Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Región Kopanice

obsahuje okresy:

mapa regiónu Kopanice

Región sa nachádza na západnom Slovensku. Reliéf je zväčša pahorkatinný. Severnú časť vypĺňajú Biele Karpaty, východnú hranicu predstavuje rieka Váh. Na juhu a západe regiónu sa rozprestiera severná časť Záhorskej nížiny, západnú hranicu tvorí rieka Morava. Oblasť je charakteristická vidieckym osídlením, pričom rozsiahla časť je osídlená riedko. Kopanice predstavujú špecifický roztratený typ osídlenia. Región bol vyčlenený predovšetkým na základe rovnakých geomorfologických a kultúrnych podmienok územia, ako aj na základe socio-ekonomickej vyváženosti jednotlivých okresov. Patrí medzi stredne vyspelé regióny Slovenska. Z okresov regiónu je najvyspelejší okres Skalica. Dosahuje lepšie ukazovatele vo viacerých socio-ekonomických charakteristikách, a to v produkčnej výkonnosti, zamestnanosti, podnikateľskej aktivite a v celkovej ekonomickej a sociálnej úrovni. Senica a Myjava sú z hľadiska socio-ekonomických ukazovateľov na rovnakej úrovni, celkovo o stupeň nižšej ako v okrese Skalica. Z hľadiska podnikateľskej aktivity patria okresy Senica a Myjava k najhorším z celého západného Slovenska. Situáciu v zamestnanosti skomplikoval podnik Slovenská armatúrka, pôsobiaci v okrese Myjava, ktorý zamestnával takmer štvrtinu ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Dostal sa do konkurzu, čo viedlo k rapídnemu nárastu nezamestnanosti.

Región Kopanice obsahuje mestá Brezová pod Bradlom, Gbely, Holíč, Myjava, Senica, Skalica, Šaštín-Stráže a počet obcí 62.

základné ukazovatele

rok20122013201420152016201720182019
počet obyvateľov134 806134 796134 733134 636134 511134 307134 862134 918
počet nezamestnaných76438071738264735066359228132816
počet dlhodobo nezamestnaných335735013315277418761054584415
počet poberateľov dávok53265268440530012176158411661032
miera nezamestnanosti10.411.510.59.37.25.144.1
miera dlhodobej nezamestnanosti4.65.04.74.02.71.50.80.6
podielove dane30 932 36330 661 37131 747 48234 973 70738 112 12042 072 96545 679 44651 941 762
demografická závislosť20.421.322.223.124.225.425.927.0
demografická pyramída Kopanice 2019 demografická pyramída Kopanice 2035

Ostatné regióny


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/kopanice