qr kod na stranku

Prídavky naviazané na hmotnú núdzu

Časť prídavkov, príspevkov či nefinančnej pomoci je naviazaná na štatút poberania dávok v hmotnej núdzi alebo na stav hmotnej núdze:

  • poberatelia dávok nemusia platiť za škôlku,
  • sociálne štipendiá na strednej aj vysokej škole,
  • školy a internáty zväčša dávajú zľavy deťom, ktoré sú z domácnosti poberateľov dávok,
  • časť obcí dáva niektoré svoje služby lacnejšie poberateľom dávok v hmotnej núdzi (napr. poplatky za smeti, lacnejšia mestská doprava),
  • (v nedávnej minulosti bol aj osobitný príspevok)

Kedy domácnosť nepoberá dávky

Časť domácností, aj keď sú objektívne chudobné, nepoberajú dávky v hmotnej núdzi. Nastáva to napríklad v týchto prípadoch:

Ako zabezpečiť poberanie dávok v hmotnej núdzi

  • dlhodobé riešenie: získať nárok na príspevok na bývanie legalizáciou bývania,
  • návrat z iných foriem pomoci späť do systému dávok v hmotnej núdzi (najmä zastavenie poberania príspevku na dobrovoľnícku činnosť, zastavenie poberania rodičovského príspevku vďaka vyššiemu veku detí),
  • jednorazové zvýšenie nároku na hmotnú núdzu (získanie nároku na aktivačný príspevok vďaka vzdelávaniu alebo aktivačným prácam).

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, ISBN: 978-80-223-5755-5, doi:10.5281/​zenodo.10403110.


https://www.iz.sk/sk/projekty/data/dhn/naviazanost
ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti dávkového, daňového a odvodového systém na Slovensku a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona O mzdovej kalkulačke

O mzdovej kalkulačke

Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek ráta aj s dávkami v hmotnej núdzi. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí pred­tým boli nezamestnaní či na dávkach v hmotnej núdzi.. . .

ikona Sociálny systém

Sociálny systém – skutočnosť a vízia

Cieľom aktivity je zviditeľniť ucelený obraz o problematike sociálneho systému v podmienkach Slovenska. Hlavným cieľom je začať odbornú diskusiu na tému zásad, cieľov a aktivít sociálneho systému, z ktorého potom môžu vychádzať jednotlivé vykonávacie zákony. Aktivitu realizujeme prostredníctvom projektu Verejné politiky zamestnanosti.. . .