qr kod na stranku

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti dávkového, daňového a odvodového systém na Slovensku a možnosti mzdovej kalkulačky.

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku - Učebnica mzdovej kalkulačky 2023

Daňovo-odvodový systém

Zamestnaný človek platí zo svojej mzdy odvody a dane. Tieto umožňujú fungovanie štátu a dávajú človeku nároky na niektoré dávky.

Dávkový systém

Legislatíva dáva nároky na príspevky či finančné výhody pre ľudí po zamestnaní sa. Tieto príspevky sú definované v rôznych zákonoch, majú rôzne podmienky a sú určené pre rôzne cieľové skupiny. Všetky ale mzdová kalkulačka obsahuje. V tejto kapitole popisujeme vybrané príspevky.

Zamestnanie

Zamestnanecký pomer má niekoľko základných charakteristík, ktoré sú popísané najmä v Zákonníku práce. Nasledujúce kapitoly popisujú minimálnu mzdu, pracovný čas či dovolenky.

Príklady situácií

V reálnom živote sa ľudia stretávajú s rôznymi špecifickými situáciami. V tejto kapitole niektoré z nich popisujeme.

Historické príspevky

Mzdová kalkulačka

Mzdová kalkulačka realizuje výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Zohľadňuje súbeh dávok v hmotnej núdzi a pracovného príjmu. Vie poradiť, na aké príspevky od úradu práce má nezamestnaný, čo sa zamestná, nárok, ukáže, v ktorom zákone a odseku sa o ňom píše. Prináša odkazy na jednotlivé zákony a vyhlášky, ktoré sa často menia, aj ich aktuálne znenia. Okamžite si teda vie overiť jednotlivé zdroje príjmu. Mzdová kalkulačka všetky zmeny v zákonoch a vyhláškach aplikuje, preto ich nie je potrebné sledovať a podrobne študovať. Po každej zmene každého parametra preráta všetky výstupy bez interakcie so serverom. Vie poradiť, aké tlačivá vyplniť a kam ich zaniesť. Obsahuje odkazy na zoznam tlačív úradu práce potrebných pri zamestnaní sa, pracovník ich môže nezamestnanému ihneď vytlačiť.

Použitie mzdovej kalkulačky

Mzdovú kalkulačku môžete používať ako súčasť webovej stránky, či už z stolného počítača, notebooku, mobilného telefónu alebo tabletu. Viete ju dať aj na svoju stránku, prispôsobiť farebnosť či základnú domácnosť svojím návštevníkom.

Môžete ju tiež používať ako mobilnú aplikáciu, nainštalovanú z obchodu. Všetky tieto použitia kalkulačky používajú rovnaké vzorce, teda ich výstupy sú rovnaké.

učebnice mzdovej kalkulačky ucebnice-mzdovej-kalkulacky

Mzdová kalkulačka funguje plne offline – po jej prvotnom načítaní už nepotrebuje pripojenie na internet. Žiadne údaje o štruktúre domácnosti neupúšťajú váš počítač či mobilný telefón, teda neprichádza k žiadnemu spracovaniu žiadnych osobných údajov.

ISBN: Print: 978-80-223-5147-8 Online: 978-80-223-5150-8

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, ISBN: 978-80-223-5755-5, doi:10.5281/​zenodo.10403110.

logo OP ĽZ

Projekt KROK ZA KROKOM – Skalica, Kežmarok a Rimavská Sobota (SKRS) sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky


https://www.iz.sk/kalkulacka/ucebnica
ikona Projekt SKRS

Projekt SKRS

Projekt Krok za krokom – Skalica, Kežmarok, Rimavská Sobota – SKRS – realizujeme od apríla 2022 do novembra 2023.. . .

ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti dávkového, daňového a odvodového systém na Slovensku a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona O mzdovej kalkulačke

O mzdovej kalkulačke

Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek ráta aj s dávkami v hmotnej núdzi. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí pred­tým boli nezamestnaní či na dávkach v hmotnej núdzi.. . .