Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

Región Kopanice

obsahuje okresy:

mapa regiónu Kopanice

Región sa nachádza na západnom Slovensku. Reliéf je zväčša pahorkatinný. Severnú časť vypĺňajú Biele Karpaty, východnú hranicu predstavuje rieka Váh. Na juhu a západe regiónu sa rozprestiera severná časť Záhorskej nížiny, západnú hranicu tvorí rieka Morava. Oblasť je charakteristická vidieckym osídlením, pričom rozsiahla časť je osídlená riedko. Kopanice predstavujú špecifický roztratený typ osídlenia.Región bol vyčlenený predovšetkým na základe rovnakých geomorfologických a kultúrnych podmienok územia, ako aj na základe socio-ekonomickej vyváženosti jednotlivých okresov. Patrí medzi stredne vyspelé regióny Slovenska. Z okresov regiónu je najvyspelejší okres Skalica. Dosahuje lepšie ukazovatele vo viacerých socio-ekonomických charakteristikách, a to v produkčnej výkonnosti, zamestnanosti, podnikateľskej aktivity a v celkovej ekonomickej a sociálnej úrovni. Senica a Myjava sú z hľadiska socio - ekonomických ukazovateľov na rovnakej úrovni, celkovo o stupeň nižšej ako v okrese Skalica. Z hľadiska podnikateľskej aktivity patria okresy Senica a Myjava k najhorším z celého západného Slovenska. Situáciu v zamestnanosti skomplikoval podnik Slovenská armatúrka, pôsobiaci v okrese Myjava, ktorý zamestnával takmer štvrtinu ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Dostal sa do konkurzu, čo viedlo k rapídnemu nárastu nezamestnanosti.

Región Kopanice obsahuje mestá Brezová pod Bradlom, Gbely, Holíč, Myjava, Senica, Skalica, Šaštín-Stráže a počet obcí 62.

základné ukazovatele

rok201220132014201520162017
počet obyvateľov134 805134 792134 729135 470135 703135 914
počet nezamestnaných764380717382647350663711
počet dlhodobo nezamestnaných335735013315277418761110
miera nezamestnanosti10.411.510.59.37.25.2
miera nezamestnanosti ako násobok SR0.710.760.750.670.650.58
miera dlhodobej nezamestnanosti4.65.04.74.02.71.6
miera dlhodobej nezamestnanosti ako násobok SR0.600.630.610.510.450.34
demografická pyramída Kopanice 2017 demografická pyramída Kopanice 2025

Ostatné regióny


podobné správy: Dolný Zemplín , Spišské mestá , dolné Považie , Banské mestá , horná Nitra


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/kopanice
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde
titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko