Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Región Kopanice

obsahuje okresy:

mapa regiónu Kopanice

Región sa nachádza na západnom Slovensku. Reliéf je zväčša pahorkatinný. Severnú časť vypĺňajú Biele Karpaty, východnú hranicu predstavuje rieka Váh. Na juhu a západe regiónu sa rozprestiera severná časť Záhorskej nížiny, západnú hranicu tvorí rieka Morava. Oblasť je charakteristická vidieckym osídlením, pričom rozsiahla časť je osídlená riedko. Kopanice predstavujú špecifický roztratený typ osídlenia.Región bol vyčlenený predovšetkým na základe rovnakých geomorfologických a kultúrnych podmienok územia, ako aj na základe socio-ekonomickej vyváženosti jednotlivých okresov. Patrí medzi stredne vyspelé regióny Slovenska. Z okresov regiónu je najvyspelejší okres Skalica. Dosahuje lepšie ukazovatele vo viacerých socio-ekonomických charakteristikách, a to v produkčnej výkonnosti, zamestnanosti, podnikateľskej aktivity a v celkovej ekonomickej a sociálnej úrovni. Senica a Myjava sú z hľadiska socio – ekonomických ukazovateľov na rovnakej úrovni, celkovo o stupeň nižšej ako v okrese Skalica. Z hľadiska podnikateľskej aktivity patria okresy Senica a Myjava k najhorším z celého západného Slovenska. Situáciu v zamestnanosti skomplikoval podnik Slovenská armatúrka, pôsobiaci v okrese Myjava, ktorý zamestnával takmer štvrtinu ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Dostal sa do konkurzu, čo viedlo k rapídnemu nárastu nezamestnanosti.

Región Kopanice obsahuje mestá Brezová pod Bradlom, Gbely, Holíč, Myjava, Šaštín-Stráže, Senica, Skalica a počet obcí 62.

základné ukazovatele

rok201220132014201520162017201820192020
počet obyvateľov134 805134 792134 729135 470135 703135 914136 087136 227136 327
počet nezamestnaných764380717382647350663592281328164096
počet dlhodobo nezamestnaných335735013315277418761054584415648
počet poberateľov dávok532652684405300121761584116610321111
miera nezamestnanosti10.411.510.59.37.25.144.16
miera dlhodobej nezamestnanosti4.65.04.74.02.71.50.80.60.9
podielove dane30 932 36330 661 37131 747 48234 973 70738 112 12042 072 96545 679 44651 941 762
demografická závislosť20.421.322.223.024.025.126.127.328.5
demografická pyramída Kopanice 2020 demografická pyramída Kopanice 2035

počet nezamestnaných

rok201220132014201520162017201820192020
menej ako 24 rokov1601159813491114777513359400618
25 až 39 rokov267928472616229618381329101610271431
40 až 54 rokov2388257223722061163211409209181337
viac ako 55 rokov937105410441002820609518470710

Ostatné regióny


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/kopanice
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .