202018

Wikidata Q107010885 Severný makroregión in English: PL6

Podregióny: Kujavsko-pomoranské vojvodstvo, Varmsko-mazurské vojvodstvo, Pomoranské vojvodstvo

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20232,8
miera nezamestnanosti mladých202312
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20230,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202326,6
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz apríla 2024137 408
počet nezamestnaných žienz apríla 202477 197
počet dlhodobo nezamestnanýchz apríla 202449 998

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Severný makroregión na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Severný makroregión akt/podiel-nezamestnanosti-PL6-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Severný makroregión

NACE r2%NACE r2%
A205,78 %B-E560,622 %
F202,88 %G-I561,122 %
J85,93 %K693 %
L22,11 %M_N179,17 %
NRP21,51 %O-Q584,623 %
R-U100,54 %TOTAL2592,8100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Severný makroregión, 2023

Demografia

demograficky strom PL6 Severný makroregión 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20235.542322e+06
hustota obyvateľstva202296,8
index demografickej závislosti202329,7
demograficky strom PL6 Severný makroregión demografická pyramída

Ostatné: Poľsko, Severozápadný makroregión, Juhozápadný markoregión, Makroregión stredné Poľsko, Južný makroregión, Severný makroregión, Východný makroregión, Makroregión Mazowiecke vojvodstvo

Susedia: Severozápadný makroregión, Makroregión Mazowiecke vojvodstvo, Litva, Makroregión stredné Poľsko, Východný makroregión

Podregióny: Kujavsko-pomoranské vojvodstvo, Varmsko-mazurské vojvodstvo, Pomoranské vojvodstvo

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Severný makroregión – PL6, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RPL6, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL6
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .