qr kod na stranku

Regionálna nezamestnanosť

miera nezamestnanosti v krajinách EÚ

miera nezamestnanosti v krajinách EÚ miera nezamestnanosti v NUTS1 regiónoch EÚ

miera nezamestnanosti v NUTS1 regiónoch EÚ

miera nezamestnanosti v NUTS1 regiónoch EÚ

podiel nezamestnaných v okresoch SR

podiel nezamestnaných v okresoch SR

nezamestnanosť v okresoch banskobystrického kraja

nezamestnanosť v okresoch banskobystrického kraja

nezamestnanosť v obciach banskobystrického kraja

nezamestnanosť v obciach banskobystrického kraja

Poznámky:

  • tmavšia farba pred­stavuje vyššiu nezamestnanosť
  • všetky údaje sú za rok 2019, teda pred koronakrízou
  • miera nezamestnanosti za regióny EÚ podľa VZPS
  • podiel evidovaných UoZ na obyvateľoch v ekonomicky aktívnom veku

https://www.iz.sk/sk/projekty/regionalna-nezamestnanost
ikona Kraje Slovenska

Kraje Slovenska

Kraje Slovenska, aktualizované údaje, číselník.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .