qr kod na stranku

Zdravotné poistenie

Účasť na zdravotnom poistení zabezpečuje, že človek dostane zdravotnú starostlivosť, teda že bude ošetrený lekárom a dostane lieky. Zatiaľčo zdravotné poistenie zabezpečuje že človek v nemocnici (skoro) neplatí, nemocenské poistenie zabezpečuje náhradu príjmu počas choroby.

Zamestnanci a dohodári platia zdravotné odvody vo výške 4 % hrubej mzdy, zamestnávatelia vo výške 10 %. Živnostníci majú percentuálnu výšku odvodov inú, keďže ju neplatia z hrubej mzdy. Osoby so zdravotným postihnutím majú odvody polovičné.

Keďže veľké množstvo ľudí nemôže pracovať nie svojou vinou, platí za nich poistenie štát. Poistenci štátu sú napríklad deti, študenti, dôchodcovia, evidovaný uchádzač o zamestnanie, osoby poberajúce pomoc v hmotnej núdzi (bez ohľadu na evidenciu na úrade práce), ...

Ak osoba nie je pracujúca ani poistencom štátu, platí odvody minimálne vo výške 14 % z polovice priemernej mzdy spred dvoch rokov (teda 14 % z 50 % z 1 211 €). Poistenie sa platí za dni, teda ak človek v januári vykonával dohodu 4 dni v mesiaci a nemá poistenie z iného dôvodu, za zbytných 27 dní (z 31 dňového mesiaca) platí odvody ako samoplatca.

Od roku 2015 existuje systém odpočítateľnej položky na zdravotné odvody. Zamestnanci s príjmom do 570 € platia nižšiu percentuálnu sadzbu odvodov. Suma 570 € nebola od roku 2015 valorizovaná, v roku 2015 bola minimálna mzda 380 €, teraz je 700 €. Medzi rokmi 2015 a 2018 platila táto odpočítateľná položka aj na odvody zamestnávateľa (zrušenie prišlo zákonom 351/2017 zverejneným 30.12.2017, platiť začal 1.1.2018). Medzi rokmi 2015 a 2021 boli odvody pre niektoré skupiny zamestnancov nulové.

Od roku 2023 sú v zdravotnom poistení minimálne odvody. Dôvodom ich vzniku boli fiktívne nízke pracovné úväzky, vďaka ktorým špekulatni nemuseli byť samoplatcami v zdravotnom poistení. Zákon určuje, že zamestnanec musí platiť odvody aspoň 14 % z životného minima (234,42 €, zhruba tretina minimálnej mzdy). Ak odvody zamestnávateľa a zamestnanca sú nižšie ako táto suma, zamestnanec to doplatí. Minimálne odvody sa nevzťahujú na poistencov štátu a na dni, keď nebol pracovník.

Zúčtovanie zdravotných odvodov robí na základe daňového priznania zdravotná poisťovňa. V októbri nasledujúceho roku preddavky zúčtováva cez zamestnávateľa.

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Učebnica mzdovej kalkulačky, Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, ISBN: 978-80-223-5147-8, doi:10.5281/zenodo.6090202.


https://www.iz.sk/kalkulacka/zdravotne-poistenie
ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Učebnica mzdovej kalkulačky

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti daňovo-odvodovo-dávkového systému SR a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona O mzdovej kalkulačke

O mzdovej kalkulačke

Viac informácií o  mzdovej kalkulačke. Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí predtým boli nezamestnaní a na dávkach v hmotnej núdzi. Mzdová kalkulačka vám vyráta čistú mzdu, dane, odvody, daňový bonus na deti, osobitný príspevok, stravné. Teda všetko čo vplýva na váš čistý príjem. Zistite, či sa vám oplatí pracovať.. . .