Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Región Kopanice

obsahuje okresy:

mapa regiónu Kopanice

Región sa nachádza na západnom Slovensku. Reliéf je zväčša pahorkatinný. Severnú časť vypĺňajú Biele Karpaty, východnú hranicu predstavuje rieka Váh. Na juhu a západe regiónu sa rozprestiera severná časť Záhorskej nížiny, západnú hranicu tvorí rieka Morava. Oblasť je charakteristická vidieckym osídlením, pričom rozsiahla časť je osídlená riedko. Kopanice predstavujú špecifický roztratený typ osídlenia.Región bol vyčlenený predovšetkým na základe rovnakých geomorfologických a kultúrnych podmienok územia, ako aj na základe socio-ekonomickej vyváženosti jednotlivých okresov. Patrí medzi stredne vyspelé regióny Slovenska. Z okresov regiónu je najvyspelejší okres Skalica. Dosahuje lepšie ukazovatele vo viacerých socio-ekonomických charakteristikách, a to v produkčnej výkonnosti, zamestnanosti, podnikateľskej aktivity a v celkovej ekonomickej a sociálnej úrovni. Senica a Myjava sú z hľadiska socio – ekonomických ukazovateľov na rovnakej úrovni, celkovo o stupeň nižšej ako v okrese Skalica. Z hľadiska podnikateľskej aktivity patria okresy Senica a Myjava k najhorším z celého západného Slovenska. Situáciu v zamestnanosti skomplikoval podnik Slovenská armatúrka, pôsobiaci v okrese Myjava, ktorý zamestnával takmer štvrtinu ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Dostal sa do konkurzu, čo viedlo k rapídnemu nárastu nezamestnanosti.

Región Kopanice obsahuje mestá Brezová pod Bradlom, Gbely, Holíč, Myjava, Šaštín-Stráže, Senica, Skalica a počet obcí 62.

základné ukazovatele

rok2012201320142015201620172018201920202021
počet obyvateľov134 805134 792134 729134 645134 523134 317134 060133 753133 341136 466
počet nezamest­naných7643807173826473506635922813281640964133
počet dlhodobo nezamest­naných3357350133152774187610545844156481242
počet poberateľov dávok5326526844053001217615841166103211111024
miera nezamest­nanosti10.411.510.59.37.25.144.166
miera dlhodobej nezamest­nanosti4.65.04.74.02.71.50.80.60.91.8
podielové dane30 932 36330 661 37131 747 48234 973 70738 112 12042 072 96545 679 44651 941 76253 233 23450 853 577
demo­grafická závislosť20.421.322.223.124.225.426.527.929.129.6
demo­grafická pyramída Kopanice 2021 demo­grafická pyramída Kopanice 2035

počet nezamest­naných

rok2012201320142015201620172018201920202021
menej ako 24 rokov1601159813491114777513359400618583
25 až 39 rokov2679284726162296183813291016102714311414
40 až 54 rokov23882572237220611632114092091813371396
viac ako 55 rokov937105410441002820609518470710780

Ostatné regióny

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Región Kopanice, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/kopanice


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/kopanice
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .