qr kod na stranku

Zdravotné poistenie

Účasť na zdravotnom poistení zabezpečuje, že človek dostane zdravotnú starostlivosť, teda že bude ošetrený lekárom a dostane lieky. Zatiaľ čo zdravotné poistenie zabezpečuje, že človek v nemocnici (skoro) neplatí, nemocenské poistenie zabezpečuje náhradu príjmu počas choroby.

Zamestnanci a dohodári platia zdravotné odvody vo výške 4 % hrubej mzdy, zamest­návatelia od 1.1.2024 vo výške 11 %. Živnostníci majú percentuálnu výšku odvodov inú, keďže ju neplatia z hrubej mzdy. Osoby so zdravotným postihnutím majú odvody polovičné.

Keďže veľké množstvo ľudí nemôže pracovať nie svojou vinou, platí za nich poistenie štát. Poistenci štátu sú napríklad nezaopatrené deti, študenti denného štúdia, dôchodcovia, evidovaní uchádzači o zamestnanie, osoby poberajúce pomoc v hmotnej núdzi (bez ohľadu na evidenciu na úrade práce).

Ak osoba nie je pracujúca ani poistenec štátu, platí odvody minimálne vo výške 15 % z polovice priemernej mzdy spred dvoch rokov (teda 15 % z 50 % z 1 304 €). Poistenie sa platí za dni, teda ak človek v januári vykonával dohodu 4 dni v mesiaci a nemá poistenie z iného dôvodu, za zvyšných 27 dní (v prípade 31-dňového mesiaca) platí odvody ako samoplatca.

Od roku 2015 existuje systém odpočítateľnej položky na zdravotné odvody. Zamestnanci s príjmom do 570 € platia nižšiu percentuálnu sadzbu odvodov. Suma 570 € nebola od roku 2015 valorizovaná, v roku 2015 bola minimálna mzda 380 €, teraz je 750 €. Medzi rokmi 2015 a 2018 platila táto odpočítateľná položka aj na odvody zamest­návateľa (zrušenie prišlo vďaka zákonu č. 351/2017 zverejnenému 30. 12. 2017, platiť začal 1. 1. 2018). Medzi rokmi 2015 a 2021 boli odvody pre niektoré skupiny zamestnancov nulové.

Od roku 2023 sú v zdravotnom poistení minimálne odvody. Dôvodom ich vzniku boli fiktívne nízke pracovné úväzky, vďaka ktorým špekulanti nemuseli byť samoplatcami v zdravotnom poistení. Zákon určuje, že zamestnanec musí platiť odvody aspoň 15 % zo životného minima (268,88 €, zhruba tretina minimálnej mzdy). Ak odvody zamest­návateľa a zamestnanca sú nižšie ako táto suma, zamestnanec ju doplatí. Minimálne odvody sa nevzťahujú na poistencov štátu a na dni, keď nebol pracovník.

Pred rokom 2024 boli odvody zamest­návateľa vo výške 10 %, po roku 2027 sa (asi) vrátia späť z 11 % na 10 %. Obdobe, odvody samoplatcu či minimálne odvody boli 14 %, teraz sú 15 % a po roku 2027 budú (asi) znova 14 %. Zmena odvodov na rok 2024 bola zmenená zákonom 530/2023 Z.z. uverejneného v zbierke zákonov 30.12.2023, teda nula pracovných dní pred účinnosťou.

Zúčtovanie zdravotných odvodov robí na základe daňového priznania zdravotná poisťovňa. V októbri nasledujúceho roka pred­davky zúčtováva cez zamest­návateľa.

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku, kapitola 1.2, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, ISBN: 978-80-223-5755-5, doi:10.5281/​zenodo.10403110, strana 16.


https://www.iz.sk/kalkulacka/zdravotne-poistenie
ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti dávkového, daňového a odvodového systém na Slovensku a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona O mzdovej kalkulačke

O mzdovej kalkulačke

Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek ráta aj s dávkami v hmotnej núdzi. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí pred­tým boli nezamestnaní či na dávkach v hmotnej núdzi.. . .