qr kod na stranku

Makroregión Mazowiecke vojvodstvo – PL9

regióny EÚ: Poľsko > Makroregión Mazowiecke vojvodstvo


mapka Makroregión Mazowiecke vojvodstvo PL9
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20228,8
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20225,19
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20223,84
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20226,69
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202288,79
podiel nezamestnanosti mužov a žien202292,86
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201732,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20227,4
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2022125
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202275,8
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202017,9

Wikidata Q107010892 Makroregión Mazowiecke vojvodstvo in English: PL9

Podregióny: Warszawski stołeczny, Mazowiecki regionalny

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20222,7
miera nezamestnanosti mladých202210,2
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20220,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202231,8
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz februára 2024117 666
počet nezamestnaných žienz februára 202457 379
počet dlhodobo nezamestnanýchz februára 202446 603

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Makroregión Mazowiecke vojvodstvo na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Makroregión Mazowiecke vojvodstvo akt/podiel-nezamestnanosti-PL9-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Makroregión Mazowiecke vojvodstvo

NACE r2%NACE r2%
A196,78 %B-E417,116 %
F180,77 %G-I572,122 %
J1245 %K1205 %
L35,81 %M_N263,610 %
NRP10,30 %O-Q593,623 %
R-U90,73 %TOTAL2604,6100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Makroregión Mazowiecke vojvodstvo, 2022

Demografia

UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20235.479763e+06
hustota obyvateľstva2021153,3
index demografickej závislosti202329
demograficky strom PL9 Makroregión Mazowiecke vojvodstvo demografická pyramída

Ostatné: Poľsko, Severný makroregión, Juhozápadný markoregión, Makroregión stredné Poľsko, Severozápadný makroregión, Východný makroregión, Makroregión Mazowiecke vojvodstvo, Južný makroregión

Susedia: Makroregión stredné Poľsko, Východný makroregión, Severný makroregión

Podregióny: Warszawski stołeczny, Mazowiecki regionalny

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Makroregión Mazowiecke vojvodstvo – PL9, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RPL9, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL9
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .