qr kod na stranku

Prídavky naviazané na hmotnú núdzu

Časť prídavkov, príspevkov či nefinančnej pomoci je naviazaná na štatút poberania dávok v hmotnej núdzi alebo na stav hmotnej núdze:

  • osobitný príspevok je naviazaný na poberanie dávok. Ak človek pred zamestnaním nepoberal dávky, nemá naň nárok, čo vie znížiť príjem o stovky eur mesačne (osobitný príspevok plus vyšší súbeh dávok a pracovného príjmu),
  • škôlky: poberatelia dávok nemusia platiť za škôlku,
  • sociálne štipendiá na strednej aj vysokej škole,
  • lacnejšia strava či internáty: školy a internáty zväčša dávajú zľavy deťom, ktoré sú z domácnosti poberateľov dávok,
  • pomoc od obcí a miest: časť obcí dáva niektoré svoje služby lacnejšie poberateľom dávok v hmotnej núdzi (napr. poplatky za smeti, lacnejšia mestská doprava).

Kedy domácnosť nepoberá dávky

Časť domácností, aj keď sú objektívne chudobné, nepoberajú dávky v hmotnej núdzi. Nastáva to napríklad v týchto prípadoch:

Ako zabezpečiť poberanie dávok v hmotnej núdzi

  • dlhodobé riešenie: získať nárok na príspevok na bývanie legalizáciou bývania,
  • návrat z iných foriem pomoci späť do systému dávok v hmotnej núdzi (najmä zastavenie poberania príspevku na dobrovoľnícku činnosť, zastavenie poberania rodičovského príspevku vďaka vyššiemu veku detí),
  • jednorazové zvýšenie nároku na hmotnú núdzu (získanie nároku na aktivačný príspevok vďaka vzdelávaniu alebo aktivačným prácam).

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Učebnica mzdovej kalkulačky, kapitola 3.4, Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, ISBN: 978-80-223-5147-8, doi:10.5281/zenodo.6090202, strana 58.


https://www.iz.sk/sk/projekty/data/dhn/naviazanost
ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Učebnica mzdovej kalkulačky

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti daňovo-odvodovo-dávkového systému SR a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona Sociálny systém

Sociálny systém – skutočnosť a vízia

Cieľom aktivity je zviditeľniť ucelený obraz o problematike sociálneho systému v podmienkach Slovenska. Hlavným cieľom je začať odbornú diskusiu na tému zásad, cieľov a aktivít sociálneho systému, z ktorého potom môžu vychádzať jednotlivé vykonávacie zákony. Aktivitu realizujeme prostredníctvom projektu Verejné politiky zamestnanosti.. . .

ikona O mzdovej kalkulačke

O mzdovej kalkulačke

Viac informácií o  mzdovej kalkulačke. Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí predtým boli nezamestnaní a na dávkach v hmotnej núdzi. Mzdová kalkulačka vám vyráta čistú mzdu, dane, odvody, daňový bonus na deti, osobitný príspevok, stravné. Teda všetko čo vplýva na váš čistý príjem. Zistite, či sa vám oplatí pracovať.. . .