Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Nárok na vyplatenie odchodného

Odchodné je pracovnoprávny inštitút, ktorý sa poskytuje zamestnancovi len raz počas jeho pracovnej kariéry, a to spravidla v čase, keď sa jeho pracovný pomer končí a on nadobudol nárok na starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok. Dovŕšenie dôchodkového veku alebo získanie invalidného dôchodku však nie je zákonným dôvodom na skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa – pracovný pomer zamestnanca naďalej trvá, ak žiadna zo strán neuskutoční úkon smerujúci k jeho skončeniu.

Nárok na odchodné má zamestnanec len v prípade, ak v čase skončenia pracovného pomeru už nadobudol nárok na starobný či invalidný dôchodok. Požiadať o priznanie predčasného starobného dôchodku v čase trvania pracovného pomeru nie je možné, vzhľadom na to, že Sociálna poisťovňa vyžaduje preukázanie skončenia pracovného pomeru a až následne vykoná posúdenie vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok. Nárok na odchodné vznikne zamestnancovi aj v prípade, ak zamestnanec skončí pracovný pomer a do 10 dní od jeho skončenia požiada Sociálnu poisťovňu o priznanie nároku na jeden z vyššie uvedených dôchodkov. Odchodné sa poskytuje vo výške najmenej jedného priemerného mesačného zárobku, pochopiteľne však môže byť aj vyššie – väčší rozsah vyplateného odchodného môže byť dohodnutý individuálne alebo v kolektívnej zmluve.

Zákonník práce stanovuje aj výnimku, kedy zamestnávateľ nemusí zamestnancovi poskytnúť odchodné. Ak bol so zamestnancom skončený pracovný pomer okamžite z dôvodu právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin, zamestnávateľ nemá povinnosť odchodné poskytnúť, aj keď vznikol zamestnancovi právny nárok na jeho vyplatenie. Odchodné patrí medzi mzdové nároky a je súdne vymožiteľné.

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení


https://www.iz.sk/sk/projekty/dobra-praca/narok-na-vyplatu-odchodneho
ikona Dobrá práca

Dobrá práca

Pracovná dôstojnosť človeka by mala predstavovať základný determinant pracovnoprávnej regulácie. Skúsenosti z prostredia slovenského trhu práce ale naznačujú, že sa postupne vytvára významný kontrast medzi deklarovaným a skutočným. Prinášame Vám informácie o výhodách a nevýhodách (ne)štandardných foriem pracovného pomeru.. . .

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/dobra-praca/narok-na-vyplatu-odchodneho

Aktuálne štatistiky

Jún 2019: počet UoZ na úradoch práce: 166012, z toho 60179 dlhodobo, miera 6.0% (2.2% dlhodobá nezamestnosť)

Najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 19.3% (11.2%), Revúca 18.3% (9.5%), Kežmarok 17.0% (7.7%), Rožňava 15.0% (8.2%), Vranov nad Topľou 14.8% (7.1%)

Najnižšia nezam.: Bratislava V 2.2%, Trenčín 2.4%, Hlohovec 2.6%, Nitra 2.7%, Ilava 2.7%

Mobilné aplikácie

Pre Android aj iPhone.

stiahni pre android stiahni pre iPhone