qr kod na stranku

PN, nemocenské a OČR

Dávky v práceneschopnosti či ošetrovné sú súčasťou nemocenského poistenia, ktoré je súčasťou sociálneho poistenia. Z nemocenského poistenia sa vypláca aj materské.

Nemocenská dávka alebo aj dávka v práceneschopnosti, PN, je vyplácaná ako náhrada pracovného príjmu zamestnanca počas obdobia, keď je chorý, a teda nemôže pracovať.

Nemocenská dávka zo Sociálnej poisťovne je od 11. dňa choroby vo výške 55 % hrubej mzdy. Prvých 10 dní platí náhradu príjmu zamest­návateľ. Prvé tri dni vo výške 25 % a ďalších 7 dní vo výške 55 % hrubej mzdy. Vzhľadom na tieto náklady časť zamest­návateľov tlačí na svojich zamestnancov, aby počas choroby čerpali dovolenku.

Ošetrovné je dávka určená pre rodiča dieťaťa, ktoré potrebuje ošetrovanie inou osobou (príp. starostlivosť o iného rodinného príslušníka). Niekedy je označované ako ošetrovanie člena rodiny, OČR. Výška dávky je 55 % z vymeriavacieho základu. Počas obdobia pandémie sú kritériá na ošetrovné mäkšie.

V časti Poberanie PN a OČR je možné nastaviť poberanie dávky v práceneschopnosti. Nastavuje sa začiatok poberania a dĺžka poberania.

Poberanie týchto dávok namiesto mzdy môže mať dôsledky na výšku daňového bonusu.

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Učebnica mzdovej kalkulačky, Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, ISBN: 978-80-223-5147-8, doi:10.5281/​zenodo.6090202.


https://www.iz.sk/kalkulacka/socialne-poistenie/pn
ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti dávkového, daňového a odvodového systém na Slovensku a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona O mzdovej kalkulačke

O mzdovej kalkulačke

Viac informácií o  mzdovej kalkulačke. Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí pred­tým boli nezamestnaní a na dávkach v hmotnej núdzi. Mzdová kalkulačka vám vyráta čistú mzdu, dane, odvody, daňový bonus na deti, osobitný príspevok, stravné. Teda všetko čo vplýva na váš čistý príjem. Zistite, či sa vám oplatí pracovať.. . .