qr kod na stranku

MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - PL9

regióny EÚ: Poľsko > MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE


mapka MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE PL9
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20210,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202126,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021123
miera nezamestnanosti20212,9
miera zamestnanosti202174,7
počet obyvateľov20215 401 217
hustota obyvateľstva2019153
účasť na celoživotnom vzdelávaní20217,1
miera nezamestnanosti mladých20219
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201732,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202112,5
index demografickej závislosti202128,6
podiel zamestnanosti mužov a žien202187

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Poľska nájdete na Dataset údajov za okresy.

nezamestnanosť v okresoch powiatoch LAU Poľska akt/podiel-nezamestnanosti-polsko-powiaty-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

nace_r2%
A212,98 %
B-E40416 %
F181,27 %
G-I552,221 %
J121,85 %
K123,45 %
L33,31 %
M_N262,110 %
NRP17,31 %
O-Q583,823 %
R-U95,74 %
TOTAL2587,8100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE demografická pyramída

ostatné: Poľsko, POLNOCNY, POLUDNIOWY, MAKROREGION CENTRALNY, MAKROREGION WSCHODNI, POLNOCNO-ZACHODNI, MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, POLUDNIOWO-ZACHODNI

susedia: MAKROREGION CENTRALNY, MAKROREGION WSCHODNI, POLNOCNY

podregióny: Warszawski stołeczny, Mazowiecki regionalny

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - PL9, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL9


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL9
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .