Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Regionálna nezamestnanosť

miera nezamestnanosti v krajinách EÚ miera nezamestnanosti v NUTS1 regiónoch EÚ miera nezamestnanosti v NUTS1 regiónoch EÚ podiel nezamestnaných v okresoch SR nezamestnanosť v okresoch banskobystrického kraja nezamestnanosť v obciach banskobystrického kraja

Poznámky:

  • tmavšia farba predstavuje vyššiu nezamestnanosť
  • všetky údaje sú za rok 2019, teda pred koronakrízou
  • miera nezamestnanosti za regióny EÚ podľa VZPS
  • podiel evidovaných UoZ na obyvateľoch v ekonomicky aktívnom veku

https://www.iz.sk/sk/projekty/regionalna-nezamestnanost