qr kod na stranku

Región Kopanice

obsahuje okresy:

mapa regiónu Kopanice

Región sa nachádza na západnom Slovensku. Reliéf je zväčša pahorkatinný. Severnú časť vypĺňajú Biele Karpaty, východnú hranicu predstavuje rieka Váh. Na juhu a západe regiónu sa rozprestiera severná časť Záhorskej nížiny, západnú hranicu tvorí rieka Morava. Oblasť je charakteristická vidieckym osídlením, pričom rozsiahla časť je osídlená riedko. Kopanice predstavujú špecifický roztratený typ osídlenia.

Región bol vyčlenený predovšetkým na základe rovnakých geomorfologických a kultúrnych podmienok územia, ako aj na základe socio-ekonomickej vyváženosti jednotlivých okresov. Patrí medzi stredne vyspelé regióny Slovenska. Z okresov regiónu je najvyspelejší okres Skalica. Dosahuje lepšie ukazovatele vo viacerých socio-ekonomických charakteristikách, a to v produkčnej výkonnosti, zamestnanosti, podnikateľskej aktivite a v celkovej ekonomickej a sociálnej úrovni. Senica a Myjava sú z hľadiska socio-ekonomických ukazovateľov na rovnakej úrovni, celkovo o stupeň nižšej ako v okrese Skalica. Z hľadiska podnikateľskej aktivity patria okresy Senica a Myjava k najhorším z celého západného Slovenska. Situáciu v zamestnanosti skomplikoval podnik Slovenská armatúrka, pôsobiaci v okrese Myjava, ktorý zamestnával takmer štvrtinu ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Dostal sa do konkurzu, čo viedlo k rapídnemu nárastu nezamestnanosti.

Región Kopanice obsahuje mestá Brezová pod Bradlom, Gbely, Holíč, Myjava, Šaštín-Stráže, Senica, Skalica a 62 obcí. Viac aj na oma.sk.

Nezamestnanosť v obciach Kopanice LAU2

Základné ukazovatele

rok20122013201420152016201720182019202020212022
počet obyvateľov134 805134 792134 729134 645134 523134 317134 060133 754133 342132 023136 533
počet nezamest­naných76438071738264735066359228132816409641103602
počet dlhodobo nezamest­naných33573501331527741876105458441564812441078
počet poberateľov dávok53265268440530012176159411661032111110221232
počet aktivačných pracovníkov31930728319213173,141,738,144,33842,7
miera nezamest­nanosti10,411,510,59,37,25,144,165,95,3
miera dlhodobej nezamest­nanosti4,65,04,74,02,71,50,80,60,91,81,6
podielové dane30 932 36330 661 37131 747 48234 973 70738 112 12042 072 96545 679 44651 941 76253 233 23450 853 57755 987 680
demo­grafická závislosť20,421,322,223,124,225,426,527,929,129,830,7
demo­grafická pyramída Kopanice 2022 demo­grafická pyramída Kopanice 2035

Počet nezamest­naných

rok20122013201420152016201720182019202020212022
menej ako 24 rokov1849159813491114777509359400618577515
25 až 39 rokov30572847261622961838132910161027143113901214
40 až 54 rokov272525722372206116321144920918133713781236
viac ako 55 rokov1068105410441002820610518470710765637
počet obyvateľov – Kopanice

Ostatné regióny

Kopanice počet obyvateľov, nezamest­naní dlhšie ako 48 mesiacov, nízkovzdelaní nezamest­naní

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Región Kopanice, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/kopanice


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/kopanice
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .