qr kod na stranku

PN, nemocenské a OČR

Dávky v práceneschopnosti či ošetrovné sú súčasťou nemocenského poistenia, ktoré je súčasťou sociálneho poistenia. Z nemocenského poistenia sa vypláca aj materské.

Nemocenská dávka alebo aj dávka v práceneschopnosti, PN, je vyplácaná ako náhrada pracovného príjmu zamestnanca počas obdobia, keď je chorý, a teda nemôže pracovať.

Nemocenská dávka zo Sociálnej poisťovne je od 11. dňa choroby vo výške 55 % hrubej mzdy. Prvých 10 dní platí náhradu príjmu zamest­návateľ. Prvé tri dni vo výške 25 % a ďalších 7 dní vo výške 55 % hrubej mzdy. Vzhľadom na tieto náklady časť zamest­návateľov tlačí na svojich zamestnancov, aby počas choroby čerpali dovolenku.

Ošetrovné je dávka určená pre rodiča dieťaťa, ktoré potrebuje ošetrovanie inou osobou (príp. starostlivosť o iného rodinného príslušníka). Niekedy je označované ako ošetrovanie člena rodiny, OČR. Výška dávky je 55 % z vymeriavacieho základu. Počas obdobia pandémie boli kritériá na ošetrovné mäkšie.

V časti Poberanie PN a OČR je možné nastaviť poberanie dávky v práceneschopnosti. Nastavuje sa začiatok poberania a dĺžka poberania.

Poberanie týchto dávok namiesto mzdy môže mať dôsledky na výšku daňového bonusu.

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, ISBN: 978-80-223-5755-5, doi:10.5281/​zenodo.10403110.


https://www.iz.sk/kalkulacka/socialne-poistenie/pn
ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti dávkového, daňového a odvodového systém na Slovensku a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona O mzdovej kalkulačke

O mzdovej kalkulačke

Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek ráta aj s dávkami v hmotnej núdzi. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí pred­tým boli nezamestnaní či na dávkach v hmotnej núdzi.. . .