qr kod na stranku

Makroregión Mazowiecke vojvodstvo – PL9

regióny EÚ: Poľsko > Makroregión Mazowiecke vojvodstvo
mapka Makroregión Mazowiecke vojvodstvo PL9
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202311,1
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok20235,66
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20233,74
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20237,75
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202390,97
podiel nezamestnanosti mužov a žien202391,67
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201732,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20235,9
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2022125
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202377,1
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202017,9

Wikidata Q107010892, Makroregión Mazowiecke vojvodstvo in English: PL9

Podregióny: Warszawski stołeczny, Mazowiecki regionalny

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20232,3
miera nezamestnanosti mladých20239,3
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20230,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202325
Nezamestnanosť podľa úradov práce
počet registrovaných nezamestnanýchz mája 2024110 035
počet nezamestnaných žienz mája 202453 573
počet dlhodobo nezamestnanýchz mája 202445 155

Porovnanie nezamestnanosti podľa metodiky ILO a úradov práce ukazuje určite rozdiely.

porovnanie počtu nezamestnaných

Údaje o nezamestnanosti v okresoch Makroregión Mazowiecke vojvodstvo na Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny.

nezamestnanosť v okresoch Makroregión Mazowiecke vojvodstvo akt/podiel-nezamestnanosti-PL9-lau

Zamestnanosť podľa sektorov, Makroregión Mazowiecke vojvodstvo

NACE r2%NACE r2%
A183,87 %B-E410,715 %
F183,27 %G-I614,222 %
J166,66 %K133,35 %
L361 %M_N300,211 %
NRP12,70 %O-Q635,723 %
R-U97,14 %TOTAL2773,6100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Makroregión Mazowiecke vojvodstvo, 2023

Demografia

UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20235.479763e+06
hustota obyvateľstva2021153,3
index demografickej závislosti202329
demograficky strom PL9 Makroregión Mazowiecke vojvodstvo demografická pyramída

Ostatné: Poľsko, Severozápadný makroregión, Juhozápadný markoregión, Makroregión stredné Poľsko, Južný makroregión, Makroregión Mazowiecke vojvodstvo, Východný makroregión, Severný makroregión

Susedia: Makroregión stredné Poľsko, Východný makroregión, Severný makroregión

Podregióny: Warszawski stołeczny, Mazowiecki regionalny

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Makroregión Mazowiecke vojvodstvo – PL9, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RPL9, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PL9
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .