qr kod na stranku

Nároky plynúce zo skončenia pracovného pomeru

Zamestnanci pracujúci na základe klasického pracovného pomeru majú pri skončení pracovného pomeru nárok na finančné alebo iné plnenie od zamest­návateľa bez ohľadu na to, či sa pracovný pomer skončí dohodou, výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru. V prípade absencie uspokojenia týchto nárokov má zamestnanec právo požadovať ich splnenie súdnou cestou.

Finančné zabezpečenie pri skončení práce:

  • výpovedná doba: obdobie, počas ktorého zamestnanec ešte pracuje, ale vie že o nejakú dobu jeho zamestnanie končí (nestane sa teda, že v piatok sa dozvie že v pondelok už nemá zamestnanie),
  • odstupné: platba od bývalého zamest­návateľa pri skončení pracovného pomeru,
  • odchodné: pri odchode do dôchodku, teda iba raz za život,
  • poistenie v nezamestnanosti: dávka od Sociálnej poisťovne pre uchádzačov o zamestnanie počas prvých 6 mesiacov nezamestnanosti,
  • vyplatenie miezd: aj pri skončení pracovného pomeru v strede mesiaca má bývalý zamestnanec nárok na zaplatenie mzdy za odpracovanú časť mesiaca, stravné za toto obdobie, či preplatenie nevyčerpanej dovolenky.

Ide o:


https://www.iz.sk/sk/projekty/dobra-praca/naroky-plynuce-zo-skoncenia-pracovneho-pomeru
ikona Dobrá práca

Dobrá práca

Pracovná dôstojnosť človeka by mala pred­stavovať základný determinant pracovnoprávnej regulácie. Skúsenosti z prostredia slovenského trhu práce ale naznačujú, že sa postupne vytvára významný kontrast medzi deklarovaným a skutočným. Prinášame Vám informácie o výhodách a nevýhodách (ne)štandardných foriem pracovného pomeru.. . .

ikona Nároky plynúce zo skončenia pracovného pomeru

Nároky plynúce zo skončenia pracovného pomeru

Zamestnanci pracujúci na základe klasického pracovného pomeru majú pri skončení pracovného pomeru nárok na finančné alebo iné plnenie od zamest­návateľa bez ohľadu na to, či sa pracovný pomer skončí dohodou, výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru. V prípade absencie uspokojenia týchto nárokov má zamestnanec právo požadovať ich splnenie súdnou cestou.. . .